Kód pojišťovny

Když nos vadí naší kráse

Ilustrační obrázek

Ne nadarmo se říká, že nos zaujímá mezi kosmetickými vadami výjimečné postavení. Je přece dominantou obličeje a jakékoli nápadnější změny jeho tvaru a velikosti nejde nijak zamaskovat. Vyrovnat se s tímto handicapem je nesnadné, a proto se často stává příčinou velkých duševních útrap. A právě úkolem plastického chirurga je napravit vady nosu, zbavit jeho nositele nápadné odlišnosti a posílit tak i jeho sebevědomí.

Někdy je až neuvěřitelné, jaké šťastné emocionální projevy doprovázejí první seznámení se s novým tvarem nosu po sejmutí sádry. Úspěšně provedená rhinoplastika s pozitivní změnou image přináší zcela výjimečný posun i v profesní kariéře operovaného.

Plastika nosu umožňuje změnit tvar nosu daný vrozenými odchylkami nebo poúrazovými deformacemi. Jde o velmi náročný výkon, který vyžaduje zkušeného chirurga.
Úprava nosu je velmi náročná operace a dobrý výsledek je ovlivněn mnoha faktory. Na prvním místě je nutno pečlivě zvážit, u koho budete zákrok absolvovat. Při tomto hledání jsou nejdůležitější pozitivní reference o pracovišti a operatérovi. Ten s pacientem probere motivaci k danému zákroku, zhodnotí celkový zdravotní stav, prodělané operace i nemoci a také by měl podat přesné informace o tom, zda je plastika vhodná a jaký bude předpokládaný výsledek. V neposlední řadě by měl chirurg pacientovi podrobně vysvětlit princip zákroku, možná rizika a vysvětlit předoperační pokyny i zásady nutné pro pooperační období. Pokud by očekávaný efekt neodpovídal představám klienta, ale ani chirurga, mělo by být od zákroku upuštěno a lékař by měl poradit jiné alternativní nápravy. Každý operovaný nos je jiný co do velikosti, tvaru či asymetrie, a proto vždy vyžaduje velmi individuální přístup.

Rhinoplastika je zákrok malého rozměru z hlediska operované plochy, zato s obrovským významem, který člověka doslova změní. Při operaci se upravuje jak měkká chrupavčitá část, tak tvrdá kostěná stěna nosu nebo se provádí obojí současně – kompletní rhinoplastika. Výkon se provádí nejčastěji zevnitř, nosními dírkami, tedy bez vnějších jizev. Končí přiložením sádrové fixace a tamponádou nosu, takže je nutné dýchat dva dny pouze ústy, potom je tamponáda odstraněna. Po zákroku ještě přetrvává sádrový obvaz nosu (14 dní), po tuto dobu je nutný klidnější režim.

Oddělené nosní kůstky srůstají v obličeji velmi rychle – na rozdíl od zlomenin jiných částí těla – a stabilizují se v novém a pevném postavení v krátkém časovém období. Plastika nosu probíhá buď v místní, nebo v celkové anestezii. Při úpravě pouze měkkých částí v místní anestezii odejde pacient po operaci domů. Pokud se kompletně upravuje celý nos v celkové anestezii, je nutná zhruba dvoudenní hospitalizace.

Rhinoplastika nebolí, jen výjimečně je doprovázena většími otoky a modřinami. Ty obvykle do doby sejmutí sádry po dvou týdnech vymizí. Rekonvalescence závisí nejen na daných schopnostech hojení organismu každého člověka, ale také na tom, jak dodržuje pooperační pokyny.

Tvar nosu po provedené kompletní rhinoplastice zůstává v základních rysech takový, jaký je po prvním sejmutí, a v průběhu několika měsíců či let se mění jen výjimečně. Stejně tak nemůže dojít k zakřivení operovaného nosu v odstupu několika let, pokud nebyl proveden chirurgický zásah do chrupavčité, respektive kostěné části nosní přepážky. Přesto však může vzácně po čase dojít k určitým menším nerovnostem v hrotové části nosu, a to z důvodu předoperační těžší asymetrie hrotových chrupavek, což je velice snadno ambulantně odstranitelné. Bohužel při reoperacích nosů z jiných pracovišť je velmi často nutná podstatně složitější korekce i kostěné části nosu.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.