Kód pojišťovny

Bonus Plus

Bodový systém

Program Bonus Plus je založen na principu získávání a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií. Získané body může pojištěnec čerpat na produkty a služby v průběhu celého roku. Veškeré připisování i čerpání bodů se řídí pravidly, která jsou k dispozici na internetových stránkách a na požádání je může pracovník pobočky ČPZP či pracovník infolinky sdělit pojištěnci také telefonicky.

Pro získání a připsání bodů v programu Bonus Plus platí tyto obecné podmínky:

  • Pojištěnec musí být pojištěn (tzn. mít platnou registraci) u ČPZP. Pro účely programu Bonus Plus se neuznává výpomocné pojištění.
  • Pojištěnec musí být registrován v programu Bonus Plus – pojištěnec může získávat body za stanovené aktivity až poté, co má aktivován IBÚ.

Pro čerpání bodů z programu Bonus Plus platí tyto obecné podmínky:

  • Pojištěnec musí být pojištěn (tzn. mít platnou registraci) u ČPZP. Pojištěnec musí být v době pořízení dokladu o úhradě i v době čerpání bodů registrován v programu Bonus Plus.
  • Pojištěnec nesmí dlužit na pojistném (více než 200 Kč) nebo na penále (více než 100 Kč).
  • Pojištěnec nesmí být pro následující období zaregistrován k jiné zdravotní pojišťovně.

Individuální bodový účet Bonus Plus (dále jen IBÚ)

K aktivaci IBÚ dochází při registraci pojištěnce do programu Bonus Plus. Aktivaci provádějí zaměstnanci ČPZP na základě požadavku pojištěnce, pojištěnec sám prostřednictvím internetové aplikace (Elektronické přepážky) nebo v mobilní aplikaci Zdraví v mobilu.

Možnost čerpat body z IBÚ trvá jen po dobu, kdy je účastník programu registrován u ČPZP.

Bodový koeficient

Bodový koeficient je zaveden ve výši 1 bod = 1 Kč.

Převod bodů

Převody bodů mezi pojištěnci nejsou umožněny.

Platnost bodů – časové omezení, limit pro čerpání bodů

Platnost bodů je 12 měsíců od připsání na IBÚ. V případě nečerpání klesne hodnota bodů po 12 měsících evidence na 0. V roce 2023 může pojištěnec vyčerpat maximálně 500 bodů. Celý příspěvek odpovídající 500 bodům může pojištěnec čerpat na kteroukoli z aktivit programu Bonus Plus kromě aktivity Přípravky na ústní hygienu nebo může příspěvek kombinovat v rámci jednotlivých aktivit. Výše čerpání aktivity Přípravky na ústní hygienu je omezena na 250 bodů (Kč).

Přehled stavu bodů

Každý účastník programu Bonus Plus (resp. zákonný zástupce osob mladších 18 let) může průběžně kontrolovat stav bodů na IBÚ prostřednictvím Elektronická přepážky ČPZP,  v mobilní aplikaci Zdraví v mobilu nebo na pobočkách ČPZP.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.