Kód pojišťovny

Informace ke změně právní subjektivity poskytovatele zdravotních služeb

ČPZP požaduje při změně právní formy původního smluvního partnera nebo změně z fyzické osoby na právnickou osobu od poskytovatelů zdravotních služeb písemnou žádost doplněnou o kopie těchto dokumentů:

  • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování hrazených zdravotních služeb od příslušného krajského úřadu.
  • Výpis z veřejného rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných ve veřejném rejstříku.
  • Doklad o přidělení IČO.
  • Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním hrazených služeb.
  • Doklad o vedení bankovního účtu.
  • Datum zahájení činnosti.
  • Čestné prohlášení, že ostatní skutečnosti dříve sdělené se nemění (tj. přístrojové vybavení, rozsah smluvně sjednané péče, personální obsazení a rozvrh ordinačních hodin).
  • Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb na fyzickou osobu od příslušného krajského úřadu.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění není výběrové řízení požadováno v případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb a současně nedochází k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.