Mobilní aplikace

Aktuality

3.12.2018 - Informace o změně ve způsobu odesílání sestav konečných vyúčtování 

Rádi bychom Vás informovali o změně ve způsobu odesílání sestav konečných vyúčtování týkající se držitelů datové schránky. ČPZP začne v průběhu roku 2019 nově odesílat roční konečná vyúčtování do datové schránky, dosud jsou datové schránky využívány k odesílání zúčtovacích zpráv. U držitelů datové schránky a zároveň Poskytovatelů zdravotních služeb, kteří s ČPZP dosud komunikují  přes Portál ZP, bude sestava odesílána primárně do datové schránky a její kopie bude i nadále uložena na Portál ZP.  V případě, že Poskytovatel zdravotních služeb dosud přijímal sestavy konečného vyúčtování v písemné formě, bude tato forma plně nahrazena odesíláním do datové schránky.

Pro Poskytovatele bez datové schránky bude odesílání konečných vyúčtování beze změn.

 

31.7.2018 - Informace pro praktické lékaře, gynekology a ambulantní specialisty

Vážení smluvní partneři, na základě úhradové vyhlášky náleží Vašemu Poskytovateli zdravotních služeb v konečném vyúčtování roku 2018 za každou vystavenou a zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické podobě v hodnoceném období, na jejichž základě dojde k výdeji léčivých přípravků plně nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhrada ve výši 1,70 Kč.

Z tohoto důvodu žádáme o kontrolu IČP, které figurují na e-receptech,  zda jsou v souladu s nasmlouvanými IČP u ČPZP,  aby bylo možné recepty jednoznačně přiřadit pod Vaše IČZ. V případech, kdy nebude možné vykázané IČP předepisujícího pracoviště jednoznačně přiřadit ke smluvnímu IČZ,  nedojde k zařazení tohoto e-receptu do výpočtu bonifikace, a to bez možnosti následné opravy.

 

16.7.2018 - Zástupy praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost

Praktičtí lékaři a lékaři pro děti a dorost (dále Lékaři) jsou povinni zdravotní pojišťovně nahlásit zástup po dobu své nepřítomnosti v ordinaci prostřednictvím formuláře VZP-85 Hlášení o zastupování lékaře. Vykazování zastupujícího Lékaře se po dobu zástupu řídí níže uvedenými pravidly:

  • Zastupující Lékař vykazuje u pojištěnců registrovaných zastupovaným lékařem výkony na dokladech 01,

  • Zastupující Lékař vykazuje u pojištěnců neregistrovaných zastupovaným lékařem výkony na dokladech 05 akutní a neodkladnou péči. 

Obecně platí, že zastupující nesmluvní Lékař musí být u ČPZP zaregistrován. K registraci Lékař ČPZP předloží:

  • doklad o oprávnění k poskytování zdravotních služeb PZS vydaný příslušným KÚ; výjimkou jsou pohřební služby, které nedisponují dokladem o oprávnění, registrace je provedena na základě výpisu z OR, (nejpozději však při předložení nároku PZS na úhradu zdravotních služeb),

  • doklad o přidělení IČZ od VZP, ve kterém se vyskytuje IČZ přidělené VZP.

Zdravotní péče vykázaná v rámci zástupu nesmluvním Lékařem je ohodnocena hodnotou bodu pro nesmluvní poskytovatele zdravotních služeb dle aktuálně platné legislativy.

 

27.6.2018 - Aktualizována strafitikace odb 816 s platností od 1. 7. 2018

23.3.2018 - Vloženy informace k laboratoři lékařské genetiky – odb. 816

19.3.2018 - Změna způsobu odesílání zůčtovacích zpráv týkající se držitelů datových schránek.

Rádi bychom Vás informovali, že od 19.3.2018 došlo ke změně ve způsobů odesílání zúčtovacích zpráv. ČPZP nově využívá pro odesílání zúčtovacích zpráv datové schránky. U držitelů datové schránky a zároveň Poskytovatelů zdravotních služeb, kteří s ČPZP dosud komunikují  přes Portál ZP je zúčtovací zpráva odesílána primárně do datové schránky a její kopie je i nadále ukládána na Portál ZP.  V případě, že Poskytovatel zdravotních služeb dosud přijímal zúčtovací zprávy v písemné formě je tato forma plně nahrazena odesláním do datové schránky.

Pro Poskytovatele bez datových schránek je odesílání zúčtovacích zpráv beze změn

 

3.1.2018 - Informace pro lékaře předepisující léčiva a zdravotnické prostředky pro sebe a své rodinné příslušníky na základě Oprávnění ČLK a ČSK v souladu se zákonem č.48/1997 o veřejném zdravotním pojištění:

V souvislosti se vznikem povinnosti vystavovat recepty pouze v elektronické formě Vám sdělujeme, že MZ ČR ve Vyhlášce č. 415/2017 Sb., která je účinná od 1. ledna 2018, v § 11 uvádí situace, kdy je přípustná výjimka pro vystavení lékařského předpisu v listinné podobě.

V případě vystavení lékařského předpisu smluvním lékařem dle Zvláštní smlouvy na preskripci pro  sebe a rodinné příslušníky nedochází ke změně a recepty není nutné vystavovat elektronicky.

 

5.12.2017 - Vzhledem k současnému výpadku ostatních chřipkových vakcín je s platností od 1.12.2017  plně hrazena chřipková vakcína  0131426  VAXIGRIP TETRA  - aktuální cena i úhrada je 250,00 Kč, platí do 28.2.2018. Ostatní chřipkové vakcíny, pokud budou dostupné, budou hrazeny podle aktuálního číselníku.

 

14.11.2017 - Změna ve způsobu odesílání zúčtovacích zpráv týkající se držitelů datových schránek.

Rádi bychom Vás informovali o změně ve způsobů odesílání zúčtovacích zpráv týkající se držitelů datových schránek. ČPZP začátkem roku 2018 začne odesílat zúčtovací zprávy nově do datové schránky. U držitelů datové schránky a zároveň Poskytovatelůzdravotních služeb, kteří s ČPZP dosud komunikují  přes Portál ZP bude zúčtovací zpráva odesílána primárně do datové schránky a její kopie bude i nadále ukládána na Portál ZP.  V případě, že Poskytovatel zdravotních služeb dosud přijímal zúčtovací zprávy v písemné formě bude tato forma plně nahrazena odesláním do datové schránky.

Pro Poskytovatele bez datových schránek bude odesílání zúčtovacích zpráv beze změn.

 

Dne 15.5.2017 jsme přidali na stránky Schvalovací a povolovací proces v ČPZP

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205