Kód pojišťovny

Cestovní pojištění online

Pojištění COVID plus

Připojištění COVID plus je možné sjednat na pobočkách ČPZP i v on-line aplikaci k jakémukoliv balíčku mimo oblast České republiky.

 

  • Pojištění COVID plus se sjednává pro případ vzniku pojistné události, ke které dojde v důsledku preventivně nařízené karantény související s one­mocněním Covid-19.
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění v maximální výši pojistných částek:

 

Pojistné limity/pojistné částky

Náklady na Náhradní ubytování a stravu

15 000 Kč

Náklady na náhradní dopravu

15 000 Kč

  • Sjednaný limit pojistného plnění platí pro jednu osobu a všechny pojistné události vzniklé v pojistné době.
  • Pojistitel poskytne pojistné plnění na základě předložení potvrzení o nařízené karanténě, lékařského potvrzení, dokladu o úhradě náhradního ubytování a stravy, dokladu o úhradě náhradní dopravy.
  • V případě vzniku události je pojištěný povinen kontaktovat asistenční službu pojistitele.
  • Pojištění platí i pro země s vysokým rizikem nákazy a země s velmi vysokým rizikem nákazy (země označené červeně a tmavě červeně).
  • Cena za pojištění je jednotná za jeden výjezd pro všechny věkové kategorie

Územní oblast

Pojistné na jeden výjezd

Evropa a Slovensko

290 Kč

Svět bez USA

390 Kč

Svět s USA

520 Kč

 

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.