Kód pojišťovny

Bonus Plus

Členství

Členem programu Bonus Plus se může stát pouze pojištěnec České průmyslové zdravotní pojišťovny. Účast v programu je dobrovolná, bezplatná, není omezena věkem, pohlavím, ani kategorií plátce. Pojištěnec se k programu přihlašuje tím, že požádá o registraci do programu - aktivaci Individuálního bodového účtu (dále jen IBÚ) pojištěnce, a to:

 • při osobní návštěvě pobočky
 • při registraci k ČPZP
 • telefonicky prostřednictvím pobočky nebo Infocentra
 • e-mailem
 • písemně poštou
 • aktivuje sám prostřednictvím Elektronické přepážky
 • aktivuje sám v mobilní aplikaci Zdraví v mobilu

Registraci do programu Bonus Plus lze provést jen se souhlasem pojištěnce, u nezletilé osoby se souhlasem zákonného zástupce.

Stávající pojištěnec může požádat o aktivaci IBÚ kdykoliv v průběhu roku bez omezení, dnem aktivace vstupuje do programu Bonus Plus a tímto datem se mu také počínají připisovat body získané dle zadaných kritérií programu Bonus Plus.

Aktivace IBÚ nového pojištěnce se provádí k 1. dni platnosti registrace u ČPZP (1. 1., 1. 7.) a tímto dnem se mu také začínají připisovat body dle zadaných kritérií.

Odhlášení z programu Bonus Plus

Pojištěnec se může z programu Bonus Plus kdykoliv odhlásit bez udání důvodu. Odhlášení probíhá podáním písemné žádosti o ukončení účasti v programu Bonus Plus na kterékoliv pobočce ČPZP nebo zasláním písemné žádosti.

Na základě žádosti o ukončení účasti v programu Bonus Plus bude pojištěnci jeho IBÚ vynulován. Pokud chce klient dočerpat body dle platných podmínek, musí tak učinit před odhlášením z programu Bonus Plus.

Ukončení členství v programu Bonus Plus

a) V případě, že pojištěnec ukončí registraci u ČPZP, body na jeho IBÚ zanikají - po ukončení registrace nebudou proplaceny. K ukončení účasti v programu Bonus Plus a k vynulování Individuálního bodového účtu dochází vždy při ukončení registrace k ČPZP z důvodu:

 • přeregistrace k jiné české zdravotní pojišťovně
 • nařízení Evropské unie
 • ukončení trvalého pobytu v ČR
 • úmrtí

b) V případě, že pojištěnec program Bonus Plus po dobu pěti let nevyužívá, tzn. nečerpá příspěvky, členství v programu je automaticky ukončeno a IBÚ je vynulován. Pokud pojištěnec bude chtít členství v programu obnovit, musí opětovně požádat o registraci.

Změny programu Bonus Plus a reklamační řízení

ČPZP si vyhrazuje právo všeobecné podmínky kdykoli měnit a aktualizovat, případně program ukončit, shledá-li pro to závažné důvody. Případné ukončení programu bude zveřejněno obdobnou formou jako jeho vyhlášení. Pokud ČPZP přistoupí k úpravě všeobecných podmínek, bude nový program Bonus Plus platit vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem. Pro uznání původního programu Bonus Plus je rozhodující datum předání účetního dokladu na pobočku ČPZP, datum podání požadavku do mobilní aplikace nebo do Elektronické přepážky nebo podací razítko pošty. Účastník programu může uplatnit reklamaci na kterékoliv pobočce ČPZP v případě, že dojde k prokazatelné chybě programu Bonus Plus, která účastníka poškodila.

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.