Kód pojišťovny

Bolest hlavy a šíje

Ilustrační obrázek

Neexistuje snad častější bolest, než je bolest hlavy, ale je velmi nesnadné postihnout její příčinu, protože podnětů, kterými může být vyvolána existuje velmi mnoho. Jednotlivé faktory, které způsobují bolest hlavy mohou být navzájem kombinovány a sdružovat se. Přítomnost jedné příčiny nevylučuje ovšem příčinu druhou. Postižení mohou subjektivně pociťovat pouze bolesti hlavy, ale také bolesti vycházející ze šíje a vyzařující do nejrůznějších částí hlavy. Nejčastěji bývají pociťovány bolesti v záhlaví.

Ranní bolesti hlavy

Velmi úzká souvislost mezi bolestí hlavy a krční páteří se projevuje bolestí hlavy, které vznikají hned po probuzení, nebo kterými se postižený budí v noci. Nejvíce je bolest lokalizovaná v záhlaví, tj. vzadu u kořene vlasů. Současně může být také spojena s určitou ztuhlostí krku. Tyto ranní bolesti hlavy bývají nejčastěji způsobeny nevhodnou polohou hlavy a krční páteře během spánku.

Předklonové bolesti hlavy

Předklonová bolest hlavy vzniká při déletrvajícím předklonu hlavy. Často se vyskytuje u dětí ve školním věku. Začíná v průběhu vyučování zpravidla po druhé vyučovací hodině a v důsledku těchto bolestí se snižuje pozornost a soustředění dítěte. V takových případech se doporučuje nošení podpůrného límce.

Bolesti hlavy a závratě

Funkční poruchy páteře, především v jejím nejhořejším úseku , tj. v oblasti hlavových kloubů, vyvolávají nejen bolesti hlavy, ale také mohou vyvolat i závratě.  Tyto závratě jsou převážně závislí na pohybech hlavy, zejména na rychlých rotačních pohybech a objevují také často při záklonech hlavy. Projevují se nejen v důsledku funkčních poruch páteře, ale také u starších lidí je může často vyvolat postižení arterie sklerotizujícím procesem.

Migrenózní bolest hlavy

Migréna je příkladem bolesti hlavy, na jejichž vyvolání se podílí více příčin, které od sebe nelze přesně odlišit, protože se mohou vzájemně prolínat. Častou příčinou migrény je také vertebrogenní složka. Často se stává, že po odstranění funkčních poruch páteře se migrény zmírní nebo zcela odezní.

Bolesti hlavy následkem úrazu

Téměř u všech náhlých pádů, dojde současně k prudkému komihnutí hlavou a krkem.  Je zcela zřejmé, že tak mohou vzniknout funkční kloubní blokády nebo se mohou zhoršovat již existující blokády. U některých úrazů je spoluúčast páteře pravidlem.  Klasickým příkladem je otřes mozku. U menších úrazů je typické, že bolesti a omezení pohybu hlavy a krční páteře se objevují až za jeden nebo dva dny.

Bolesti v šíji

Omezení hybnosti krku a hlavy nemusí vyvolávat trvalou bolest, ta může být vyvolána pouze určitým pohybem. Bolesti v šíji jsou někdy závislé také na pohybech hrudníku. Předsunuté držení hlavy znamená, že celá hlava je jakoby vystrčena dopředu. Je to nutná kompenzace kulatých zad a šíje. Kdyby hlava nebyla v předsunu, nebylo by možno, aby tito lidé hleděli rovně před sebe.  Tomuto držení se musí přizpůsobit také svaly na šíji. 

Bolesti v šíji s vyzařováním do ramen

Jsou často způsobeny nevhodnou polohou při práci. Velmi známým příkladem jsou počítačoví experti nebo ti, co mají sedavé zaměstnání. Neustálým přepětím svalů, které jsou soustavně jednostranně přetěžovány, vzniká jejich trvalá zvýšená kontrakce, která vyvolává bolest. Bolest se šíří podél krční páteře, protože část těchto svalů se upíná přímo na výběžky krčních obratlů.  Při opakované činnosti pak dochází ke zkrácení svalů a bolestem. Většina bolestí v šíji současně vyzařuje do jednoho nebo obou ramen se vyznačuje jako cervicobrachiální syndrom. Proti těmto bolestem se doporučují uvolňovací cviky, které se mohou dělat také i během zaměstnání.

