Kód pojišťovny

Když nás zmáhá únava

Ilustrační obrázek

Únavu zná občas určitě každý a příčin vzniku únavy je celá řada. Jedná se o snížení fyzických sil, které je často doprovázeno změnou smyslového vnímání a stavu pozornosti. Únava často souvisí s věkem a je přirozené, že po čtyřicítce nás některé činnosti, které jsme dříve zvládali hravě, začnou zmáhat. Únava v sobě zahrnuje přinejmenším dva faktory, a to subjektivní vnímání stavu únavy a objektivní realitu, která je vědomým odrazem prožívání jedince. Jestliže však stav únavy trvá delší dobu a stává se tak chronickou, měli bychom zcela jistě zpozornět.

Typy únavy

Rozlišujeme několik typů únavy, a to podle toho, který faktor ji vyvolává:

 •          Únava fyziologická – jedná se o běžný typ únavy a je zcela přirozená k udržení života. Jedná se obrannou reakci organismu na zvýšenou zátěž. Po odpočinku tato únava mizí a tento stav nás nemusí nikterak znepokojovat.
 •          Únava patologická – jedná se o vážnější typ únavy, který může být způsoben nějakou nemocí nebo změnami ve vnitřním prostředí organismu. Následky této únavy se hromadí a dochází k ohrožování zdravotního stavu.
 •          Únava psychická – vzniká v důsledku vysokého psychického vypětí a je důsledkem stresu a situací, které vnímáme jako překážku. Velký podíl na této únavě mají nezvládnuté emoce, pocit smutku, problémy v osobních a mezilidských vztazích.
 •          Únava fyzická – je spojena s nadměrným fyzickým výkonem, u sportovců může neléčený stav způsobit syndrom přetrénování. Důležitá je regenerace, odpočinek výživa nebo masáže. 

Chronický únavový syndrom

Chronický únavový syndrom je stále předmětem řady výzkumů. Dokonce se objevil názor, že se nejedná o samostatné onemocnění. Tento název pochází z anglického termínu chronic fatigue syndrome, zkratka CFS, a má celou řadu synonymních názvů, které nevyjadřují nic jiného než obrovské rozpaky, které tuto diagnózu provázejí. V odborné literatuře se o ní dočteme jako o chronickém únavovém a imunitním dysfunkčním syndromu, myalgické encefalomyelitidě, fibromyalgii apod. Mezi typické příznaky CFS patří dlouhodobá únava, která může přetrvat měsíce nebo roky a stále se vracející hluboké vyčerpání vyvolané fyzickou nebo psychickou zátěží. Stav bývá doprovázen horečkou, která nepřesahuje 38°C, dlouhodobými bolestmi v krku, kloubech a svalech. Často se objevují poruchy spánku, světloplachost, poruchy paměti, podrážděnost a vnitřní neklid. Nejčastěji se vyskytuje mezi ženami ve věku 25 -45 let. Většinou se jedná o jedince s velkým smyslem pro povinnost a odpovědnost, kteří jsou zvyklí odvádět maximální výkon bez ohledu na odpočinek. Většinou se jedná o nadané, pracovité, ambiciózní lidi, pro které je práce zcela vším.

Příčina onemocnění

I když přesná příčina onemocnění není známa, v odborných kruzích, v odborných kruzích o tom existuje několik hypotéz, z nichž ani jedna nepodává zcela smysluplnou odpověď. Jedna z nich například vidí příčinu onemocnění v zatím neurčeném infekčním původci, rozvíjejícím se na imunopatologickém pozadí, který je jako u každé nemoci podporován mnoha doprovodnými faktory. CFS se podle této hypotézy vyskytuje u jedinců, kteří prodělali těžší virové nebo bakteriální onemocnění. I přes mnohé výzkumy není přesná příčina pojmenována a stále se hledají souvislosti také s jinými onemocněními.

Současný stav

Současný životní styl připomíná spíše hru na honěnou, kdy neustále běžíme za svými vidinami, úspěchem a stále jsme honěni touhou stihnout a dokázat stále více. Z toho také pramení naše napětí a zmatek v mysli. Mnohé stresory jsme si vyvolali my sami, kdy na sebe klademe zcela nesplnitelné požadavky ať už ekonomické nebo jiné. Navíc jsme obklopeni mnohými zátěžovými faktory, kde patří vlivy životního prostředí, nátlakové situace, elektrosmog, hluk apod. Člověk by měl nejprve zkusit zmírnit a odstranit stres, udělat revizi svého jídelníčku a zařadit do svého života pohyb. Únavu může někdy způsobit také špatné stravování a sedavý způsob života. Při chronickém únavovém syndromu dochází k selhání imunitního systému.

