Cestovní pojištění online

Asistenční služby

Asistenční služby v rozsahu předcestovní a cestovní asistence zajišťuje asistenční služba Global Assistance, a.s. po dobu 24 hodin denně v českém jazyce.

Předcestovní asistence

  • lékařské informace (např. obecná úroveň lékařské péče v cílové destinaci, informace o nutnosti očkování),
  • turistické informace (např. kurzy měn, klimatické poměry v cílové destinaci, informace o možnostech ubytování, kulturních a turistických památkách, zjištění turistických tras),
  • bezpečnostní informace (např. stupeň bezpečnosti v cílové zemi, rizika spojená s místními válečnými konflikty),
  • administrativně právní informace (např. doklady nutné pro vstup do země, informace o zastupitelských úřadech a konzulátech, o vízové a zvací povinnosti).

Cestovní asistence

  • v případě úrazu či nemoci nasměrování pojištěného do zdravotnického zařízení, potvrzení úhrady za ošetření, tlumočnická pomoc, zajištění repatriace, zajištění lékařského doprovodu či doprovodu rodinného příslušníka,
  • při odcizení či ztrátě zavazadel poskytnutí návodu jak postupovat v případě pojistné události, pomoci se zablokováním účtu, zajištění finanční půjčky, pomoci při kontaktování zastupitelských úřadů a při vyřizování náhradních dokladů,
  • potvrzení platnosti pojištění poškozenému případně vyšetřujícím orgánům v případě pojistné události odpovědnosti za škodu občanů, poskytnutí právní informace po telefonu, zajištění právníka.