Slevy s ČPZP 2019

Aktuality v očkování

21.5.2019 - Aktualizace - očkování proti chřipce - vakcíny

Oproti roku 2018 jsou hrazeny ještě další dvě očkovací látky – viz níže. Podmínky úhrady očkování proti chřipce se nemění.

a) úhrada očkovacích látek se provádí dle platného číselníku LEKY. Pojišťovna hradí za 1 dávku

0214978 FLUARIX TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML II : 249,79

0207170 INFLUVAC INJ SUS ISP 1X0,5ML+J : 154,68

0229653 INFLUVAC INJ SUS ISP 1X0,5ML+J : 154,68

0225792 INFLUVAC TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J : 250,00

0100085 VAXIGRIP INJ SUS 1X0,5ML+PJ : 170,44

0100084 VAXIGRIP INJ SUS 20X(0,5ML+PJ) : 150,12

0131426 VAXIGRIP TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J : 250,00

0131428 VAXIGRIP TETRA INJ SUS ISP 20X0,5ML+20J : 250,00

0231888 INFLUVAC TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J : 250,00

b) Uvedené částky se vztahují k jedné dávce. Ceny za 1 dávku se liší v závislosti na obchodované ceně celého balení.

 

14.11.2018 - Aktualizace - výpadek očkovací látky Boostrix Polio

ČPZP si dovoluje vás informovat, že v souvislosti se zpožděním dodávky očkovací látky Boostrix Polio (přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně) dochází v ČR ke kratičkému výpadku v dodávkách této očkovací látky k lékařům, a to v rozsahu cca. 2 týdnů.

S ohledem na zásoby této očkovací látky v ordinacích a na skutečnost, že daná očkovací látka je očkována v rozmezí 12ti měsíců (mezi 10. a 11. rokem věku dítěte), nedojde k jakémukoli ohrožení dodržení očkovacího kalendáře.

 

15.9.2018 - Aktualizace - očkování proti tetanu

1. Pravidelné očkování proti tetanu co 10-15 let (úhrada vakcíny distributorovi)

Výkon 02105 + vakcína v nulové hodnotě, 1 balení, dg Z235, očkuje PL nebo PLDD

Vakcíny: 0208575 Vacteta - ÚHR2 !!!příznak zvýšené úhrady = LZVL=“Z“

nebo do vyčerpání zásob nebo ukončení expirace 0083443 Tetavax ( stupeň úhrady se nevykazuje)

 

2. Očkování proti tetanu při poranění a před operacemi GIT (úhrada vakcíny očkujícímu PZS):

Výkon 02125 + vakcína (úhrada dle číselníku), dg Z235

Vakcína: 0208575 Vacteta (stupeň úhrady se nevykazuje, automaticky naskočí ÚHR1)

CAVE!!! Vacteta má dvojí úhradu:

 1. v rámci preventivního očkování (výkon 02105, úhrada distributorovi) je nutno vykázat stupeň úhrady ÚHR2 (příznak zvýšené úhrady = LZVL=“Z“)

 2. v rámci očkování při poranění (výkon 02125) se stupeň úhrady nevykazuje

Pozn.: od 1. 9. 2018 již nelze při aplikaci OL 0208575 VACTETA vykazovat kód ZULP 9999914, ale je nutné vykázat standardní kód 0208575

 

15.9.2018 - Aktualizace - očkování proti virové hepatitidě B

Pravidelné očkování proti VHB - s úhradou vakcíny distributorovi

Výkon 02105 + vakcína v nulové hodnotě, 1 balení, dg Z246, indikace následující:

 1. očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek ( 1. dávka na porodnici do 24 hod. po narození, dál se pokračuje v 6 týdnech hexavakcínou   CAVE: při hospitalizaci nelze vykázat výkon očkování, vykazuje se pouze vakcína k ošetřovacímu dni): vakcína 0103070 Engerix B10

 2. očkování kojenců a batolat v rámci očkovacího kalendáře v případě, že ze zdravotní indikace dítě nemůže být očkováno hexavakcínou a očkuje se kombinací vakcín: vakcína 0103070 Engerix B10

 3. doočkování dětí cizinců nebo dětí, které se přistěhovaly z ciziny a nebyly očkovány proti VHB: vakcína 0103070 Engerix B10 u dětí do 15 let včetně nebo 0103073 Engerix B20 u dětí ve věku 16-18 let. K úhradě očkování požadujeme předchozí schválení revizním lékařem - je nutné, aby očkující lékař před očkováním zaslal žádanku o úhradu.

 4. očkování osob, které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů: pouze vakcína 0028399 Fendrix

Zvláštní očkování proti VHB

Pojišťovna hradí výkon 02130, ZULP se nevykazuje, vakcínu hradí stát – nutno objednat u firmy Avenier na účet MZ ČR. Očkování hrazeno osobám, které

 1. pracují na pracovištích uvedených v § 16 odst. (1) Vyhlášky, pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, o něž mají pečovat,

 2. jsou činné v nízkoprahových programech pro uživatele drog,

 3. jsou v úzkém a pravidelném kontaktu s nemocným s virovou hepatitidou B nebo nosičem HBsAg,

 4. jsou dosud neočkovány a nově přijaty do domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo domovů se zvláštním režimem,

 5. jsou vystaveny rizikové expozici biologického materiálu,

 6. studují na lékařské fakultě nebo zdravotnické škole, a u studujících připravovaných na jiných vysokých školách, než jsou lékařské fakulty, pro činnosti ve zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných, u studujících na středních a vyšších odborných sociálních školách připravovaných pro činnosti v zařízeních sociálních služeb při vyšetřování a ošetřování fyzických osob přijatých do těchto zařízení,

 7. poskytují terénní nebo ambulantní sociální služby,

 8. jsou nově přijaty jako příslušníci Vězeňské služby České republiky,

 9. jsou zařazeny do rekvalifikačních kurzů a zajišťují péči a ošetřování osob v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních, nebo

 10. manipulují ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s nebezpečným odpadem.

Očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním virovou hepatitidou B, u fyzické osoby s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr a u fyzických osob, které byly prokazatelně očkovány proti virové hepatitidě B.

 

15.9.2018 - Aktualizace - očkování proti spalničkám

Zvláštní očkování proti spalničkám

Pojišťovna hradí výkon 02130, ZULP se nevykazuje, vakcínu hradí stát – nutno objednat u firmy Avenier na účet MZ ČR.

 1. očkování se provede aplikací jedné dávky očkovací látky u fyzických osob, které jsou nově přijímány do pracovního nebo služebního poměru na pracovišti infekčním nebo dermatovenerologickém.
 2. očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním spalničkami a u fyzické osoby s pozitivním titrem IgG protilátek proti viru spalniček.

 

15.9.2018 - Aktualizace - očkování proti HPV

Očkování je hrazeno dívkám i chlapcům, pokud bylo započato od dovršení 13 do dovršení 14 let věku.

Výkon 02125 + vakcína v úhradě dle aktuálního číselníku.

Vakcíny : plně hrazen Cervarix – aktuálně   1.765,79 Kč, doplatkové vakcíny Silgard, Gardasil a Gardasil 9 – hrazeny do výše ceny Cervarixu. Gardasil je náhradou za Silgard, jehož dodávky byly ukončeny, obě vakcíny mají stejné složení.

Očkuje praktický lékař pro děti a dorost nebo dětský gynekolog, který vakcínu nakoupí a následně spolu s výkonem očkování vykáže pojišťovně. Vakcínu nelze předepsat k úhradě na recept.

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205