Kód pojišťovny

Svaly, svalová práce a svalové onemocnění

Ilustrační obrázek

V našem těle se nachází tři druhy svalové tkáně. Jedná se o svaly příčně pruhované (kosterní), které jsou typické svým vzhledem. Tyto svaly jsou společně se šlachami kostmi odpovědné za tělesné pohyby od úsměvu až po běh. Dalším typem jsou svaly hladké odpovědné za mimovolní pohyby vnitřních orgánů (např. střev nebo žlučníku). Třetím typem je srdeční svalovina, která tvoří hlavní část srdce.

Začátky a úpony svalů

Příčně pruhované svalstvo nacházíme v celém těle a tvoří také podstatnou část naší hmotnosti. U novorozence je to zhruba 25%. Příčné pruhované svalstvo  odpovídá za pohyb veškerých částí kostry. Jedná se jak o malé, tak i o velké svaly. Svaly jsou připojeny ke kostem pomocí šlach. Šlacha, která je blíže ke středu těla se nazývá „začátek „ svalu a je ve většině případů kratší než "úponová" šlacha na jejím konci.Zpravidla je začátek svalu na jedné straně kloubu a úpon na druhé, vzdálenější straně, takže zkrácení svalu kloub ohne.

Jaká je struktura svalů?

Kosterní svaly si můžeme představit jako velké množství svazků jednotlivých svalových vláken, které jsou navzájem spojeny do jediné jednotky. Nejmenší z těch vláken a základní funkční jednotka jsou vlákna bílkovin aktinu a myozinu. Jedná se o tenká vlákna, která lze vidět pouze pod elektronovým mikroskopem. Tvoří je bílkovina, která je schopna stahu (kontrakce). Při stažení svalu se vlákna aktinu a myozinu zasouvají navzájem do sebe a sval se tak zkracuje. Vlákna bílkovin jsou spojena do svazků, které nazýváme myofibrily. Mezi nimi jsou uložena zrnka energetického paliva v podobě glykogenu a dále mitochondrie, které jsou v podstatě nitrobuněčnými továrnami na energii.

Struktura hladkého a srdečního svalstva

Hladké svalstvo není uspořádáno do svazků jednotlivých vláken, jeho struktura má složitou geometrickou podobu. Stavba srdečního svalu (myokardu) je pod mikroskopem velmi podobná struktuře kosterního svalu, ale svalová tká je mezi sebou spojena příčnými můstky.

Svalová práce

Činnost svalů je řízena nervovým vláknem, které probíhá od motorického neuronu v mozkové kůře míchou. Z míchy pak vystupuje jako součást nervového svazku a pak „dosáhne" svého svalu. Jakmile se toto nervové spojení svalů s mozkem přeruší, má to za následek nejen ztrátu funkce svalu, ale také i jeho zakrnění (atrofii).  Na buněčné membráně svalové buňky se nachází oblast, které říkáme nervosvalová ploténka. Díky uvolnění chemické látky acetylcholinu dochází k vyvolání svalového stahu. Při svalovém stahu se do sebe zasouvají vlákna aktinu a myozinu. Jedná se o komplikovaný děj, během něhož se mezi těmito vlákny vytváří a zaniká množství chemických vazeb.

Svalová onemocnění

Jestliže dojde k natržení svalu nebo jeho natažení, jedná se o tentýž problém: tento bolestivý stav zabraňuje normální činnosti svalstva. Příčinou je narušení svalových vláken a krvácení do nitra svalu. Nemoci svalů jsou na rozdíl od úrazů poměrně vzácné. Velká část lidí, kteří trpí svalovou slabostí  se ve skutečnosti potýká s onemocněním nervové soustavy, která svalstvo ovládá. Někdy vyvolává oslabení svalové síly myopatie. Příčinou onemocnění může být deficit vitaminu D nebo porucha hormonální rovnováhy. Zánět svalu se nazývá myozitida, kdy příčinou může být abnormální reakce imunitního systému.

Svalová dystrofie

Jedná se o skupinu onemocnění, jejichž důsledkem vzniká oslabení svalů. Nejedná se tedy o slabost, která je vyvolaná poruchou nervového systému a chybným řízením svalů. Dystrofie představují pouze malou část ze všech nemocí, které svaly postihují. Charakterizují je dva znaky : nesouvisejí s onemocněním jiné části těla a vždy jsou vrozené.

Jaké jsou příčiny a příznaky  onemocnění?

Přesnou příčinu onemocnění neznáme, ale je jasné, že kořeny nemoci vznikají již v samotných buňkách. Příznaky závisí vždy na konkrétním typu svalové dystrofie. Z obecného hlediska platí že, u těžších forem se objevují příznaky dříve než u lehčích. Je známo zhruba 20 typů svalových dystrofií, ale častěji se vyskytují pouze čtyři.

Duchennova svalová dystrofie

Jedna se o jednu z nejtěžších forem, která se může objevit i u zcela malých dětí. Tento typ onemocnění je vázán na chromozom X a projeví se pouze tehdy, když je přítomen pouze jeden chromozom, což může být pouze u chlapců, protože děvčata mají pouze dva. U dívek tedy vzniku nemoci brání přítomnost druhého „normálního"chromozomu X. Děvčata však mohou sloužit jako přenašečky nemoci na další generaci. Onemocnění začíná slabostí svalů stehen a pánve, což vede k obtížím při stání, chůzi a lezení. Porucha se většinou projeví ještě předtím, než dítě začne chodit. Zpravidla se však začátek onemocnění objevuje mezi dvěma až sedmi roky. Nemoc postupně zasahuje svalstvo šíje, ramen a zad. V konečném důsledku mohou vzniknout deformace páteře a obtíže při dýchání nebo onemocnění srdce. Tato kombinace poruch dýchání a srdce často vede k úmrtím.

Beckerova pseudohypertrofická dystrofie

Svými projevy se podobá předchozí formě, ale onemocnění přichází později, zpravidla po 10 roce věku. Svalové postižení není tak těžké a nemocní se dožívají 30 až 40 let.

Fascioskapulohumerální dystrofie

Při tomto typu onemocnění jsou postiženy svaly obličeje a horních části paží. Objevuje se u obou pohlaví a velký vliv mají genetické predispozice. Pravděpodobnost přenosu na děti je zhruba 50%. Nemoc se projeví nejprve na obličeji, dále potížemi při foukán nebo při nafukování balónku apod. Ve většině případů propuká nemoc v období dospívání, ale může se objevit také ve středním nebo starším věku.

Myotonická dystrofie

Nemoc se projevuje neschopností uvolnit sval po stažení a postiženy jsou často ruce. Později v průběhu života slábnou svaly tváře, šíje a paží a někdy se příznaky také rozšíří na nohy. Tento typ svalové dystrofie je nejproměnlivější ze všech, protože její příznaky kolísají od lehkého stupně svalové relaxace až po potěžká postižení, které přichází již ž v mladém věku.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.