Kód pojišťovny

Lymfatický systém

Ilustrační obrázek

Je tvořen shlukem vlásečnic pomocí kterých je odváděna tekutina (míza) z tkání těla a přivádějí ji přes poměrně silnou „cévu“  v hrudním koši zpět do krevního oběhu. V oblasti mezi vlásečnicemi, které začínají v hmotě tkání a koncovou silnější hrudní „sběrnou cévou“ leží vmezeřené uzlíky, kterým se podle jejich tvaru říká mízní uzliny. Nacházejí se  všude v těle, a to jak hluboko ve tkáni coby uzliny tzv. orgánové, tak i přímo pod kůži, coby uzliny podkožní. Uzliny jsou ve velikosti zeleného hrášku a jejich běžná velikost se pohybuje mezi 5 milimetry až 1,5 centimetru.  Každodenně je vyprodukováno okolo tří litrů mízy, která musí projít lymfatickým systémem i jeho uzlinami, které protékající mízu filtrují a z části také produkují obranné látky, které jsou zodpovědné za imunitu. Uzliny také reagují na choroboplodné mikroorganismy a také na cizorodé a chorobné buky, které jimi procházejí. Současně dochází ke zvětšení uzlin nebo k jejich bolestivosti. V některých případech dochází k jejich shlukování a tak tvoří masivnější jednotku. Tyto změny je možno s předstihem odhalit a reagovat na ně, což nám umožní zlepšit zdravotní stav.

Systém bariér

Lymfatický systém je tvořen zejména brzlíkem, slezinou, uzlinami nebo tzv. Waldeyerovým mízním okruhem, který chrání vstup do hltanu. Systém dotváří síťlymfatických cév a nakonec se samotná lymfatická tekutina v mnohém podobá tkáňovému moku. Systém komplexně zajišťujelátkovou výměnu ve smyslu dodávky látek a tekutin do různých tkání a z tkání také odplavuje především toxiny a bakterie. Lymfatická tekutina z tkání prochází přes systém bariér lymfatických uzlin, které plní třídící funkci. Jestliže se dostanou do uzlin mikroorganismy, proběhne v nich bleskové vojenské cvičení, které zničí záškodníky, kdekoli v těle.

Odpady a filtrace

Lymfatický systém patří mezi odpadní filtrační orgán těla a řadíme ho také jako součást imunitního systému, jehož úkolem je odplavovat odpadní látky látkové výměny, odumřelé buky, inaktivovat patogeny a jiné toxiny z těla ven skrz krevní oběh. Podílí se také na vstřebávání a rozvodu některých živin ze střeva do tkání. Jedná se především o tuky a v tuku rozpustné vitaminy a fytolátky.

Naše střevo

V našem střevě je usídleno zhruba 80% naší celkové imunity, což je dáno obrovskou plochou tenkého střeva, množstvím lymfatické tkán ve střevě a lymfatických uzlin v blízkém okolí  střevních kliček.  Lymfatické tkáně v trávicím traktu mají nejvyšší koncentraci lymfy v těle a její drobné vlásečnice se nacházejí hned za střevní sliznicí. Lymfatická tkáň střeva slouží jako první nárazník naší imunity proti patogenům a toxinům u z trávicího traktu, kde v reakci na ně aktivuje bílé krvinky lymfocyty a vytváří specifické slizniční protilátky, pokud je to nutné. Odborníci poukazují to, že čím budou naše střeva zdravější, tím lépe bude fungovat lymfatický systém a naše imunita bude reagovat daleko rychleji v případě ohrožených infekcí. S ohledem na to, že lymfatický systém nemá svoji vlastní pumpu jako krevní oběh, je nezbytné ho neustále stimulovat v jeho cirkulaci a detoxikaci odpadních látek.  Jestliže je lymfatický systém přetížený a toxiny se hromadí v těle rychleji, než jsou detoxikační orgány schopny je eliminovat, tělo je ukládá do tukové tkáně a mezibuněčné tekutiny ve snaze ochránit orgány. To vše může vyústit v zánět pojivové tkáně a zadržování tekutin se všemi důsledky.

Jak hledáme uzliny?

Na určitých místech lymfatických cév se nacházejí lymfatické uzliny. Jedná se o tzv. filtry, jejichž úkolem je vychytat protékající lymfy mikroorganismy a ostatní cizí částice. Lymfatická tkáň vytváří protilátky a obsahuje lymfocyty, které hrají důležitou roli v obraně organismu. Uzliny hledáme pohmatem pomocí špiček prstů do míst, kde se lymfatické uzliny nacházejí. Pokud máme samovyšetření provádět pečlivě, je nutné vše dělat pomalu a soustředěně. „Běžné“ uzliny se hmatají jako menší či větší nebolestivé fazolky uložené pod kůží jednotlivě, nebo ve skupinkách. Jsou měkké, pružné a pohyblivé. Rovněž ty, které jsou uložené ve skupinkách, lze rozpoznat jako jednotlivé uzliny. Hmatatelné odchylky potom diagnostikuje lékař. Takové uzliny mohou být větší, citlivější nebo bolestivé. Důležitý ukazatel je symetričnost nálezu. 