Vyšetření štítné žlázy

V případě velké únavy je nutné také myslet na onemocnění štítné žlázy, a proto se doporučuje ji nechat vyšetřit. Štítná žláza potřebuje jod k tvorbě hormonů, které v organismu řídí mnohé pochody látkové výměny. Bez jodu, nebo při jeho nedostatku, je celý proces narušen a jedním z prvních důsledků je stav únavy. Jako prevence se doporučuje pít minerálky s obsahem jodu. Na štítnou žlázu působí dobře také zinek.

Střeva

Nové výzkumy poukazují na to, že kvalita spánku se odvíjí od funkce střeva. Střevní onemocnění totiž vždy způsobují únavu. Zjistilo se, že imunitní systém a tlusté střevo pracují v době před spaním na plné obrátky. V tuto dobu tlusté střevo obsahuje množství pomocných a obranných látek, jako například žírné buňky a makrofágy, které ničí škodliviny a cizorodé látky. Teprve až je k dispozici dostatečné množství obranných buněk, je v mozku vyslán serotonin, což je přirozená spánková droga příznivě ovlivňující usínání. Ke kvalitnímu spánku přispívá také kvalitní imunitní systém. V důsledku nevhodné výživy se ve střevě usazují škodlivé látky, které překážejí produkci obranných buněk a uvolňují se ze střevní stěny. Organismus pak nedisponuje dostatečným množstvím serotoninu a usínání prodlužuje. 

Bolesti hlavy

Bolest hlavy patří k nejčastějším bolestem, které provázejí lidskou populaci. Někdy to bývá pouhý příznak celkového onemocnění, jindy se objevuje zcela samostatně. Často se projevuje jako důsledek vyčerpání a únavy. Bolest hlavy může propuknout zcela akutně a silně. Také bychom nikdy neměli podceňovat úrazové bolesti hlavy, především pokud jsou doprovázeny ztrátou paměti nebo zvracením. Akutní meningitida bývá doprovázena bolestmi hlavy, vysokými teplotami, ztuhlosti šíje a celkovou schváceností. Obecně lze říci, že onemocnění, při kterých vznikají bolesti hlavy je celá řada.

Pohled čínské medicíny

Zcela zjednodušeně a v kostce mohou naznačovat určité místní bolesti podle tradiční čínské medicíny následující:

 •          Bolest na čele – přetížení močového měchýře, ledvin.
 •          Bolest v zátylí – přetížení dráhy močového měchýře, nedostatek tekutin.
 •          Bolesti na spáncích – přetížení oblasti jater, žlučníku, nadměrný přísun tučných pokrmů.
 •          Oblast pod očima – přetížení dráhy žaludku, onemocnění čelistních dutin, oblast tlustého střeva.
 •          Oblast uvnitř hlavy – přetížení oblasti žaludku.
 •          Bolest vyskytující se v určitém časovém úseku – přetížení orgánu podle orgánových hodin.
 •          Bolest hlavy po jídle – alergie na potraviny. 

Digitální a úspěšná doba 

Žijeme v digitální době, která je velice rychlá a jsme pod velkým pracovním tlakem, ať už v podobě velkého množství nových zpráv, jsme stále online a naše pozornost je narušována množstvím úkolů, na které mozek upozorňuje v nejméně vhodnou dobu. Zejména velmi výkonní lidé, trpí častými virózami, bolestmi hlavy nespavostí, potížemi se zažíváním a lékaři u nich v podstatě žádné abnormality nenajdou. 

Tolik potřebná energie 

Náš organismus potřebuje energii, abychom fungovali. Naši základní potřebou je energii vydávat a také ji následně obnovovat, což nazýváme oscilace. Pro svoji výkonnost potřebujeme udržovat v rovnováze energii tělesnou, emoční a duševní. Plni vitality a chuti do života budeme pouze v případě, pokud budeme mít vyváženou zátěž i odpočinek ve všech oblastech našeho bytí. Naše výkonnost stoupne, pokud udržíme zdravé oscilační rytmy na všech úrovních. Tělesná energie je pro naši vitalitu velmi důležitá, protože je zdrojem síly. Strava, pohyb a dýchání jsou nejdůležitějšími regulátory tělesné energie.

Zdroje naši životní energie 

 •          Pravidelná a vyvážená strava s dostatečným pitným režimem.
 •          Zdravá střeva – mikrobiom nacházející se v našich střevech velmi významně ovlivňuje naši kondici, míru únavy a také psychiku.
 •          Kvalitní spánek – spánek přiměřený našim potřebám významně ovlivňuje naši vitalitu.
 •          Dýchání – uvědomělý dech, práce s dechem je důležitá pro náš mozek.
 •          Zvyšování kondice a posouvání fyzických sil.
 •          Odpočinek – vhodný odpočinek velmi účinně „nabíjí baterky“. 

