Kód pojišťovny

Včas na mamograf

Ilustrační obrázek

Mezi nejčastější zhoubná onemocnění patří rakovina prsu. Ročně u nás onemocní téměř šest tisíc žen a zhruba u dvou tisíc se tuto nemoc nepodaří vyléčit. Přesto by se u mnohých dalo onemocnění zachytit dříve, než je v pokročilém stadiu a těžko léčitelné.

Výskyt rakoviny prsu se zvyšuje s věkem. Častěji a v nižším věku se objevuje u žen, jejichž přímé příbuzné rakovinou prsu onemocněly. Působení hormonů (časná 1. menstruace, pozdní menopauza, bezdětnost, pozdní věk první gravidity) je považováno za zvýšené riziko. Diskutuje se i o vlivu „umělých" hormonů v antikoncepci a hormonální léčbě kolem klimakteria. Obezita a nedostatek pohybu jsou prokázané faktory, které významně zvyšují riziko rakoviny.

Nebojte se mamografu

U nás je od roku 2002 zaveden tzv. screeningový program: ženám mezi 45 až 69 lety je jednou za dva roky hrazeno mamografické vyšetření z prostředků zdravotního pojištění. Je však nutné, aby vyhledaly pracoviště zařazená do screeningového programu. Ta mají potřebné přístrojové vybavení a jejich pracovníci dostatečné zkušenosti s rozpoznáním rakoviny v časných stadiích. U některých žen, například při užívání hormonální léčby či při vyšším riziku vzniku karcinomu prsu, je vhodnější interval jednoroční - vyšetření si však v tomto případě musejí uhradit samy. Některé zdravotní pojišťovny poskytují finanční příspěvek i na tato vyšetření.

Mamografie je schopna zachytit přes 90% všech zhoubných nádorů, při doplnění ultrazvukovým vyšetřením se spolehlivost ještě o něco zvyšuje. Na vyšetření však chodí jen zhruba 30% žen, pro něž má screening význam. Mnohým ženám chybí zodpovědnost za své zdraví a také to, že ne všichni lékaři doceňují význam prevence.

Je v zájmu každé ženy, aby absolvovala vyšetření vždy ve stejném centru, kde jsou k dispozici starší snímky k porovnání. Minimální karcinom se totiž může projevit jen velmi jemnými změnami, patrnými při porovnání nových a starších snímků.

Vyšetření

Mamografie je preventivní radiodiagnostická metoda určená především ženám nad čtyřicet  let. Zpravidla se nehodí pro ženy mladé, u kterých je žláza bohatá a hutná. Mamografie se provádí na speciálním přístroji, mamografu, který využívá tzv. měkké rentgenové záření.

Při vyšetření se prs musí dostatečně stlačit, je to nutné pro dosažení vysoké kvality snímku. Každý prs se snímkuje ve dvou směrech, shora dolů a šikmo. Šikmá projekce je lepší než boční, protože zachycuje většinu prsu včetně části podpaží, kde jsou lymfatické uzliny. Každá žena tak má čtyři snímky, které nejdříve zhodnotí mamografická laborantka. Ona také pohledem na prs zjišťuje riziková místa, třeba vtažení kůže, a informuje o nich lékaře. Snímky z mamografu v další fázi prohlédne mamodiagnostik, radiolog specializovaný na zobrazování prsu. Vyšetření tím buď končí nebo se ještě doplní.

V případě, že mamografie ukáže nález vyžadující další vyšetření, máme několik možností. Jednou z nich je provedení dalšího cíleného snímku. Při něm se prs více roztlačí a obraz více zvětší - díky tomu je možné struktury lépe hodnotit. Změny viditelné na snímku někdy způsobuje pouze sumace, kdy se přirozené struktury v prsu shromáždí na filmu v jednom místě a tváří se podezřele, ve skutečnosti tak však nic závažného není. Další možnou a nejběžnější doplňkovou metodou je ultrazvuk, absolvuje ho zhruba 20% pacientek.

Variantou mamografie je takzvaná duktografie. U ní předchází mamografickému vyšetření nástřik kontrastní látky do mlékovodu tenkou kanylou. Metoda je volena u žen se sekrecí z prsu, která může být projevem přítomnosti malého nádoru v mlékovodu.

U mladých žen s příznaky onemocnění prsu je metodou číslo jedna ultrazvukové vyšetření. Ve screeningu zpřesňuje určení diagnózy přibližně u každé desáté ženy. Vyšetření vyžaduje kvalitní přístroj se speciální sondou umožňující ukázat prs a jeho tkáně s vysokým rozlišením. Provádění a hodnocení je kvalitnější tam, kde jsou lékaři na vyšetření prsů zaměřeni a provádějí větší množství těchto výkonů (centra poskytující komplexní diagnostiku chorob prsu).

