Kód pojišťovny

Artritida

Ilustrační obrázek

Jedná se o zánět kloubů, jehož příčiny bývají různé. Toto onemocnění postihuje jedince bez rozdílu věku a vyskytuje se ve všech klimatických pásmech. Nemoc může probíhat lehce nebo těžce a může postihnout jeden nebo i více kloubů. Rozlišujeme různé typy onemocnění: revmatoidní artritidu, osteoartritidu a spondylitidu.

Jiné artritidy

V případě, že artritidu vyvolá poranění, nazývá se takový zánět traumatická artritida. Poranění kloubů může být přímé - nebo nepřímé (např. poškození kolene  při jeho přetěžování). Traumatická artritida postihuje převážně muže. Nejčastěji bývají postiženy kolenní klouby a zápěstí. Následkem úrazu kloub otéká a bolí a v některých případech dochází následkem poranění ke krvácení do kloubu. V takové situaci je nutné při místním znecitlivění odsát injekční stříkačkou obsah v kloubní dutině. Kloub, který byl tímto způsobem ohrožen, je vždy později náchylnější ke vzniku osteoartritidy.

Septická artritida

Je vyvolána choroboplodnými zárodky, které se dostanou do nitrokloubní tekutiny. Zvláštním druhem septické artritidy je tuberkulózní zánět, který je nesmírně vzácný, výjimku tvoří postižení z rozvojových zemí.

Artritida při zarděnkách a prchavé artritidy

Objevuje se v průběhu onemocnění u dospělých. Dochází k otokům kloubů prstů, kolen a kotníků. Zánět se v průběhu několika týdnů zklidňuje. V poslední době se vyskytují často tzv. prchavé artritidy, které vznikají současně s infekčními onemocněními.

Reiterův syndrom

Tento zánět se vyskytuje  současně s infekcí a může napadnout páteř podobně jako ankylozující spondylitida a také i jiné klouby (kolena a kotníky). Předpokládá se, že se objevuje po nákaze určitými infekcemi. Může se také projevit po některých pohlavně přenosných nemocech (především, které vyvolávají chlamydie). Jestliže se zánět správně léčí, zlepší se také kloubní postižení.

Jaká je terapie?

Postižené klouby je potřeba ponechat v klidu, polohovat je v ideální poloze pomocí individuálně zhotovených bandáží, abychom předešli deformitám. Otok kloubu lze zmírnit pomocí punkce nitrokloubního výpotku při místním znecitlivění nebo podáním protizánětlivého přípravku přímo do kloubní štěrbiny. K potlačení kloubního zánětu lze předepsat kortikosteroidy. Důležitou roli při léčbě hraje fyzioterapie. Jedním z nejúspěšnějších způsobů náhrady kloubu je kyčelní endoprotéza. Operace vede ke zlepšení funkce kloubu a omezí deformity.

Revmatoidní artritida

Jedná se o chronické onemocnění, které postihuje především klouby, ale může postihnout také i jiné orgány jako je např. srdce, plíce, nervový systém a oči. Revmatoidní artritida se vyskytuje jak u mužů, tak u žen, v poměru 3:1. Začíná nejvíce v době od dvacátých let života do pozdního středního věku. Může se však projevit u osob mladších nebo naopak starších. Tato nemoc může někdy i sama vymizet, pak říkáme, že její aktivita vyhasla.

Jaká je příčina onemocnění?

Základní příčina onemocnění nebyla dosud objasněna, ale předpokládá se, že pro organismus je podstatná reakce obranných mechanismů na nějakou vyvolávající látku a snaha o její odstranění. Imunitní odpověď vede k nahromadění buněk, které se účastní zánětlivé reakce v synoviální membráně, která z vnitřní strany pokrývá kloubní pouzdro. Enzymy, které se z těchto buněk uvolní, poškozují kosti a kloubní chrupavku a vyvolávají typické příznaky. Bez léčby nastupují velice rychle a snadno a kloub se může lehce zdeformovat. Dalším faktorem, který ovlivňuje onemocnění je produkce revmatických faktorů a vznik revmatických  uzlíků. Revmatický faktor je protilátka, která se u jedinců trpících revmatoidní artritidou tvoří ve velkém množství. Revmatoidní uzlíky jsou hrboly, které se mohou objevit pod kůží v okolí loktů, na hřbetu rukou a nohou. Jsou tvořeny shluky zánětlivých buněk, které se podobají těm, které se hromadí v kloubech.

