Kód pojišťovny

Bonus Plus

Získání bodů

Získání a přípis bodů

      Aktivity Body      Připisováno za/období
1. Aktivace programu 50 při aktivaci programu
2. Preventivní prohlídky
Praktický lékař 50 1x za 24 měsíců (1)
Stomatolog 50 1x za 12 měsíců (2)
Gynekolog 50 1x za 12 měsíců (3)
3. Cílené preventivní prohlídky
Mamoscreening 50 1x za 24 měsíců
Screening rakoviny děložního hrdla 50 1x za 12 měsíců
Screening rakoviny tlustého střeva - kolonoskopie 50 1x za 10 let
Test na okultní krvácení ve stolici 50 1x za 24 měsíců (4)
4. Věrnost
Věrnost pojišťovně 100 1x za 12 měsíců, ve stanovených termínech
Věrnost pojišťovně nad 5 let 50 1x za 12 měsíců, při dosažení 5 a více let u pojišťovny, ve stanovených termínech
Věrnost pojišťovně nad 10 let 50 1x za 12 měsíců, při dosažení 10 a více let u pojišťovny, ve stanovených termínech
5. Prevence civilizačních chorob
Odvykání kouření 50 po ukončení kurzu
Snižování nadváhy 50 po ukončení kurzu

(1) U dětí do 3 let připisováno za každou absolvovanou preventivní prohlídku, na kterou mají ze zákona nárok (9x v prvním roce života, v 18 měsících a ve 3 letech)
(2) U dětí a mladistvých do 18 let 1x za 6 měsíců, u dospělých 1x za 12 měsíců
(3) U žen od 15 let
(4) U pojištěnců ve věku 50-54 let včetně 1x za 12 měsíců

Body za absolvování preventivních prohlídek a cílených preventivních prohlídek se připíší až v okamžiku, kdy lékař vykáže poskytnutou zdravotní péči pojišťovně a pojišťovna jeho požadavek uzná.

Veškeré body za věrnost se připisují automaticky, podmínkou přípisu bodů je skutečnost, že pojištěnec je členem programu Bonus Plus minimálně 1 měsíc.

Body za věrnost pojišťovně budou připsány 1x za 12 měsíců pojištěncům, kteří jsou klienty pojišťovny a současně účastníky programu Bonus Plus. Přípisy budou probíhat v termínech: 1. 2. a 1. 11. Podmínkou připsání bodů v termínu k 1. 11. 2023 je registrace k programu Bonus Plus nejpozději k 31. 7. 2023.

Body za věrnost pojišťovně nad 5 let budou připsány 1x za 12 měsíců pojištěncům, kteří jsou klienty pojišťovny 5 a více let. Přípisy budou probíhat v termínech: 1. 4. a 1. 11., vždy po dosažení 5 let u pojišťovny. Podmínkou připsání bodů v termínu k 1. 11. 2023 je registrace k programu Bonus Plus nejpozději k 31. 7. 2023.

Body za věrnost pojišťovně nad 10 let budou připsány 1x za 12 měsíců pojištěncům, kteří jsou klienty pojišťovny 10 a více let. Přípisy budou probíhat v termínech: 1. 7. a 1. 11., vždy po dosažení 10 let u pojišťovny. Podmínkou připsání bodů v termínu k 1. 11. 2023 je registrace k programu Bonus Plus nejpozději k 31. 7. 2023.

Pro připsání bodů za absolvování kurzu odvykání kouření nebo snižování nadváhy je pojištěnec povinen předložit účetní doklad o zaplacení kurzu a Potvrzení o absolvování kurzu odvykání kouření nebo snižování nadváhy. Pokud je kurz uhrazen až po absolvování a účetní doklad obsahuje termín absolvování kurzu, pak postačí účetní doklad a není potřeba Potvrzení o absolvování kurzu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.