Kód pojišťovny

Funkce pohybu

Ilustrační obrázek

Pohyb patří mezi základní projev života, umožňuje člověku jeho existenci a měl by být jeho prvotní potřebou. Zejména v dětském věku je pohyb zcela přirozenou součástí našeho bytí a významně se podílí také na rozvoji psychiky. S přibývajícím věkem je pohyb výrazně ovlivněn sociálním prostředím, ve kterém je buď usměrňován, stimulován nebo naopak utlumen. Vhodnou pohybovou aktivitou můžeme pozitivně korigovat postavení jednotlivých obratlů páteře a její fyziologické zakřivení, svalovou rovnováhu a zapojování jednotlivých svalových skupin.

Endorfiny

V případě intenzivní a kladné zátěže produkují mozkové buňky „lidský opiát“ – endorfin, který dokáže navodit velmi pozitivní stav naší psychiky, což přispívá k dobré náladě, lepší toleranci bolesti, uvolněnost a pocit vyrovnanosti, a to výrazně ovlivňuje kvalitu našeho života. Pohyb je tedy důležitý pro zdravý růst a vývoj ve smyslu tělesném, duševním a společenském.

Nebuďte bez pohybu

Bolesti zad a kloubů zlobí čas od času asi každého z nás. Onemocnění páteře a pohybového ústrojí patří v současné době k častým civilizačním onemocněním. Na vzniku těchto potíží se významně podílí nezdravý životní styl, absence pohybu nebo naopak nadměrná fyzická zátěž, nošení nevhodné obuvi, dostatečně neléčená byť drobná zranění nebo jednostranná zátěž. S velkou pravděpodobností je vznik artrózy ovlivněn genetickými dispozicemi. Toto onemocnění v minulosti postihovalo zejména kategorii 45 až 65 let, avšak v současnosti se týká také třicátníků. Typickými příznaky artrózy jsou klidové bolesti kloubů, celková ztuhlost a rychlejší nástup únavy. Nejvíce jsou postiženy nosné klouby, což představuje kloub kolenní a kyčelní, které patří mezi nejvíce zatěžované oblasti.

Naše tělo má výdrž

Když se narodíme, jsme většinou do dospělosti relativně po dlouhou dobu zdraví. Pohybový aparát je však vystaven poraněním již od útlého dětství v rámci skákání, běhání, páteř zatěžujeme při dlouhodobém sezení ve škole a podobně. I malá poranění kolene, ramene, zad sice přejdeme bez větších potíží, ale tělo si je zapamatuje a později v dospělosti je toto kdysi poraněné místo náchylnější k brzkému vzniku chorobných změn. Náš pohybový aparát se opotřebovává v průběhu života také zcela přirozenou cestou. Pokud ještě i tak opotřebované tělo zatížíme nesprávným pohybem např. běháním, urychlíme probíhající degenerativní změny a přetížíme bederní páteř a nosné klouby. S narůstajícím věkem se snižuje tolerance kloubů vůči zátěži. Tělo má velkou schopnost vyrovnávat se s různými patologickými vlivy, avšak to nejde donekonečna. Pohyb musí být přizpůsoben naší fyzické kondici a schopnostem kloubů, jinak se jedná opět o nežádoucí extrém. Mezi nejpřirozenější pohyby patří chůze, jízda na kole a plavání.

Elasticita tkání

S věkem klesá elasticita našich tkání. Podle odborníků začínají degenerativní změny v pohybovém aparátu již ve dvaceti letech. Zhruba od čtyřiceti let věku sbíráme ovoce, tedy tělo nám vrací, jak jsme se k němu v minulosti chovali. Naše tělo je spojená nádoba a v těle je vše vzájemně propojeno. Jestliže si uděláme něco s meniskem, automaticky se tomu přizpůsobí celé pohybové chování.

Neprochladněte

Bolesti mohou vznikat i z úplných maličkostí. Někdy postačí průvan, nedostatečné oblékání, tenké kotníkové ponožky v zimním období (nešťastná móda). I když se může jednat o krátký okamžik, svalům se to nemusí líbit a reflexně dojde k jejich kontrakci a přichází nežádoucí bolest. Podceňovat nesmíme ani banální infekce a nachlazení, které mohou rozjet zánětlivé procesy v organismu.

Správné držení těla

Je jedním ze základních předpokladů správného zapojování odpovídajících svalových skupin během pohybu a efektivního provedení kompenzačních cvičení. Správné držení těla také umožňuje držet optimální funkci veškerých vnitřních orgánů. Vzpřímené postavení vzniká jako výsledek složitých reflexních dějů, které jsou programovány v centrální nervové soustavě vlivem vrozených, geneticky daných pohybových vzorců. Základní podmínkou tohoto děje jsou pohybové podněty. V dětském a dospívajícím věku je správné držení těla jedním z ukazatelů zdraví. U dětí mladšího a staršího věku je vadné držení těla bohužel velice časté a podílí se na něm především špatné pohybové stereotypy, nedostatek pohybu a deficit některých důležitých minerálních látek nebo příliš jednostranná zátěž.

Poruchy držení těla

Mezi základní poruchy držení těla patří chabé držení, které je charakteristické celkově nižším napětím svalstva, plochá záda (nedostatečné zakřivení páteře), zvětšená hrudní kyfóza (kulatá záda a odstávající lopatky), zvýšená bederní lordóza (zvětšené prohnutí v bederní páteři) a skoliotické držení (vychýlení páteře do strany).

Vyrovnávací cvičení

Jednou z možností jak si udržet zdravý pohybový aparát je provádět pravidelná kompenzační cvičení. Kompenzační cvičení přispívají k harmonizaci vnitřních orgánů. Podle zaměření jednotlivých cvičení rozdělujeme kompenzační cvičení na cvičení: uvolňovací, protahovací a posilovací. Odborníci nedoporučují určité svalové skupiny pouze protahovat nebo posilovat. Podmínkou pozitivního výsledku je dodržování přesných posloupností jednotlivých cvičení, kdy nejprve zařazujeme cvičení protahovací a po důsledném uvolnění na místě druhém posilování svalových skupin s opačnou funkcí.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.