Ekonomické informace

Výroční zprávy:

2019 ČPZP (VZ nebyla dosud schválena PS PČR)
2018 ČPZP (VZ nebyla dosud schválena PS PČR)
2017 ČPZP (VZ nebyla dosud schválena PS PČR)
2016 ČPZP (VZ nebyla dosud schválena PS PČR)
2015 ČPZP (VZ nebyla dosud schválena PS PČR)
2014 ČPZP (VZ nebyla dosud schválena PS PČR)
2013 ČPZP (VZ nebyla dosud schválena PS PČR)
2012 ČPZP (VZ za rok 2012 byla schválena usnesením PS PČR č. 149 dne 14.2.2014)

Zdravotně pojistné plány:

2020 ČPZP (ZPP na rok 2020 nebyl dosud schválen PS PČR)
2019 ČPZP (ZPP na rok 2019 nebyl dosud schválen PS PČR)
2018 ČPZP (ZPP na rok 2018 nebyl dosud schválen PS PČR)
2017 ČPZP (ZPP na rok 2017 nebyl dosud schválen PS PČR)
2016 ČPZP (ZPP na rok 2016 nebyl dosud schválen PS PČR)
2015 ČPZP (ZPP na rok 2015 nebyl dosud schválen PS PČR)
2014 ČPZP (ZPP na rok 2014 nebyl dosud schválen PS PČR)
2013 ČPZP (ZPP na rok 2013 nebyl dosud schválen PS PČR)
2012 ČPZP (ZPP na rok 2012 byl schválen usnesením PS PČR č. 1132 dne 3.5.2012)