Formuláře

Pro plátce

NÁZEV
SOUBORY
Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ
Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti
Přihláška zaměstnavatele
Hromadné oznámení zaměstnavatele
Potvrzení zaměstnavatele pro rok 2012
Potvrzení zaměstnavatele pro rok 2011
Dlouhodobý pobyt
Vyúčtování pojistného za rok 2009
Vyúčtování pojistného za rok 2008
Přehled o platbě pojistného
Žádost o prominutí penále / odstranění tvrdosti
Čestné prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti