Základní informace

Bankovní účty pro platbu pojistného

Veřejné zdravotní pojištění je zákonné pojištění, na jehož základě je plně nebo částečně hrazena poskytovaná zdravotní péče.

Základní normou je zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Oblast placení pojistného řeší zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Tento zákon řeší v první části problematiku pojistného, druhá část je věnována penále a třetí část se zabývá přerozdělováním pojistného.

Podle zákona jsou zdravotně pojištěny osoby, které mají trvalý pobyt na území ČR a osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, ale jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky.

Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky a jsou činné v České republice pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatických výhod a imunit, nebo pro zaměstnavatele, v pracovněprávním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky. Dále jsou vyňaty z pojištění osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné.

Rozdělení plátců pojistného (zákon č. 48/1997):

  • zaměstnanec
  • osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
  • osoba mající na území České republiky trvalý pobyt, avšak není ani zaměstnancem, ani osobou samostatně výdělečně činnou (OBZP) a není za ni plátcem pojistného stát
  • zaměstnavatel
  • stát

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.