Kód pojišťovny

Vliv prostředí na výchovu dětí

Ilustrační obrázek

Pro formování citového a estetického zázemí má svůj zásadní význam prostředí v němž dítě vyrůstá.

Dítě ať vědomě nebo nevědomě přejímá a odkoukává povely, které přicházejí z vnějšího prostředí. Hlavní a podstatnou oporu pro další vývoj dítěte hraje domácí zázemí. To, jak se navzájem chovají jednotliví členové rodiny mezi sebou a jaké jsou jejich vzájemné vazby tvoří základní kámen toho, jaké vztahy si budou vytvářet děti až nastane ten správný čas. Dospělí by si proto měli dávat velký pozor na zdánlivé maličkosti, jakými jsou formální projevy citů a pocitů v rodině. Určité věci se dají vyjádřit mnoha způsoby a je na nás dospělých, abychom našli ten nejvhodnější z hlediska vývoje dětské psychiky.

Projevy lásky a úcty

V žádném případě není pokrytecké, když si necháme pouze pro sebe nepříjemné diskuse a hádky, které děti ještě nemohou pochopit. Je naopak spíše žádoucí, abychom více vyzdvihovali pozitivní stránky života a rodinnou pospolitost. Zcela přirozené a samozřejmé by měly být projevy lásky a vzájemné úcty mezi členy domácnosti.

Estetika

Co se týče estetického prostředí domova, tak příjemné a útulné prostředí také dává dítěti příklad pro utváření jeho vlastních názorů a podporuje jeho duševní vyrovnanost. Tam, kde je disharmonie, nepořádek a chybí kousek něčeho hezkého, má blízko neuspořádanost, lenost v myšlení odpor ke kázni.

Je však třeba připomenout, že naopak přehnaná pečlivost a přemrštěná starost o úklid domácnosti, vede naopak ke vzpoře a vzdoru. Z domova, který je sterilní se nikdo necítí dobře a je tam citově prázdno.

Příbuzenské vazby

Chceme - li děti začlenit do celkového rámce světa, je také vhodné, aby od nejútlejšího dětství poznávali svůj okruh příbuzných. I tento kontakt by měl mít svá pravidla.

Neznamená to však, že bychom měli své příbuzné idealizovat, ale na druhou stranu bychom je neměli pomlouvat a přehnaně kritizovat. Děti si postupně udělají svůj obrázek o tom, jaké charakteristické vlastnosti mají jejich příbuzní. Dítě bere vše, co se doví jako hotovou věc, i když jsou poznámky vyslovené ze vzteku, takže pozor! Zde více než jindy platí, že „mluviti stříbro, mlčeti zlato".

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.