Vyšetření lymfatického systému

Signálem k opakovaným lékařským kontrolám mízních uzlin mohou být příznaku ve smyslu nadměrné únavy, přetrvání zvýšené teploty, noční pocení, chronické infekce, opakované otoky, celulitida, opakované angína, zhoršující se alergie. Chorobně změněné uzliny mohou v pravý čas upozornit před plíživými nemocemi a být správným signálem ještě ve stadiu, kdy se dá řadě komplikací zabránit.

Otoky

Tok krve v cévním systému je poháněn pumpou – srdcem. Lymfatický systém však takovou pumpu nemá. Tok lymfy je zajišťován smršťován svalů, tedy svalovou prací. Jestliže svaly nepracují a nejsou aktivní, dochází k městnání lymfy v lymfatických cévách a poté ke vzniku otoků a celulitidy. Také některé druhy léků mohou způsobit zadržování vody v organismu.

Příčiny

Krev uniká z kapilár proto, že mají velmi tenké stěny a krev probíhající cévami je ze srdce vypuzována pod značně velkým tlakem.  Zčásti se tekutina do krevních cév vrací díky procesu, který se nazývá osmóza. Při osmóze proniká méně koncentrovaný roztok do roztoku koncentrovanějšího skrz polopropustnou membránu. Tu zde představují stěny krevních kapilár, uvnitř kterých se nachází koncentrovaný roztok krevních bílkovinrozpuštěných

v plazmě, přirozené součásti krve.  Za sací sílu, která nasává uniklou tekutinu z tkání zpět do kapilár, jsou odpovědné právě bílkoviny.

Nedostatek bílkovin

Nedostatek bílkovin v krvi, který je zapříčiněn například podvýživou nebo onemocněním jater je často příčinou otoků. Také uzávěr drenážní soustavy  - krevních nebo lymfatických cév – vede k nahromadění tekutiny v tkáních nebo jejímu ztíženému odtoku. Následkem tohoto stavu může vzniknout trombóza křečové žíly nebo otoky kolem kotníku. K zadržování krve v žilách může vést selhání srdce. V případě, že ledviny nemohou z nějakého důvodu vyloučit z těla dostatečné množství soli nebo pokud přijímáme větší množství soli v potravě, dochází k zvýšení objemu tekutiny cirkulující v krevním oběhu a zrychluje se tak i únik tekutiny z cév do tkání. Rychlost vylučování soli do moči závisí při normální funkci ledvin na regulaci prostřednictvím hormonů nadledvin. Jejich rovnováha se mění v průběhu těhotenství a při menstruaci. V těchto obdobích se také mohou objevit mírné otoky, které jsou způsobené zadržováním soli v organismu.

Zvláštní druhy otoků

Místo výskytu otoků je ovlivněn zemskou přitažlivostí. Nejčastěji se proto voda hromadí okolo kotníků. Jestliže nemocný většinu času leží, přesunuje se tekutina do oblasti hýždí a bederní krajiny. Při těžkém selhávání srdce nebo ucpání kterékoliv velké žíly v břiše dojde k nahromadění tekutiny v břišní dutině. Tento jev se odborně nazývá ascités. Podobně dochází k hromadění tekutiny v plicích při selhávání levého srdce. Důsledkem je těžká dušnost s kašlem.

Jak jsou příznaky a komplikace?

Otok kotníků je dobře patrný, je-li velký, ale menších otoků si ani všimnout nemusíme. Tekutina se hromadí nejdříve na vnitřní straně kotníku přímo za kloubem. Dušnost v klidu je známkou otoku plic. Otok kotníku není sám o sobě nijak nebezpečný, ale může znamenat příznak vážnějšího onemocnění, například srdečního, které vyžaduje léčbu. Při otoku plic, pokud je těžký, je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, protože hrozí zástava srdeční činnosti.

Léčba

Otoky vyvolané oslabenými žilami lze zmenšit používáním elastických punčoch, které tekutinu z okolí kotníků a z lýtek vytlačí. Pokud je příčinou otoku srdeční selhání, spočívá léčba zejména v omezení objemu tekutiny v krevních cévách, aby se zmenšila srdeční zátěž. Žilní trombóza se léčí pomocí přípravků na zředění krve. Vážnější otoky je třeba řešit v lékařské ordinaci.