Jaké jsou příznaky onemocnění?

Mezi hlavní příznaky revmatoidní artritidy patří bolest, otok a ztuhlost postiženého kloubu. Často bývají postiženy malé klouby ruky nebo nohy, např. klouby mezi články prstů rukou nebo prsty a zánártními kostmi v chodidle. Tyto klouby  většinou onemocní mezi prvními, ale nemoc může napadnout i jiné klouby, především zápěstí, kolena, kotníky, lokty, ramena a klouby kyčelní. Charakteristickým znakem, který umožňuje odlišit revmatoidní artritidu od artritid jiného původu je symetrie postižení. Stejné klouby bývají postiženy na obou stranách těla současně. Postižené klouby ztuhnou. Ztuhlost je nejvýraznější ráno při vstávání z postele a může trvat různě dlouhou dobu (od několika minut až po několik hodin). Ztuhlost je doprovázena pocitem malátnosti a únavou. Pacient má problémy s jemnou motorikou (dělá mu např. potíže uchopit hrne s čajem). Potíže mohou být také u oblékání a klouby jsou velmi bolestivé. Kromě kloubních potíží se mohou objevit také potíže s očima, které jsou zarudlé a bolí.

Komplikace

U postižených se mohou rozvinout deformity kloubu, které omezují pohyb a funkci kloubu. Nemocní postižení revmatoidní artritidou mají větší sklon k infekčním onemocněním a bakteriálním zánětům plic a kloubů obzvlášť. Další komplikace mohou vyplývat z omezení funkcí kloubů.

Terapie

K terapii je potřeba přistupovat individuálně a po pečlivém zhodnocení zdravotního stavu se vybírá vhodný léčebný program, který odpovídá konkrétním potřebám. Jestliže je choroba velmi progresivní a na kostní tkáni je patrná destrukce, přicházejí na řadu kortikosteroidy. Po nich se zahajuje léčba dalšími účinnými léky. Patří zde soli zlata v injekcích nebo penicillamin. Zlato se podává v injekcích jednou za týden, co čtrnáct dnů nebo za měsíc. Pomocí obou těchto léků lze onemocnění zmírnit a u některých  lidí dojde i k jejímu zastavení. Tyto léky však mají mnohé vedlejší účinky mezi které patří např. jejich negativní vliv na ledviny. Mezi další účinné léky patří protimalarický přípravek chlorochin a sulfasalzin. Jedná se o méně účinné léky než soli zlata a penicillamin, ale má mnohem méně nežádoucích účinků.

Kloubní výpotek

Při kloubním zánětu se ze synoviální blány vylučuje tekutina, která se hromadí v kloubní dutině. Tomu se říká kloubní výpotek. Jestliže je výpotek tak velký, že se kloub zvětší, bývá zapotřebí odsát jej za pomocí jehly a stříkačky. Nemocnému to přinese značnou úlevu a zlepší se pohyblivost postiženého kloubu. Pomocí kloubní punkce lze do kloubní tekutiny vpravit léčebné látky a zmírnit tak zánět. V některých případech se přistupuje k odstranění zanícené synoviální membrány, i když účinek této operace není trvalý a potíže se mohou po určité době opět objevit.

Kloubní deformity

Deformity kloubů lze do jisté míry zlepšit chirurgickou cestou. Pomocí operace lze napravit poškozené šlachy nebo vazivový aparát postižených kloubů. V současné době se v případě potřeby provádějí také úplné náhrady kloubů pomocí umělých kloubních náhrad. To se týká zvláště kloubů kyčelních, kolenních a malých kloubů prstů.

