Kód pojišťovny

Cestovní pojištění online

Nejčastější otázky a odpovědi

1. Je pro pojištění horské a vysokohorské turistiky, či pro horolezectví nutné připojištění?

Horská turistika v nenáročném terénu do výšky 3 000 m.n.m. je pojištěna v rámci turistických cest (v základním pojištění léčebných výloh).

Vysokohorská turistika v horském terénu nad 3000 m.n.m. na cestách zajištěnými žebříky, lany a řetězy s tolerancí do 4000 m.n.m., je považována za nebezpečný sport, který lze sjednat v rámci sportovních cest za zvýšenou sazbu S1 (pro léčebné výlohy je to dvojnásobek základních sazeb).

Horolezectví je nepojistitelný sport.

Pojištění pro sportovní cesty je možno uzavřít:

  • pro provozování nebezpečných druhů sportů,
  • pro krátkodobé pojištění,
  • v rámci skupinového pojištění (od 3 osob na jedné pojistné smlouvě se slevou).
  • pro turistické cesty.

2. Vztahuje se pojištění na dlouhodobé nemoci a onemocnění?

Pojištění léčebných výloh se nevztahuje na onemocnění a úrazy, které vznikly před vycestováním do zahraničí.

Výjimku tvoří dlouhodobé - chronické nemoci, které jsou ovšem léčeny a stabilizovány (pod lékařským dohledem a medikací). V tomto případě je nutný souhlas ošetřujícího lékaře s absolvováním cesty. Upozorňujeme na nutnost předepsání léků na dobu pobytu v cizině od ošetřujícího lékaře.

V praxi to znamená, že pojišťovna nehradí náklady na léčbu onemocnění a úrazu, které vzniklo před cestou do zahraničí na území ČR.

3. Kdy je třeba pojištění uzavřené přes internet (on-line) uhradit?

Uzavřete-li pojištění on-line, je třeba pojistné ihned uhradit. Má-li být pojištění platné od následujícího dne, vyžádejte si zaslání dokladu o provedení platby.

Tento doklad vezměte sebou na cestu, slouží jako potvrzení platnosti smlouvy do doby, než bude pojistné připsáno na účet ČPZP. Bankovní převod trvá obecně až 3 pracovní dny.

4. Je možné stornovat i pojistné smlouvy uzavřené na pobočce ČPZP?

Ano je. Potřebujete-li z nějakého závažného důvodu pojištění stornovat či upravit (př. rozsah pojištění nebo délka pojistné doby), je třeba navštívit, před počátkem účinnosti pojištění, pobočku ČPZP, kde jste pojištění uzavřeli.

5. Pojištění nákladů na zásah všech druhů záchranné služby.

Pojištění je součástí pojištění léčebných výloh, tedy i balíčku Standard a Komplet. Pojištění je poskytováno automaticky a zdarma.

Pojištění léčebných výloh zahrnuje také pojistné nebezpečí pojištění nákladů na zásah záchranné služby, tzn. pokud bude na záchranu života pojištěného využita záchranná služba (platí pro všechny státy) pojistitel uhradí náklady na činnost záchranné služby do výše sjednaného limitu pojistného plnění v rozsahu:

  • vyhledání pojištěného (pátrání)
  • vysvobození pojištěného v tísni
  • pozemní přeprava z místa zásahu záchranné služby do místa odvozu pojištěného dopravní zdravotní službou nebo do nejbližšího zdravotnického zařízení
  • letecká přeprava z místa zásahu záchranné služby do místa odvozu pojištěného dopravní zdravotní službou včetně letecké nebo do nejbližšího zdravotnického zařízení
  • přeprava tělesných ostatků z místa zásahu záchranné služby do místa odvozu tělesných ostatků dopravní zdravotní službou

Pojistné plnění pojištění nákladů na zásah záchranné služby je poskytnuto v rámci limitů pojistného plnění pro pojištění léčebných výloh – repatriace a převoz.

6. Může být pojištěnou osobou cizinec?

Pojištěným může být i cizinec, podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, který musí být při pobytu na území České republiky zdravotně pojištěn. Při sjednání je třeba uvést rodné číslo. Cizince je možné pojistit pouze na pobočkách ČPZP.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.