Kód pojišťovny

Evropská unie

Vycestování pojištěnce za zdravotní péčí do EU

Plánovaná péče bez souhlasu zdravotní pojišťovny

Český pojištěnec je oprávněn vycestovat za účelem čerpání zdravotní péče do Německa i bez předchozího souhlasu zdravotní pojišťovny. Náklady na zdravotní péči musí v tomto případě nejprve uhradit z vlastních prostředků a poté může svoji zdravotní pojišťovnu v ČR požádat o proplacení vynaložené částky. Má ale nárok na náhradu pouze do výše nákladů, které by za stejnou péči zaplatila zdravotní pojišťovna v ČR. Zároveň musí být splněny podmínky, které jsou případně pro čerpání takové zdravotní péče stanoveny v ČR, jako např. podmínka, že určitý lék musí být předepsán lékařem nebo, že určitý zdravotní výkon může být proveden jen na základě doporučení lékaře konkrétní odbornosti (ortoped, internista atd.). 

Plánovaná péče s předchozím souhlasem zdravotní pojišťovny

Pokud se jedná o zdravotní služby, které jsou v ČR hrazené z veřejného zdravotního pojištění a pojištěnci nemohou být poskytnuty v lékařsky odůvodnitelné lhůtě, která musí zohledňovat zdravotní stav pojištěnce a očekávaný vývoj dané nemoci, je zdravotní pojišťovna povinna vydat souhlas s léčením v jiném členském státě EU. Český pojištěnec má poté nárok na úhradu takové léčby ze strany české zdravotní pojišťovny, platí pro něj pak stejné podmínky, jako pro německého pojištěnce ve stejné situaci. Bude tedy hradit případnou spoluúčast (doplatky, regulační poplatky apod.), které by ve stejné situaci hradil německý pojištěnec.

Podání žádosti je nutné provést písemně prostřednictvím formuláře žádosti.

Další informace ohledně vycestování za zdravotní péčí naleznete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.