Emoční vypětí

Únava velmi často nastupuje z důvodu emočního vypětí a je doprovázena pocity strachu (strach ze ztráty přízně partnera, pracovní pozice, ztráty úspěchu apod.). Necháváme na sebe působit vliv vzteku, nervozity, jsme netrpěliví a podráždění. Naše myšlení je zaplaveno řadou negativních emocí, dostavuje se stres a panika a vyplavují se stresové hormony. Negativní emoce představují pro nás „žrouta“ síly a jsou příčinou mnoha onemocnění. Přílivem energie jsou pozitivní emoce, které nám dávají vitalitu a podporují naši výkonnost. Uvolněním negativních emocí může být např. upřímný smích a radost, to nás nestojí vůbec nic. 

Sociální vztahy 

Mezi důležité zdroje obnovy energie v rámci sociálních vztahů patří harmonické a naplněné vztahy s blízkými v soukromí i na pracovišti, což bývá bohužel dost často kámen úrazu. Nějak jsme zapomněli na trpělivost, pokoru a empatii, což bychom měli napravit a začít pěkně u sebe, neboť lidskost, upřímnost a schopnost vcítit se nám dává dost hluboký smysl našeho bytí.  V našem životě by nemělo chybět sebevědomí, sebeznání a sebekontrola. 

Technické hračky 

Velmi zákeřným a časově náročným bývá v současné době útěk od reality k internetu nebo mobilu. Zbavuje nás totiž toho nejdražšího, co v životě máme, a to času. Možná tito pomocníci čas šetří a sbližují lidí, avšak za jakou cenu? Přestáváme rozumět sami sobě, jsme nešťastni a ani sami vlastně nevíme proč. Lidé si zvykli být neustále baveni a místo toho, aby udělali „revizi „ svého života a vyhodili vše nepotřebné, tak stále jen předstírají a neumí být sami sebou. 

Imunita 

S nárůstem únavy, toxické zátěže dochází ke snížení celkové imunity a akceschopnosti jedince. O stavu toxicity nás informují játra, únava z toxinů tedy často doprovází různé jaterní potíže. Imunitní systém se zaměří zejména na zajištění životně důležitých funkcí, na to ostatní už nezbývá energie a organismus se dostává do stavu únavy a vyčerpanosti, v kterém může podlehnout různým chorobám. Vlivem nedostatku vitaminu D bývá většina lidí více unavena na podzim a v zimních měsících než na jaře a v létě, kdy naopak „dobíjíme baterky“. 

Nespoléhejte jen na léky 

Rozhodně bychom neměli únavu potlačovat pomoci léků, protože se dříve nebo později dostaneme do začarovaného kruhu. Čekárny psychologů a psychiatrů jsou v současné době přeplněny. Lidé užívají psychofarmaka včetně antidepresiv již od dětství. Bylo b vhodnější se naučit pracovat sám na sobě a naučit se relaxovat. 

Relaxační staročínská cvičení 

Relaxační cvičení jsou pro tělo, mysl i ducha mocným zdrojem životní síly. Pomáhají stavět organismus, vést ho k uzdravení, harmonii, růstu, vývoji, regeneraci, ke všemu, co charakterizuje aktivní život. Umožní zdokonalení a zkvalitnění našeho těla. Je to práce se životní silou, které se čínsky říká čchi-kung. Čchi je pojem pro vesmírnou životní sílu, kung je termín pro práci, pohyb, cvičení. Životní sílu je potřebné neustále obnovovat. 

Klid 

Čínská relaxační cvičení přikládají velký význam počáteční klidové fázi, které vyhrazuje i několik minut. Jedná se o přípravu mysli, kdy se zklidňují myšlenky. Hledáme klid, ticho, nehybnost a přirozenost. Uvolnění se postupně dostává na základě klidu duše i těla. Podmínkou klidu těla a ducha je jejich uvolnění. Ve většině čínských cvičení se relaxuje vstoje nebo v sedě. Dbá se na rozložení energie tak, aby ji byl dole dostatek a nahoře by mělo být prázdno. Energie zde nemá být skladována, v hlavě a hrudníku musí být volno, energie tam má volně proudit pouze v tom množství a kvalitě, jakou horní partie těla potřebují. Energie životní síly se totiž skladuje dole. Pevným základem a rezervoárem má být podbřišek a dolní končetiny. Kontakt člověka se zemí musí být pevné a pružné. Cvičení by se mělo provádět denně, ve stoji na celých chodidlech. Práce s dechem hraje stejně významnou roli jako u relaxací, kde je základem jóga. Relaxaci lze provádět jak celkově, tak v jednotlivých oblastech těla. 

Pravidelnost 

Měli bychom aktivně využít času, kdy máme energii na cvičení. Pravidelnost a upevnění denního režimu by mělo být naši důležitou prioritou. Jakékoli cvičení bychom měli dělat jemně bez přepínání. Cvičební sestavu nebo relaxační cvičení najdeme nejlépe v józe, která napomáhá k celkové harmonizaci organismu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.