Kód pojišťovny

Program ČPZP PRO

ČPZP připravila pro rok 2024 ve spolupráci s profesními sdruženími poskytovatelů zdravotních služeb nový specifický úhradový mechanismus, jehož cílem je zajištění dostupnosti hrazených služeb, v odbornostech, diabetologie a dermatovenerologie pro pojištěnce ČPZP prostřednictvím udržení a posílení sítě.

V roce 2024 bude program v odbornostech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nabídnut všem poskytovatelům, kteří s ČPZP v minulosti realizovali program SIP a dále ve všech výše jmenovaných odbornostech všem PZS, kteří plní podmínky pro vstup.

Program  ČPZP PRO je určen nelůžkovým PZS.

Program ČPZP PRO - všeobecný praktický lékař 

Program ČPZP PRO - praktický lékař pro děti a dorost 

Program ČPZP PRO - diabetolog 

Program ČPZP PRO - dermatovenerolog 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.