Fyzikální terapie

Důležitou součástí léčby revmatoidní artritidy je fyzikální léčba a ergoterapie (léčba prací). Pomocí rehabilitačního cvičení lze posílit oslabené svaly a zlepšit kloubní pohyblivost. To zabraňuje tuhnutí kloubů a vzniku deformací. Je nutné, aby lidé, kteří jsou postiženy revmatoidní artritidou cvičili také doma. Pokud je to nutné, jsou jim předepisovány léčebné nebo ortopedické pomůcky, které nemocnému pomáhají zvládat každodenní úkony.

Osteoartritida

Jedná se o nejtěžší formu artritidy. Obecně je nemoc známá pod pojmem „artróza". Onemocnění může postihnout kterýkoli kloub v těle, ale některé klouby jsou tomuto onemocnění vystaveny více. Jedná se především o velké nosné klouby, mezi které počítáme kyčle, kolena a klouby meziobratlové v bederní krajině a v krční oblasti páteře. Osteoartritida je bolestivá a v některých případech může vést k závažnému tělesnému postižení, protože omezuje pohyblivost nemocných kloubů.

Jaké jsou příčiny onemocnění ?

Skutečné příčiny osteoartritidy nejsou známy. Převládá názor, že na vzniku nemoci má velký vliv porucha imunitního systému. Kloubní povrch je pokryt tenkou vazivovou blankou, která se nazývá synoviální membrána. Ta představuje vak, který uzavírá kloub před okolím a který vyplňuje vazká nitrokloubní tekutina. Chrupavku tvoří síť tuhých vazivových vláken, buňky, které tvoří základní hmotu chrupavky a tekutina. Při osteoartritidě  je struktura kloubní chrupavky narušena. Jednou z příčin osteoartrózy je přetěžování kloubu. Mezi další činitele patří opakovaná drobná poranění, deformita končetin nebo kloubu.

Průběh onemocnění

V počátku onemocnění vznikají na povrchu chrupavek vločkovité eroze, po nichž následují drobné praskliny. V chrupavce se zvýší počet buněk, které produkují základní hmotu chrupavky. V této fázi nemusí ještě nemocný cítit vůbec žádné příznaky nebo jen velmi lehkou bolestivost a ztuhlost postižených kloubů. V dalším průběhu onemocnění dochází ke ztenčení konců kostí a postupně dochází k jejich destrukci. Kost má na rozdíl od kloubní chrupavky regenerační schopnost.

Jaké jsou hlavní příznaky onemocnění?

Mezi hlavní příznaky osteoartritidy patří bolest. Její intenzita je různá, od tupé bolesti v postiženém kloubu až po nesnesitelnou bolest, která může učinit pacienta až nepohyblivým. Většinou se bolest zhoršuje při pohybu. Může se vyskytnout typická tupá bolest, i když je kloub v klidu. Předpokládá se, že bolest je důsledkem poruchy ve způsobu odvádění krve z kloubu žilami. Klidové bolesti jsou způsobeny překrvením kloubu. Kromě bolesti je u osteoartritidy charakteristická také ztuhlost (rigidita) kloubu a otok. Pohyblivost je zpravidla nejvíce omezena ráno, po probuzení. Při těžkém postižení jsou slyšitelné drásoty a vrzání postiženého kloubu. Osteoratrididou může být postižen jeden kloub nebo hned několik kloubů. Jedná- li se o jediný kloub, pak to bývá nejčastěji některý z velkých kloubů dolních končetin (koleno nebo kyčel).

Jaké mohou vzniknout komplikace?

Vážnější problémy mohou nastat při postižení krční páteře. Tomuto stavu se říká krční spondylóza. Tento stav se projevuje bolestí a ztuhnutím meziobratlových kloubů. Při zhoršení stavu může dojít k nadměrnému růstu kostí a přerostlé výběžky kostní tkáně mohou utlačit cévy, které zásobují krví dolní polovinu mozku. V důsledku toho vznikají závratě a krátkodobé ztráty vědomí. Útlak nervových kořenů může vést ke slabosti až obrně svalů horních i dolních končetin.

