Kód pojišťovny

Evropská unie

Důchodce

Modelová situace

Osoba pobírající důchodové dávky (které jsou jejím jediným příjmem) ze Slovenska, přičemž má bydliště na území České republiky a trvale zde pobývá.

Základní informace

Jde o cizí důchodce a/nebo jejich rodinné příslušníky, bydlící na území ČR. Důchodem se nerozumí pouze starobní důchod, ale i důchod invalidní, vdovský, či sirotčí.

Postup registrace

Pobírá-li osoba důchodové dávky z jiného státu EU a trvale pobývá na území ČR, musí se obrátit na svou zahraniční pojišťovnu a požádat o vystavení přenositelného dokumentu S1. Dokument pak předložit české zdravotní pojišťovně, u níž bude důchodce výpomocně pojištěn. Zdravotní pojišťovna v ČR dokument zaeviduje a příslušné zahraniční instituci zašle potvrzení o zpracování, pojištěnci vzniká „výpomocné pojištění“ a je mu vystaveno Potvrzení o registraci nebo průkaz výpomocného pojištění na dobu trvání platnosti nárokového dokladu (maximálně na 5 let, v případě potřeby je vystaven navazující doklad).

Rozsah péče a spoluúčast

Osoby s platným výpomocným pojištěním mají nárok na plnou zdravotní péči na území České republiky. Na území České republiky se důchodci prokazují Potvrzením o registraci nebo průkazem výpomocného pojištění, který jim vystavila česká zdravotní pojišťovna. Ve státě, z nějž pobírají důchodové dávky, mají nárok na plnou lékařskou péči na základě průkazu EHIC, který jim vystaví jejich zahraniční zdravotní pojišťovna. Znamená to, že mohou v obou členských zemích plně využívat výhod zdravotního pojištění.

Výjimka

Důchodci a jejich nezaopatření rodinní příslušníci pojištění v zemích:

DÁNSKO, ESTONSKO, IRSKO, LITVA, LOTYŠSKO, SLOVENSKO, PORTUGALSKO, MALTA, ITÁLIE, VELKÁ BRITÁNIE, FINSKO, RUMUNSKO,

mají v uvedených státech pojištění nárok pouze na nezbytnou lékařskou péči. O průkaz EHIC, pro potřeby čerpání péče ve třetích státech EU mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu.

Rodinní příslušníci

Má-li důchodce v České republice nezaopatřené rodinné příslušníky, musí být tito registrováni ve stejném státě jako důchodce. Spolu s žádostí o nárokový doklad musí doložit doklady o příbuzenském vztahu (oddací list, rodný list). Na základě těchto dokladů je pro nezaopatřené rodinné příslušníky vyžádán samostatný nárokový doklad oz příslušné zahraniční instituce. Po zaevidování nárokového dokladu v ČR jsou uvedení rodinní příslušníci zahrnuti do výpomocného pojištění. Rodinným příslušníkům bude vystaveno samostatné potvrzení o registraci nebo průkaz výpomocného pojištění. Na základě uvedených dokladů mají v České republice nárok na plnou zdravotní péči, poskytovanou na účet zahraniční zdravotní pojišťovny. Tato zahraniční zdravotní pojišťovna jim také poskytne na základě jejich žádosti průkaz EHIC na jehož základě mohou čerpat plnou zdravotní péči ve státě výplaty důchodových dávek a nezbytnou lékařskou péči ve všech ostatních státech EU.

Doporučení

Pokud se chcete vyhnout potížím s platbou za spoluúčast, doporučujeme sjednání cestovního pojištění. Pojištění ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., si můžete sjednat na kontaktních místech ČPZP za velmi výhodných cenových podmínek.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.