Kromě toho máme ještě další možnosti moderních doplňujících vyšetřovacích metod jako MR mamografie (vyšetření magnetickou rezonancí), CT laserová mamografie, ultrazvuková elastografie nebo elektrická impedanční tomografie. V případě, že je nález pořád nejednoznačný, podezřelý, přistupuje se k biopsii, kdy se odebere vzorek tkáně jehlou, obvykle pod ultrazvukovou nebo mamografickou kontrolou. Punkční biopsie slouží k odběru tkáně pro histologické vyšetření. Díky zavedení této metody došlo v poslední době k zásadnímu snížení počtu zbytečných operací pro nezhoubné nádory.

Klinické vyšetření a samovyšetření

Vyšetření prsů by mělo být běžnou součástí preventivního gynekologického vyšetření. Lékař vyšetřuje prsy pohmatem hlavně u žen s klinickým nálezem, které přicházejí s určitým problémem. Vždy se vyšetřují oba prsy včetně podpažní jamky a pozornost se věnuje nejenom zatuhnutím v prsou, ale také změnám kůže, dvorce a bradavky. Je třeba zachytit i případný výtok z bradavky, varovný je zejména krvavý či vodový.

Neméně důležité je i samovyšetření, jak jej provádět, by vám měl také poradit váš lékař. K tomu se u nás v některých lékárnách objevila speciální pomůcka, která má tvar bezprsté rukavice naplněné gelem tzv. MammaGlove. Mamograf sice nenahradí, ale zvyšuje hmatovou citlivost, a tak pomáhá najít případné změny - bulky, uzlinky.

Samovyšetření si provádí žena sama každý měsíc. Nejlepší doba je druhý nebo třetí den po skončení menstruace, kdy už prsy nejsou napjaté. Provádí se po osprchování teplou vodou, aby byla pokožka vláčná. Žena by měla znát své prsy a v případě změny ihned kontaktovat lékaře. Existuje řada příruček o správném provádění samovyšetření, které jsou k dispozici například u některých pojišťoven.

  • Postavte se před zrcadlo s volně spuštěnými pažemi a pečlivě si prohlížejte oba prsy. Všímejte si nepravidelností, změn v jejich velikosti, tvaru a změn na kůži. Všímejte si případného výtoku z bradavky. Nejprve se prohlížejte zepředu, potom z pravého i levého boku. Poté vzpažte, založte paže za hlavu a tlačte je dopředu. V této poloze zopakujte celou prohlídku.
  • Zvedněte jednu paži za hlavu a druhou rukou postupně vyšetřujte tlakem celý protilehlý prs bříšky tří prostředních prstů. Postupujte v malých, soustředných kruzích od prsního dvorce až do okolí celého prsu.
  • Prohmatejte každý prs oběma rukama proti sobě a hledejte nepravidelnosti. Stiskem bradavky zkontrolujte, zda nedochází k výtoku.
  • Prohmatejte také oblasti mezi prsem a podpažím až do podpažní jamky. Vyšetřete také okolí prsu.
  • Další část samovyšetření provádějte vleže na zádech s mírně podloženou lopatkou a paží zvednutou nad hlavu. V této poloze dojde ke zploštění prsu a tím se zjednoduší prohmatání. Postup vyšetření je stejný jako ve stoje.
  • Nevynechávejte žádnou polohu. Některé změny můžete objevit v počátcích právě v jedné z nich. Ohledně pohmatového vyšetření stále platí, že nejvíce nálezů si ženy dokážou najít samy, proto je samovyšetření tak důležité.

Samovyšetření by neměly podceňovat ani těhotné ženy, kdy se změny na prsech často přičítají těhotenským změnám. Dřív byla rarita, aby těhotná měla karcinom prsu. Vzhledem k tomu, že ale ženy odkládají těhotenství až po třicátém roce, tak i v průběhu těhotenství mohou karcinom prsu podchytit. Vše se pak řeší v závislosti na stupni těhotenství.

Pojem rakovina prsu zahrnuje velké množství různých zhoubných nádorů, které se navzájem liší svým chováním a prognózou. Ve většině případů se neléčený nádor zvětšuje, při určité velikosti postihuje spádové lymfatické uzliny a zakládá ložiska ve vzdálených orgánech.

Podstatná část případů se ale zjišťuje v počátečním stadiu, růst nádoru je zastaven a onemocnění je úspěšně léčeno.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.