Kód pojišťovny

Preventivní vyšetření prsů

Každá naše pojištěnka starší 45 let má jednou za 2 roky nárok na bezplatné preventivní vyšetření mamografem na kterémkoli z akreditovaných mamografických center v ČR.

Tzv. mamografický screening znamená preventivní vyšetření mléčné žlázy u žen, které nemají a ani samy nepociťují žádné přímé známky nádorového onemocnění prsu Poukaz na provedení preventivního mamografického vyšetření Vám v rámci pravidelné  preventivní prohlídky  vystaví Váš registrující praktický lékař, případně Váš registrující gynekolog.

Zdravotní pojišťovna poskytuje všem svým pojištěnkám nad 45 let věku plnou úhradu za provedené mamografické vyšetření, případně i za další nutné doplňující diagnostické výkony, spojené s dalším upřesněním nálezu chorobných změn (ultrazvuk, diagnostickou mamografii, biopsii apod.) za předpokladu, že jsou všechna tato vyšetření provedena v akreditovaném mamocentru. Akreditovaná pracoviště musí totiž splňovat přísné podmínky, stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR, jejich provozní podmínky a diagnostické výsledky jsou pravidelně odborníky kontrolovány, zaručují svým klientkám skutečně kvalitní diagnostiku a zajistí jim i následnou léčebnou péči v případě pozitivního nálezu.

Totéž platí i pro vyšetření žen mladších s vysokým rizikem malignity, u nichž tato vyšetření i interval jejich provedení  indikuje  lékař, který dle platné vyhlášky o dispenzarizaci má takové pacientky v trvalé péči.

V intervalu mezi screeningovým mamografickým vyšetřením by každá žena měla provádět preventivní samovyšetření prsu. To se týká i žen mladších 45 let, které se pravidelných screeningových vyšetření nezúčastňují. Doporučenou techniku samovyšetření lze nalézt spolu s dalšími užitečnými  informacemi  na www.mamo.cz/.

Zdravotní pojišťovna nehradí mamografická, případně ultrazvuková vyšetření prsu, pokud:

a) nejsou provedena v akreditovaném mamocentru

b) jsou provedena bez indikace příslušným lékařem (praktickým lékařem, gynekologem, dispenzarizujícím lékařem jiné odbornosti)

c)  jsou provedena na vlastní přání  pacientky a v kratších časových intervalech, než stanoví vyhláška

ČPZP poskytuje v rámci preventivních programů pro ženy příspěvek na prevenci rakoviny prsu ve výši až 500 Kč, a to:

  • pro ženy ve věku od 30 do 44 let včetně na mamografické vyšetření nebo ultrasonografické vyšetření
  • mamografické nebo ultrasonografické vyšetření u žen od 45 let, v případě, kdy není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění (pozn.: z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno vyšetření 1 x za 2 roky)

Bližší informace: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/15

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.