Kód pojišťovny

Cestovní pojištění online

Slevy na cestovním pojištění

Sleva pro studenty

Osoby ve věku 18 do 25 let (včetně), pokud jsou studentem, mohou využít slevu pro studenty. Sleva představuje sazby pro turistickou i pracovní cestu ve výši sazeb pro věkovou kategorii 0-17 let. Na pracovištích ČPZP je možno tuto slevu využít i pro dlouhodobý pobyt.

U osoby, která splňuje věkovou hranici a má statut „student“ je třeba zaškrtnout v části „Údaje o osobách“ pole „Je student“. Zatržením pole prohlašujete, že v případě potřeby pojistitele pojištěná osoba průkazně doloží, že v době začátku pojištění splňovala kategorii studenta. Nebudete-li tuto skutečnost doložena, pojistitel má právo dle Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění (VPPCP/U 1/18, čl. 11, bod 9) přistoupit ke snížení výplaty pojistného plnění.

Sleva za opakované pojištění

Sleva 5 % je odečtena z celkové výše pojistného vypočteného na osobu, která si v roce 2024 opakovaně on-line uzavře balíček Komplet / Zima nebo Léto. Vztahuje se pro pojištěnce i nepojištěnce ČPZP a je uplatněna na uzavřené druhé a každé další cestovní pojištění. Sleva platí na jednotlivou osobu (rodné číslo) a bude systémem odečtena automaticky. Pro slevu se započítávají jen smlouvy uzavřené v roce 2024.

Sleva pro novorozence

Sleva 100% je odečtena u dětí do 1 roku věku, které je současně pojištěno s minimálně 1 dospělou osobou nad 18 let věku.
Sleva je možná pro novorozence - pojištěnce i nepojištěnce ČPZP a lze jí využít při sjednání jakéhokoliv balíčku on-line. 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.