Kód pojišťovny

Evropská unie

Pracovník bez nárokového formuláře (S1 nebo S072)

Modelová situace

Český občan, který má trvalý pobyt v České republice, je výdělečně činný na území Německa, ale převážně se zdržuje na území Německa. Do České republiky jezdí jen výjimečně a na krátkou dobu.

Základní informace

Osoba výdělečně činná v jiném členském státě, která má i nadále hlášen trvalý pobyt v ČR, ale své těžiště zájmů má ve státě výkonu výdělečné činnosti.

Jedním ze základních principů evropského koordinačního práva je princip aplikace právního řádu jednoho státu. Znamená to, že by v jednom okamžiku neměl nikdo podléhat pojistné povinnosti ve dvou zemích zároveň.

Postup při ukončení registrace

Zahájení výkonu výdělečné činnosti na území jiného členského státu je občan ČR povinen oznámit do 8 dnů od vzniku této skutečnosti. Pro ukončení registrace v systému veřejného zdravotního pojištění ČR je nutné doložit doklady potvrzující příslušnost k legislativě jiného státu, tj. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání, potvrzení o zahájení podnikání, doklad o registraci k veřejnému zdravotnímu pojištění v jiném státě EU apod. Povinností je také vrácení průkazu pojištěnce ČPZP. Vykonává-li osoba výdělečnou činnost na území jiného členského státu, podléhá pracovně právním předpisům tohoto členského státu a tedy i místnímu systému zdravotního pojištění.

Rozsah péče a spoluúčast

Osobám, které se zdržují převážně na území státu, kde pracují, není vystavován nárokový doklad (S1 nebo S072), mají tedy nárok na čerpání plné zdravotní péče pouze na území státu, kde vykonávají výdělečnou činnost.

Osoby registrované v systému veřejného zdravotního pojištění v jiném členském státě jsou v případě pobytu na území ČR považováni za „turisty" z této země a při čerpání péče na území ČR se musí prokazovat průkazem EHIC vydaným jejich zahraniční zdravotní pojišťovnou, kde jsou registrováni. Na území ČR mají při přechodném pobytu nárok na nezbytnou lékařskou péči s přihlédnutím k délce pobytu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.