Syndrom karpálního tunelu

Příznaky syndromu karpálního tunelu jsou způsobeny postižením cévního zásobení a v počátečním stadiu se projevuje zejména nočními bolestmi v podobě brnění nebo mravenčení.  Postižený má také problém s jemnou motorikou. Léčba zahrnuje fyzikální terapii a individuální cvičení. V případě déletrvajících potíží je navržena chirurgická léčba.

Tenisový loket

Bolesti v loketním kloubu se mohou objevit v klidu nebo při pohybu kloubů. Jsou vyvolány pohybem v lokti, zápěstí nebo pohybem prstů. Potíže vznikají buď funkční kloubní blokádou v krční páteři působením reflexního mechanismu nebo funkční kloubní blokádou v loketním kloubu jako důsledek přetěžování předloktí fyzickou prací nebo jednostranným pohybem. Akutní bolest v lokti je zpravidla vyvolána nezvyklou , déletrvající prací horní končetiny, která je spojena s nezvyklým zatížením. To způsobí nejen přetížení loketního kloubu, ale tako svalů předloktí a prstů.

Bolesti v rameni

Tzv. „zmrzlé rameno“ je zvláštní postižení ramenního kloubu, jehož příčina není zcela objasněna a onemocnění probíhá ve třech stádiích. Nejprve dochází k rychle nastupujícím bolestem v rameni a postupnému omezování pohybu. Poté rameno“ztuhne“ a pohyb v rameni je takřka nemožný. V posledním stadiu dochází k postupnému zmenšování bolesti  a obnovování pohyblivosti v rameni. Stává se, že se hybnost v ramenním kloubu plně neobnoví a některé pohyby zůstávají na určitém stupni omezení.

Akutní krční ústřel

Zpravidla vzniká náhle nevhodným prudkým pohybem hlavy a krku v kombinaci s fyzickým zatížením. Častěji je však způsoben nevhodnou polohou hlavy a krční páteře v noci během spánku. Je to tzv. „přeleželý krk“. Postižený ráno po probuzení nemůže pohnout hlavou do některého směru a drží ji ve strnulé poloze (úlevovém držení) a jakýkoli pohyb není možný. Bolest může vystřelovat různým směrem – do záhlaví, zátylku, šíje, až mezi lopatky, nebo do ramene. Akutní krční ústřel je způsoben zejména funkční poruchou v různých úsecích krční páteře. Současně však reflexně vznikají svalové spasmy šíjového svalstva, reflexní změny na kůži – hyperalgické kožní zóny, bolestivé body atd. prudké bolesti při náhlém pohybu hlavou nebo horními končetinami mohou být příznakem vážného neurologického onemocnění,  a proto se doporučuje lékařské vyšetření.

Ošetření

Pro uvolnění svalového napětí odborníci doporučují teplý zábal ve formě parafínu nebo suchého tepla. Velmi vhodná je kombinace fyzikální léčby spolu s ostatními druhy léčení. V akutním stavu lze provádět manuální krční trakci krční páteře, jestliže ji nemocný dobře snáší. V případě, že nelze uvolnit svalové spasmy, je manipulace nepřípustná. Nevhodná a násilná manipulace krční páteře může stav nemocného zhoršit nebo dokonce nemocného poškodit.

Stavy po úrazech krční páteře

Takřka při všech náhlých pádech dochází k prudkému komihnutí hlavou a krkem, takže je zcela pochopitelné, že mohou vznikat funkční kloubní blokády. Ty se však nemusí vždy projevit bolestí a omezený pohyb si nemocný neuvědomuje. V důsledku náhlého pohybu může dojít ke klinickému projevu funkčních kloubních blokád, které dosud nemocnému potíže nezpůsobovaly. Úraz, ke kterému došlo dříve, i před lety, podporuje podezření na vertebrogenní poruchu. Typickým příkladem je např. otřes mozku, kdy jsou potíže způsobeny v důsledku funkční poruchy krční páteře. Bezprostředně po úrazu s otřesem mozku, jsou potíže způsobené funkční poruchou krční páteře zatlačeny do pozadí. Projevují se až po odeznění příznaků otřesu mozku. U menších úrazů je typické, že při vertebrogenní bolesti  a omezení pohybu se objevují až po určité době, asi za jeden až dva dny.

Jízda v autě

Při prudkém a nečekaném nárazu může dojít při jízdě autem k prudkému a nečekanému zabrzdění. Extrémní pohyby krční páteře mohou poškodit měkké tkáně a okolní struktury a u postiženého dochází k rychlému nebo pozvolnému omezení pohybu hlavy a krční páteře. V takových případech se doporučuje nošení fixačního límce. Postiženému může také pomoct a přinést úlevu trakce krční páteře.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.