Kód pojišťovny

Cestovní pojištění online

Pojištění storna cesty

Doplňkové připojištění lze sjednat na pobočkách k balíčku KOMPLET a on-line navíc k balíčku LÉTO/ZIMA.

 • Pojištění storna cesty se vztahuje zakoupenou službu, doloženou písemným dokladem, kterou může být např. ubytování, zájezd, letenka atd.
 • Vztahuje se např. na tyto události:
  • akutního onemocnění, a to i rodinných příslušníků a osob žijících ve společné domácnosti,
  • zdravotní komplikace v důsledku těhotenství, nejpozději do dvou měsíců před očekávaným porodem,
  • úrazu nebo smrti pojištěného,
  • zničení, poškození či ztráty majetku pojištěného živelní událostí v cílové oblasti cesty velkého rozsahu.
 • Pojistné plnění je ve výši 80% storno poplatků prokazatelně zaplacených za zrušení zájezdu dle podmínek CK, maximálně však 80% z ceny zájezdu uvedené v pojistné smlouvě, pojistné plnění z jedné pojistné události je omezeno částkou 30 000 Kč, v rámci rodinného pojištění se limit načítá.
 • Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění storna cesty je možné sjednat nejpozději třetí den od celkového uhrazení objednané cesty nebo služby. Vždy je pojistnou částkou celková cena služby uvedená na písemném dokladu. Je-li pojištění sjednáno později, je pojištění neplatné.
 • Je – li pojištění storna cesty sjednáno 14 dní a méně před počátkem zájezdu činí spoluúčast pojištěného 50%  z 80% vyúčtovaných stornopoplatků.
 • Pojištění lze sjednat pouze v kombinaci s pojištěním léčebných výloh, pojištěním úrazu, pojištěním zavazadel a pojištěním odpovědnosti. Pro oblast C (Česká republika) lze pojištění sjednat v kombinaci s pojištěním úrazu, pojištěním zavazadel a pojištěním odpovědnosti.
 • Výše pojistného činí 2% z ceny zájezdu, maximálně však 750 Kč/osobu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.