Kód pojišťovny

Cestovní pojištění online

Rozsah pojištění

Pojistná ochrana zvoleného pojištění zahrnuje:

 • Léčebné výlohy v zahraničí
  • Nutné ošetření lékařem
  • Hospitalizaci v nemocnici
  • Léky předepsané lékařem včetně poplatků za předpis
  • Převoz nemocného včetně odborného doprovodu či doprovodu rodinného příslušníka do ČR
  • Převoz tělesných ostatků do ČR
  • Neodkladné ošetření zubů
  • Asistenční služby v rozsahu před cestovní a cestovní asistence
  • Náklady na záchranu pojištěného v tísni do výše pojistných limitů pro pojištění léčebných výloh
  • Náklady na vyslání náhradního pracovníka v případě pracovních cest

  Léčebné výlohy v zahraničí kryjí nutnou a neodkladnou léčbu náhlých onemocnění, náhlých poruch zdraví nebo úrazů bez spoluúčasti pacienta i v rámci EU (spoluúčast pacienta činí v zemích EU až 60% a u stomatologické péče až 100%). Více informací o Evropském průkazu zdravotního pojištění.

 • Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění
  • Kryje újmu způsobenou třetí osobě na zdraví nebo při usmrcení, majetkovou újmu, finanční újmu a újmu na věci zapůjčené.
  • Kryje újmu na věci svěřené v případě pracovních cest.
  • Z pojištění jsou kryty náklady na právní zastoupení a obhajobu pojištěného.
  • Pojištění se také vztahuje na odpovědnost pojištěného při rekreační sportovní činnosti, při jízdě na kole nebo na koni, pojištěna je též odpovědnost za újmu vyplývající z držení psa.
  • Vymahatelnost škod vůči občanům ČR se po vstupu do EU zvýšila (soudní řízení v místě bydliště poškozeného).
 • Pojištění úrazu
  • Sjednává se na riziko smrti následkem úrazu nebo trvalých následků, které úraz zanechal.
 • Pojištění zavazadel
  • Kryje škody na osobních věcech pojištěného, které si s sebou bere pojištěný na cestu nebo které prokazatelně pořídil během cesty.
  • Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí, kapalinou z technických zařízení, odcizením a loupežným přepadením.
 • Léto plus
  • Pojištění je možné uzavřít pouze on-line, společně s balíčkem KOMPLET
  • Možno sjednat pouze pro turistickou cestu
  • Pro pojištěnce i nepojištěnce ČPZP
  • Evropa, Slovensko, Svět, Svět bez USA a Kanady
  • Všechny věkové kategorie
 • Balíček Léto plus kryje navíc tato pojistná rizika:
  • Odcizení letního sportovního vybavení
  • Škoda na letním sportovním vybavení
  • Nájem náhradního letního sportovního vybavení
  • Nevyužitá letní dovolená

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.