Kód pojišťovny

Cestovní pojištění online

Storno pojistné smlouvy

Smlouvy, uzavřené on-line, které jste ještě neuhradili, není třeba stornovat. Taková smlouva je chápána pouze jako objednávka cestovního pojištění a do doby úhrady pojistného není platná.

Potřebujete-li uzavřenou on-line pojistnou smlouvu stornovat a uhradili jste již pojistné, postupujte dle níže uvedených pokynů.

Pojistitel má právo na pojistné do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu nebo pojistného nebezpečí dozvěděl a právo na poplatek za vznik, správu a zrušení pojištění ve výši 20 % uhrazeného pojistného.

Pojistnou smlouvu lze ukončit i v průběhu pojištění na základě dohody viz bod 2 žádanky. Návrh pojistníka na dohodu posuzuje Česká podnikatelská pojišťovna.

  1. Vyplňte žádanku a zvolte způsob ukončení.
  2. Vyplněnou Žádanku zašlete k posouzení na:

e-mail: zadanka@cpp.cz
nebo poštou na adresu:

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., Vienna Insurance Group
oddělení likvidace škod neživotního pojištění
POBŘEŽNÍ 665/23
186 00 PRAHA 8

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.