Vitalita

Lymfatický systém prochází střevní sliznicí v oblasti tzv. střevních klků a zde má funkci

vstřebávací, kdy napomáhá absorbovat tuky z potravy. Produkty trávení cukrů a bílkovin  mohou procházet do krve přímo, tuky se musí dostat  nejprve do lymfatických cév. Je zajímavostí, že lymfa v těchto cévách je díky tomu velmi hustá a připomíná mléko. Přebytek tuků ve stravě a také sladkosti mají vliv na přetěžování lymfatického systému a vznik chronické únavy.

Přispějte sami ke svému zdraví

Každý člověk je jedinečný, a proto nikdy nemohou platit univerzální pravidla léčby. Záleží na mnoha faktorech: celkovém zdravotním stavu, věku, stavu střev apod. Odborníci doporučují stravovat se protizánětlivě, což znamená, že bychom měli vyloučit veškeré potraviny, na které by naše střevo mohlo reagovat tvorbou protilátek a zánětlivých cytokinů. V případě, že máme podezření na reakci na nějakou potravinu, je to důvod ji na nějakou dobu vyloučit z našeho jídelníčku. Potravinovým alergenům je nutné se striktně vyhýbat. Také bychom měli eliminovat na maximum přídatné látky a konzervanty v potravinách. Vše, co naše tělo potřebuje detoxikovat a odbourat, bude zatěžovat také naše střevo a lymfatický systém.

Dostatečná hydratace

Náš organismus potřebuje pro správnou funkci toku lymfy také dostatečný pitný režim, protože ten může být příčinou blokování toxinů a soli ve tkáních s důsledky ve formě únavy, otoků a zhoršení imunity i celkového metabolismu veškerých živin. V souvislosti s pohybovou aktivitou bychom měli pít zhruba 30-35 ml tekutin na kilogram naší aktivní váhy. Pro zefektivnění můžeme vypít po ránu sklenici vody s citrónem. V průběhu dne si můžeme dát zelený nápoj, kde bude převažovat tmavě listová zelenina, například ve formě freshe nebo smooothie. Zelené šťávy obecně podporují eliminaci škodlivin a zadržených tekutin z těla a naopak zlepší hydrataci buněk. Kvalitním zdrojem výživy jsou bohaté vývary nejlépe z bio kostí.

Antioxidanty

Našemu lymfatickému systému také prospěje strava bohatá na antioxidační látky. Největší množství detoxikačních a alkalizačních účinků má sezónní tmavá listová zelenina a čerstvé zelen bylinky a natě díky obsaženému barvivu chlorofylu, bobulové ovoce doplňuječervený pigment  antokyanin se silným antioxidačním a anti- aging účinkem na cévní systém. Brukvovitá zelenina obsahuje velké množství síry, která je důležitá pro regeneraci a detoxikaci jater.

Vláknina

Přírodně fermentované potraviny a potraviny, které obsahují probatika a fermentovatelnou vlákninu ve formě zeleniny a ovoce podporuje zdravou střevní mikroflóru, upravuje případnou bakteriální nerovnováhu a vyživuje střevní výstelku. Jestliže už nějaká nerovnováha ve střevě existuje, je možné ji prostřednictvím přírodních látek úspěšně regulovat. Naše zažívání je potřeba správně optimalizovat a pokud trpíme kyselým reflexem, nadýmáním, špatně trávíme některé potraviny nebo je nám po některých potravinách těžko, je potřeba situaci řešit. Za zcela špatné se považuje konzumace potravin ve spěchu, nedostatečné žvýkání a vnímání jídla jako takového.

Žijte v souladu

Také střeva potřebují odpočinek a regeneraci. Většina opraných a regulačních pochodů, včetně regenerace střev, se odehrává v noci, když spíme.  Neměli bychom jíst 2-3 hodiny před plánovaným spánkem. Měli bychom se snažit o dodržování pravidelného rytmu svých denních činností, na které jsou naše vnitřní hodiny a hormonální pochody nastavené. Naše tělo má rádo pravidelnost. Důležitá je také kvalita tolik potřebného spánku. Uléhat bychom měli před půlnocí.

Podpůrné čaje

Pro podporu lymfatického systému se hodí například pití svízele, medvědice, truskavce, jehlice, měsíčku nebo echinacei. V období jara nebo léta můžeme zařadit do stravy čerstvé bylinky (pampelišku, kopřivy apod.). Při pití bylinkových čajů bychom měli pít také dostatek jiných tekutin, aby nedošlo k dehydrataci a byliny užívat pouze po omezenou dobu. Pokud však nezměníme celkový přístup a životní styl žádný zázrak se nedostaví.

