Mobilní aplikace

Aktuality

23.3.2018 - Vloženy informace k laboratoři lékařské genetiky – odb. 816

19.3.2018 - Změna způsobu odesílání zůčtovacích zpráv týkající se držitelů datových schránek.

Rádi bychom Vás informovali, že od 19.3.2018 došlo ke změně ve způsobů odesílání zúčtovacích zpráv. ČPZP nově využívá pro odesílání zúčtovacích zpráv datové schránky. U držitelů datové schránky a zároveň Poskytovatelů zdravotních služeb, kteří s ČPZP dosud komunikují  přes Portál ZP je zúčtovací zpráva odesílána primárně do datové schránky a její kopie je i nadále ukládána na Portál ZP.  V případě, že Poskytovatel zdravotních služeb dosud přijímal zúčtovací zprávy v písemné formě je tato forma plně nahrazena odesláním do datové schránky.

Pro Poskytovatele bez datových schránek je odesílání zúčtovacích zpráv beze změn

 

3.1.2018 - Informace pro lékaře předepisující léčiva a zdravotnické prostředky pro sebe a své rodinné příslušníky na základě Oprávnění ČLK a ČSK v souladu se zákonem č.48/1997 o veřejném zdravotním pojištění:

V souvislosti se vznikem povinnosti vystavovat recepty pouze v elektronické formě Vám sdělujeme, že MZ ČR ve Vyhlášce č. 415/2017 Sb., která je účinná od 1. ledna 2018, v § 11 uvádí situace, kdy je přípustná výjimka pro vystavení lékařského předpisu v listinné podobě.

V případě vystavení lékařského předpisu smluvním lékařem dle Zvláštní smlouvy na preskripci pro  sebe a rodinné příslušníky nedochází ke změně a recepty není nutné vystavovat elektronicky.

 

5.12.2017 - Vzhledem k současnému výpadku ostatních chřipkových vakcín je s platností od 1.12.2017  plně hrazena chřipková vakcína  0131426  VAXIGRIP TETRA  - aktuální cena i úhrada je 250,00 Kč, platí do 28.2.2018. Ostatní chřipkové vakcíny, pokud budou dostupné, budou hrazeny podle aktuálního číselníku.

 

14.11.2017 - Změna ve způsobu odesílání zúčtovacích zpráv týkající se držitelů datových schránek.

Rádi bychom Vás informovali o změně ve způsobů odesílání zúčtovacích zpráv týkající se držitelů datových schránek. ČPZP začátkem roku 2018 začne odesílat zúčtovací zprávy nově do datové schránky. U držitelů datové schránky a zároveň Poskytovatelůzdravotních služeb, kteří s ČPZP dosud komunikují  přes Portál ZP bude zúčtovací zpráva odesílána primárně do datové schránky a její kopie bude i nadále ukládána na Portál ZP.  V případě, že Poskytovatel zdravotních služeb dosud přijímal zúčtovací zprávy v písemné formě bude tato forma plně nahrazena odesláním do datové schránky.

Pro Poskytovatele bez datových schránek bude odesílání zúčtovacích zpráv beze změn.

 

Dne 15.5.2017 jsme přidali na stránky Schvalovací a povolovací proces v ČPZP

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205