Formuláře

Pro poskytovatele zdravotních služeb

NÁZEV
SOUBORY
Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LPS v roce 2020 pro VPL a PLDD
Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LPS v roce 2019 pro VPL a PLDD
Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LPS v roce 2018 pro VPL a PLDD
Návrh na léčebně rehabilitační péči
Formulář pro předávání informace o nositelích výkonů

Pro plátce

NÁZEV
SOUBORY
Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ
Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti
Přihláška zaměstnavatele
Hromadné oznámení zaměstnavatele
Potvrzení zaměstnavatele pro rok 2012
Potvrzení zaměstnavatele pro rok 2011
Dlouhodobý pobyt
Vyúčtování pojistného za rok 2009
Vyúčtování pojistného za rok 2008
Přehled o platbě pojistného
Žádost o prominutí penále / odstranění tvrdosti
Čestné prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti

Pro pojištěnce

NÁZEV
SOUBORY
Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ
Vyúčtování pojistného za rok 2009
Vyúčtování pojistného za rok 2008
Oznámení pojištěnce, týkající se kategorie "L"
Žádost pojištěnce o udělení souhlasu - vyžádané zdravotní služby v zahraničí
Žádost o refundaci nákladů za lékařskou péči v zahraničí
Potvrzení o absolvování kurzu odvykání kouření nebo snižování nadváhy
Dlouhodobý pobyt