Manuální lymfatická masáž

Hlavním cílem této léčebné metody s kosmetickým účinkem je zabezpečit správný odtoklymfy z celého těla zpět do krevního oběhu. Jedná se o nejúčinnější masážní techniku, která dokáže odstranit lymfatické otoky a přispět tak k celkové regeneraci a harmonizaci tělesné energie. K otokům lymfatického systému dochází zejména při zraněních, po operacích, po sundání sádry, při popálení sluníčkem nebo po píchnutí hmyzu.  Příčinou zpomalení proudění lymfy může být také nedostatek pohybu, špatné stravovací návyky nebo metabolické onemocnění. K otokům může také dojít při cestování na delší vzdálenosti.

Princip masáže

Tato jemná technika má svá pravidla a zásady, které je nutné dodržovat. Oproti klasické masáži jsou speciální hmaty prováděny pomoci mírného tlaku, kterým působíme pouze na kůži a podkoží, ale současně dostatečně silným na to, abychom směřovali lymfu k lymfatickým uzlinám. Vždy pracujeme tak, že postupujeme od centrální oblasti směrem k periferii. To znamená, že pokud potřebujeme například ošetřit dolní končetiny, musíme nejprve pracovat v místě hrudního mízovodu, poté v oblasti tříselných uzlin a nakonec postupujeme až k prstům na nohou, které ošetřujeme naposledy. Délka působení tlaku je zhruba jedna vteřina a každý léčebný hmat opakujeme vždy pětkrát až sedmkrát. Při masáži se používají hmaty, které se nelze naučit pouze z knihy. Délka a intenzita ošetření záleží na stavu tkáně.  Zkušený terapeut pozná, zda se jedná o regeneraci lymfatického systému nebo o vážnou poruchu drenážní funkce lymfatických cév. Terapeut by měl být řádně proškolen a měl by podat také svému klientovi potřebné informace k režimovým opatřením (strava, obuv, vhodné typy ponožek. Pitný režim, cvičení, péče o pokožku apod.).

Působení dýchání

Na náš lymfatický systém a zmenšení otoků má také vliv způsob dýchání. Velké množství lidí dýchá tak, že se jim při nádechu zvedá hrudník a břicho se nehýbe. Cílem je však dosáhnout stavu, že se při nádechu začne zvedat břicho, a potom případně trochu hrudník. Nádech vzniká co nejníže v našem těle tak, aby nedošlo k pnutí svalů hrudníku. Podstatným důvodem tohoto dýchání je masáž vnitřních orgánů, posílení a zpevnění břišních svalů a zabezpečení pohybu lymfy.

Vliv cvičení

Správně provedené cvičení nelze ničím nahradit. Existuje mnoho cviků na podporu lymfatického systému, při kterých se používají pomůcky nebo nestabilní plochy. Cvičení je nesmírně důležité pro aktivaci svalové pumpy v oblasti otoků. Také chůze s vědomou kontrolou pohybu chodidel, prstů a všech kloubů je vhodným doplněním celého léčebného systému. Koordinace dechu a cvičení zvýší tok lymfy správným směrem. Podle svého temperamentu můžeme vyzkoušet jógu, švihadlo, tanec, rychlou chůzi. Zkrátka to, co nám dělá radost a prospívá našemu zdraví.

Ledviny

Velmi důležitým pozorovatelem nad množstvím a kvalitou tekutin lidského organismu jsou zejména ledviny, které jsou zdrojem veškerého jinu a jangu lidského organismu. Pro čínskou medicínu jsou ledviny správcem životních cyklů s nastavením osy regenerace/degenerace, hormonální rovnováhy a chuti do života. 

Slezina

Slezina ztělesňuje podle tradiční čínské medicíny zemský element a jejím úkolem je přetvořit stravu v hmotu a energii organismu vlastní. Podle starého čínského výrazu PCI – slezina zahrnovala také funkci žaludku, slinivky, části tenkého střeva, mezenchymovou tkáň a jiné funkce. Úkolem této PCI  - sleziny bylo vhodným způsobem doplňovat tekutiny, které konzumujeme.

Pohled tradiční čínské medicíny

Tradiční čínská medicína rozlišuje čtyři hlavní patologické okruhy, které jsou spojené s tekutinami, které bychom mohli vztáhnout na poruchy lymfatického systému. Patří zde otoky, vlhká horkost, hleny a „zátky“ v koloběhu tekutin, dehydratace nebo dysmikrobie.  Lymfu můžeme podpořit pomocí výživových opatření, cvičení, vhodným rozdýcháváním, akupunkturou, fototerapií nebo masážemi, což jsou prostředky tradiční čínské medicíny.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.