Mobilní aplikace

Nechcinudu.cz

Ekonomické informace

Výroční zprávy:

2015 ČPZP (VZ nebyla dosud schválena PS PČR)
2014 ČPZP (VZ nebyla dosud schválena PS PČR)
2013 ČPZP (VZ nebyla dosud schválena PS PČR)
2012 ČPZP (VZ za rok 2012 byla schválena usnesením PS PČR č. 149 dne 14.2.2014)
2011 ČPZP (VZ nebyla dosud schválena PS PČR)
2010 ČPZP (VZ nebyla dosud schválena PS PČR)
2009 ČPZP (VZ za rok 2009 byla schválena usnesením PS PČR č. 245 dne 16.12.2010)

Zdravotně pojistné plány:

2016 ČPZP (ZPP na rok 2016 nebyl dosud schválen PS PČR)
2015 ČPZP (ZPP na rok 2015 nebyl dosud schválen PS PČR)
2014 ČPZP (ZPP na rok 2014 nebyl dosud schválen PS PČR)
2013 ČPZP (ZPP na rok 2013 nebyl dosud schválen PS PČR)
2012 ČPZP (ZPP na rok 2012 byl schválen usnesením PS PČR č. 1132 dne 3.5.2012)
2011 ČPZP (ZPP na rok 2011 byl schválen usnesením PS PČR č. 586 dne 17.6.2011)
2010 ČPZP (ZPP na rok 2010 nebyl dosud schválen PS PČR)
2009 ČPZP (ZPP na rok 2009 nebyl dosud schválen PS PČR)

 

Za obsah odpovídá: Ing. Karel Kubenka

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205