Kód pojišťovny

Informace pro zaměstnavatele

Od 1.10.2016 změna bankovních účtů pro platbu pojistného

Základní povinnosti:

 1. podat přihlášku zaměstnavatele
 2. podat hromadné oznámení za zaměstnance
 3. podat přehled o platbě pojistného

Jednotlivé formuláře naleznete v přehledu formulářů. Číslo plátce pojistného, které je třeba vyplnit na formulářích, je shodné s variabilním symbolem stanoveným pro platby pojistného (viz níže text o placení pojistného).

Placení pojistného

Zaměstnavatel je povinen odvádět pojistné za své zaměstnance měsíčně a to ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu. Pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Informace o bankovních účtech

Při platbách pojistného, prosím, věnujte zvýšenou pozornost při uvádění správného variabilního symbolu, který je pro zaměstnavatele vždy desetimístný. Variabilní symbol je IČ plátce doplněné dvěma nulami zprava na deset míst. V případě, že plátce je členěn na vnitřní organizační jednotky a tyto jsou samostatně přihlášeny k placení pojistného, doplní se místo dvou nul dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky (VOJ). Pokud IČ plátce začíná nulami, je nezbytné všechny nuly uvést do variabilního symbolu platby pojistného.

Minimální pojistné

Období platnosti Minimální mzda Minimální pojistné
1.1.1993 - 31.12.1995 2 200 297
1.1.1996 - 31.12.1997 2 500 338
1.1.1998 - 31.12.1998 2 650 358
1.1.1999 - 30.6.1999 3 250 439
1.7.1999 - 31.12.1999 3 600 486
1.1.2000 - 30.6.2000 4 000 540
1.7.2000 - 31.12.2000 4 500 608
1.1.2001 - 31.12.2001 5 000 675
1.1.2002 - 31.12.2002 5 700 770
1.1.2003 - 31.12.2003 6 200 837
1.1.2004 - 31.12.2004 6 700 905
1.1.2005 - 31.12.2005 7 185 970
1.1.2006 - 30.6.2006 7 570 1 022
1.7.2006 - 31.12.2006 7 955 1 074
1.1.2007 - 31.7.2013 8 000 1 080
1.8.2013 - 31.12.2014 8 500 1 148
1.1.2015 - 31.12.2015 9 200 1 242
1.1.2016 - 31.12.2016 9 900 1 337
1.1.2017 - 31.12.2017 11 000 1 485
1.1.2018 - 31.12.2018 12 200 1 647
1.1.2019 - 31.12.2019 13 350 1 803
1.1.2020 - 31.12.2020 14 600 1 971
1.1.2021 - 31.12.2021          15 200          2 052
1.1.2022 - 31.12. 2022 16 200 2 187
1.1.2023 - 31.12.2023 17 300           2 336
1.1.2024 18 900 2 552

Od 1. ledna 2024 činí minimální pojistné 2 552 Kč s ohledem na zvýšení minimální mzdy na částku 18 900 Kč. 

 

Do 31.12.2021 penále činí 0,05 % z dlužného pojistného denně, ode dne splatnosti dlužného pojistného do dne platby včetně.

Od 1.1.2022 se výše penále stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroku z prodlení.

Informace o bankovních účtech

Seznam kódů pro vyplnění Hromadného oznámení zaměstnavatele

Přihlášení se k platbě pojistného za zaměstnance, odhlášení se od platby pojistného za zaměstnance:

P

nástup do zaměstnání zaměstnance s trvalým pobytem na území ČR, nebo zaměstnance s dlouhodobým pobytem a při přestupu od jiné zdravotní pojišťovny k ČPZP

A nástup do zaměstnání občana EU pojištěného v ČR, který má již přiděleno číslo pojištěnce
E první přihlášení zaměstnance  - občana EU pojištěného v ČR
C první přihlášení zaměstnance, cizince ze zemí mimo EU, který nemá trvalý pobyt na území ČR
O ukončení zaměstnání (u zaměstnance přihlášeného kódy P, A, E nebo C). Použije se v těchto případech:
 • zánik účasti na nemocenském pojištění,
 • přestup od ČPZP k jiné zdravotní pojišťovně
Q jednodenní zaměstnání. Použije se v případě, kdy zaměstnání vznikne a zanikne v jeden den.

Skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného státem:

M nástup zaměstnankyně na mateřskou dovolenou nebo na rodičovskou dovolenou. Použije se i v dalších případech:
 • začátek nepřítomnosti muže v práci, po kterou se mu poskytuje peněžitá pomoc podle předpisů o nemocenském pojištění,
 • začátek pobírání rodičovského příspěvku
U ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené,
 • ukončení nepřítomnosti muže v práci, po kterou se mu poskytuje peněžitá pomoc podle předpisů o nemocenském pojištění,
 • ukončení pobírání rodičovského příspěvku
D přiznání důchodu (starobního, plného invalidního, částečného invalidního, vdovského, vdoveckého),
 • nástup důchodce do zaměstnání (vždy společně s kódem "P")
H odejmutí důchodu,
 • ukončení výplaty vdovského či vdoveckého důchodu
G nástup nezaopatřeného dítěte, tj. studenta střední (i učně) nebo vysoké školy do zaměstnání (na brigádu, do pracovního poměru atd.) v průběhu studia (vždy společně s kódem "P"),
 • přiznání nezaopatřenosti dítěte v průběhu zaměstnání, počátek studia na střední nebo vysoké škole atd.
F den ukončení nároku na zařazení jako nezaopatřené dítě v souladu s § 13 a 14 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
L začátek nároku na zařazení do kategorie "L" - osoba bez příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, pečující osobně, celodenně a řádně alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku (§ 7 odst. 1 písm. l) zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění)
T ztráta nároku na zařazení do kategorie "L"
N výplata dávek nemocenského pojištění po ukončení zaměstnání
K ukončení výplaty dávek nemocenského pojištění u zaměstnance, kterému byly dávky vypláceny po ukončení zaměstnání
V odhlášení manžela/ky nebo registrovaného partnera státního zaměstnance podle zákona o státní službě
W přihlášení manžela/ky nebo registrovaného partnera státního zaměstnance podle zákona o státní službě
I nástup uchazeče o zaměstnání do zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění (vždy společně s kódem "P")
J ukončení kategorie "I" (ukončení evidence uchazeče o zaměstnání)
S zahájení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření
R ukončení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření

Opravy:

X oprava v položce číslo pojištěnce ČPZP: zaměstnavatel uvede na jednom řádku kód "X" a chybné číslo pojištěnce, na dalším řádku s kódem "P" a opraveným číslem pojištěnce ČPZP, případně na následujících řádcích ostatní hlášení, která byla provedena pod špatným číslem pojištěnce
Y oprava v položce datum přihlášení
Z oprava v položce datum odhlášení

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.