Formuláře

Pro plátce

NÁZEV
SOUBORY
Přihláška zaměstnavatele
Hromadné oznámení zaměstnavatele
Potvrzení zaměstnavatele pro rok 2012
Potvrzení zaměstnavatele pro rok 2011
Dlouhodobý pobyt
Vyúčtování pojistného za rok 2009
Vyúčtování pojistného za rok 2008
Přehled o platbě pojistného
Žádost o prominutí penále / odstranění tvrdosti
Čestné prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti