Kód pojišťovny

Organizační struktura ČPZP

Organizační strukturu České průmyslové zdravotní pojišťovny a systém řízení vymezuje "Organizační řád". Organizační struktura je uspořádána do následujících úseků:

  • Úsek generálního ředitele
  • Úsek finanční
  • Úsek zdravotní
  • Úsek obchodní
  • Úsek ICT

Orgány a vedení ČPZP

Orgány České průmyslové zdravotní pojišťovny zabezpečují účast pojištěnců, zaměstnavatelů a státu na řízení a rozhodování o zásadních otázkách týkajících se činnosti ČPZP.

Orgány ČPZP

SPRÁVNÍ RADA ČPZP

Správní rada ČPZP je nejvyšším orgánem ČPZP.

DOZORČÍ RADA ČPZP

Dozorčí rada ČPZP je nejvyšším kontrolním orgánem ČPZP.

VÝBOR PRO AUDIT

Výbor pro audit je zvláštním orgánem ZP zřízeným v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech.

REVIZNÍ KOMISE 

Revizní komise rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny podle ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.

GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČPZP

Generální ředitel ČPZP je statutárním orgánem České průmyslové zdravotní pojišťovny.

ROZHODČÍ ORGÁN ČPZP

Rozhodčí orgán rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím zdravotní pojišťovny  uvedeným v ustanovení § 53 odst. 1 v návaznosti na odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. a odstraňuje tvrdosti, které by se vyskytly při vyměření přirážky k pojistnému nebo předepsání penále, jehož výše přesahuje 30 000,- Kč.

 

Základní organizační struktura

 

 

 

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.