Kód pojišťovny

Bolesti páteře

Ilustrační obrázek

Bolesti páteře se bohužel v posledních letech stávají takřka součástí našeho života. Za příčiny těchto bolestí se z velké časti považuje nerovnoměrná zátěž svalstva a kloubů, vazů a meziobratlových plotének páteře. Tyto změny jsou vyvolány životním stylem, kdy převládá absence pohybu nebo jednostranná zátěž bez následné a potřebné kompenzace. Zejména u některých povolání nebo sportů je tato skutečnost obzvlášť patrná. Připočteme –li k tomu ještě vliv chladu a stresových situací, nelze se divit, že současný stav populace je takový jaký je.

Pohled psychoterapeuta

Ve svých ordinacích se psychoterapeuté velmi často setkávají s lidmi, kteří trpí trémou, mají nevyrovnané rodinné prostředí, problémy v pracovním životě a to vše se odráží ve zvýšeném svalovém napětí. Lidé u kterých převládá zoufalství a smutek, beznaděj nebo trpí ztrátou milované osoby mívají bolest zejména ve střední části hrudní páteře. Těm, kterým chybí sebevědomí a odvaha, trpí úzkostmi až rezignací, mají potíže zejména v dolní polovině hrudní páteře. Potíže v bedrokřížové oblasti vznikají často vlivem přetížení a psychického vyčerpání, pocity frustrace a životní prohry.

Poslouchejme své tělo

Vlivem současného životního stylu jsme se zcela vzdálili od naslouchání našemu tělu a také našim emocím. Z těchto důvodů přijde celé řadě lidí divné, že by také naše nemoci a bolesti mohly souviset s našimi emocemi a způsobem myšlení. Abychom dokázali změnit naše svůj život, musíme se snažit pochopit daleko víc a nemyslet pouze v materiální rovině životě. Každá nemoc, bolest nebo překážka, která se nám v životě děje, je v podstatě možnost, jak se ve svém myšlení můžeme posunout dál. Je to motor, který by nás měl pohánět ke hledání a my to často proplýtváme stěžováním a nespokojeností nebo obviňováním druhých.

Funkční poruchy páteře

Páteř se skládá z jednotlivých obratlů a jejich těla jsou proložena chrupavčitými ploténkami, které umožňují tlumení nárazů a do jisté míry zajišťují pružnost páteře. Výběžky jednotlivých obratlů jsou i dole provázány systémem drobných kloubů. Vše je spojeno pomocí vazivového a svalového korzetu. Celý tento systém umožňuje nejen pružnost páteře, ale také její nosnost v návaznosti na vzpřímené držení těla, ale také chrání i míchu a z ní vycházející nervový systém, který inervuje celé tělo. Vlivem fyzického přetížení a dalších příčin mohou vznikat blokády v oblasti drobných kloubů, na které reagují svaly a šlachy v okolí tím, že dojde ke stažení a dráždění vycházejících nervů, přes ústředí v mozku a postižený pociťuje bolest. Tato reakce má ochranný charakter a brání poškození a zatížení životně důležitých systémů.Bolest má za úkol varovat nás a oznámit nám, se v organismu něco děje. V případě, že se bloky opakují, může s postupem času dojít k narušení stability celého kloubního, svalového i kostního systému.

Degenerativní změny na páteři

Degenerativní změny páteře představují velmi rozsáhlou skupinu případů. Jsou charakteristické tím, že na tělech obratlů dochází ke vzniku výrůstků a postupně se tak omezuje hybnost páteře, zatěžují a degenerují drobné klouby, což vede k blokádám a různým stupňům bolesti.

Výhřez meziobratlové ploténky

Je další častou formou, která může a nemusí navazovat na předchozí poruchy. Jedná se o degenerativní změny chrupavčité destičky, která je umístěna mezi obratlovými těly. Degenerativní změny a dehydratace postupně naruší hmoty chrupavek, které se v jádře rozpadnou na drobné kousky. Působením neopatrných pohybů, špatných pohybových stereotypů nebo z jiných příčin, dochází k protržení pouzdra chrupavky a část disku vyhřezne ven. Postupně tak může dojít k dráždění nervů, které vycházejí z páteřního kanálu do dolní končetiny. V takových případech nemocný cítí bolest ne v zádech, ale v dolních končetinách. Bolest se promítá nejčastěji do po zadní nebo boční straně stehna. Potíže se odvíjí podle toho, který nerv je postižen. Organismus buď zareaguje tak, že úlomky opouzdří, zvykne si na nové poměry a pomocí svalového korzetu kolem páteře získá opět stabilitu. Po odeznění bolesti a navrácení hybnosti je potřeba dále cvičit a šetřit páteř. Ze všeho nejdůležitější je pochopitelně odstranit prvotní příčiny, pro které došlo k poškození disku. Druhou možností je operativní zákrok, při kterém se odstraní vyhřezlá část meziobratlové destičky a uvolní se utlačované nervové struktury. Není však zaručeno, že po operaci získáme kondici páteře v takové míře, jakou jsme měli předtím. Po operaci nemůžeme páteř považovat za zcela zdravou a musíme důsledně cvičit a dodržovat doporučovaný režim. V případě, že jsou přidružené potíže v oblasti svěračů, je nutný co nejrychlejší operativní zákrok.

Osteoporóza

Je onemocnění, které spočívá ve špatném ukládání minerálů do kostí a jejich postupné odplavování. Je potřeba zdůraznit, že ve většině případů se nejedná o nedostatek vápníku a dalších minerálů, ale o poruchu jejich vstřebávání, ukládání a metabolismu. U jedinců postižených osteoporózou nacházíme současně silné ateromové pláty v cévách (vápenné pláty v cévách celého těla), vápenné usazeniny v kloubech, zbytnění a degenerativní změny kostí kolem kloubů. Jednotlivé projevy na páteři se různě prolínají, potencují a doplňují.

Propojení s celým organismem

Páteř velmi úzce souvisí s problémy v celém organismu. Zdravotní problém v těle se vždy také odrazí na naši páteři. Každý z obratlů odpovídá určitému orgánu a současně každý orgán se promítá na některém z páteřních obratlů. Pokud dojde k přetížení některého z orgánu, promítne se tento stav také do páteře. V případě chronického onemocnění mohou vznikat degenerativní změny kostního, kloubního i chrupavčitého aparátu. Bolesti páteře také mohou být po dlouhou dobu jediným příznakem i u chronických nemocí. 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.