Terapie

Kromě kloubních náhrad jsou možné operace, kterým říkáme osteotomie. Při nich se kosti na jedné straně kloubu tvarově upraví, což zlepšuje nosnost kloubu. Tato operace je prováděna především u mladších pacientů. Poslední možností je umělé znehybnění kloubu, kdy obě kosti srostou, kloub se nemůže hýbat a ani působit bolest. Řešení může přinést velkou úlevu.

Spondylitida

Za spondylitidu se označuje jakákoli choroba, která vyvolává zánět kloubů mezi jednotlivými obratli a vazy, které jsou na klouby připojeny. Zpravidla jsou zasaženy meziobratlové klouby v dolní části páteře a klouby mezi křížovými obratli a pánevními kostmi. Zcela odlišné onemocnění páteře je spondylóza, která má spíše degenerativní charakter. V důsledku těchto změn mohou vzniknout drobné kostěné výrůstky na okrajích obratlů (tzv. osteofyty). Ty dráždí a stlačují okolní nervové kořeny a jsou nesmírně bolestivé.

Jaké jsou příčiny spondylitidy?

Spondylitida může doprovázet řadu nemocí (např. Bechtěrevovu chorobu). Dalšími příčinami může být lupénka nebo střevní nemoci (Crohnova nemoc).V některých případech dochází ke spondylitidě po prodělaných infekčních nemocech nebo nákazách močového a pohlavního ústrojí. Předpokládá se, že tato onemocnění vyplývají z netypické odpovědi tělesných obranných mechanismů. Při nich se bílé krvinky shromažďují ve sliznici kloubních pouzder meziobratlových kloubů. To platí především pro ankylozující spondylitidu, při které zánět meziobratlových kloubů předchází pozdějšímu vytváření kostěných můstků mezi jednotlivými obratli. V důsledku toho je srůst obratlových těl a ztuhnutí celé páteře. Dotyčný pak není schopen se ohnout. Děj při kterém se obratle navzájem spojí dohromady se nazývá ankylóza.

Jaké jsou příznaky?

Nejčastějším příznakem je bolest a ztuhlost v dolní části zad. Tato bolest je velmi silná po ránu a později ustupuje. Ve vážnějších případech pacienti zaznamenávají omezení pohyblivosti páteře a bolesti hrudníku při postižení kloubů mezi hrudními obratli a žebry. Jestliže současně probíhá také i artritida, pak se bolesti, otoky a napětí objeví také i v postižených kloubech končetin. Postižen může být kyčelní kloub, kolenní klouby nebo zápěstí a kotníky.

Komplikace

V některých případech může dojít k zánětu oční duhovky, který je doprovázen zarudnutím a bolestí oka. Tato komplikace se může vyskytnout opakovaně, a proto je nutná okamžitá léčba, aby se předešlo možnému poškození oka. Mezi hlavní komplikace ankylozující spondylózy patří vznik deformací, jejichž povaha rozsah je zcela individuální. Opakované záněty duhovky mohou vyústit v poruchu zraku a ve velmi vzácných případech se může rozvinout onemocnění srdečních chlopní.

Terapie

Terapie spondylózy vyžaduje úzkou spolupráci mezi lékaři a rehabilitačními pracovníky. Hlavním cílem  léčby je zmírnění zánětu, odstranění bolesti a prevence vzniku deformit. Ankylozující spondylitida reaguje na rehabilitační péči velice pozitivně. V rámci prevence zabránění vzniku ztuhlosti páteře a vzniku deformací se  používá léčebná tělesná výchova. Ta vede ke zmírnění bolesti a zlepšení pohyblivosti postiženého. Příznaky nemoci zmírňují protizánětlivé léky, které spolu s rehabilitací představují základ terapie.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.