Kód pojišťovny

Každý z nás může být manipulátorem

Ilustrační obrázek

Chceme-li něčeho dosáhnout, uchýlíme se k manipulativnímu jednání. Pravdu prostě zaonačíme tak, že nám dotyčný vyhoví (ač to původně neměl v úmyslu) a my máme cestu k vytouženému cíli. Rozdíl mezi občasným manipulativním chováním a manipulativní osobností je však velký.
Slovo manipulace pochází z latinského slova manus (ruka). Manipulátor jako by měl neviditelnou ruku, která vás nenápadně dostane na místo, které je pro něj žádoucí, aniž byste si vůbec stihli všimnout, že je vámi manipulováno.

Až 80 % manipulace se odehrává v nevědomé rovině. Zbývajících 20 % manipulátorů si své jednání plně uvědomuje, respektive vědomě jedná pro svůj prospěch jak v práci, tak v osobních vztazích. Patologických manipulátorů jsou podle odhadu odborníků v populaci asi 3 %. Častá nemoc či její předstírání jsou velkou manipulací s okolím, partnerem i rodinou.

Manipulativní osobnost dělá vše pro svůj prospěch a na úkor druhých. Existují lidé, kteří s ledovým klidem psychicky manipulují s partnerem, s kolegy v zaměstnání, ale i s přáteli. Neumí to jinak. Tím, že se cítí sami sebou nejistí, snaží se tento svůj nedostatek nahradit hrou s ostatními, kteří je však (zpočátku určitě) považují za okouzlující bytosti. Manipulátoři jsou nadprůměrně chytří, s bystrým a rychlým úsudkem, proto snadno odhalí slabá místa jiných, a tento poznatek pak hbitě využijí. Mají vás v hrsti, aniž o tom vůbec víte. Na první pohled jsou milí, zábavní. Konečně u někoho cítíte porozumění, pochopení, máte pocit, že o vás pečuje. Netušíte, že ve skutečnosti je všechno jinak. Obranou proti manipulaci je správná míra sebejistoty, sebedůvěry a víry ve své vnitřní pocity a intuici.

Jak poznat manipulátora?

 •          u druhých navozuje pocit viny a dovolává se přitom lásky
 •          přenáší zodpovědnost na druhé
 •          mění své postoje i city tak, aby z toho měl prospěch
 •          své potřeby vždy zakrývá logickými důvody
 •          také často zpochybňuje schopnosti a charakterové vlastnosti druhých, kritizuje je
 •          v jiných podněcuje podezíravost, žárlivost, nedůvěru, aby pak mohl situaci kontrolovat
 •          dělá ze sebe oběť a nedbá na potřeby a žádosti jiných
 •          morálních zásad druhých zneužívá k naplnění vlastních tužeb
 •          někdy zcela otevřeně vydírá
 •          překrucuje i křivě interpretuje výroky jiných
 •          nesnese kritiku a dokáže popírat i zjevná fakta
 •          využívá lichotek a drobných dárků, aby si druhé zavázal, a pak požaduje „odplatu“
 •          partnera často posílá k psychologovi s doporučením, aby se léčil
 •          tíhne k závislostem na návykových látkách nebo na sexu

Mohu se manipulaci obránit?

Pravdou je, že ohroženi jste jen tehdy, když je vaše sebevědomí na nedostatečné úrovni, váš hlas je nesmělý a celé vaše vystupování prozrazuje, že se neumíte příliš prosadit, necháte se znejistit a zastrašit. Manipulátor velmi dobře rozpozná, na koho si může troufnout. A pokud to hned nerozpozná a snaží se manipulovat s člověkem, který na první pohled nevypadá vnitřně pevný (ale je), manipulátor rychle vycouvá.

V každém případě se při obraně před manipulací vyhněte agresivitě, byť by vámi cloumal vztek. Zachovejte klid. Dobré je mluvit v krátkých větách. Nezamotávat se do dlouhých souvětí. Účelem je ukázat manipulátorovi, že o jeho hře a snaze víte, a nehodláte na ni přistoupit. Dejte to najevo jasně, své pocity ventilujte, až budete mimo zorné pole, ale před manipulátorem zůstaňte klidní a pevní.

Žena v rukou manipulátora

Máte obavu, s čím váš partner přijde, nebo co se mu zase nebude líbit? Ponižuje vás, nic mu není dobré, předhazuje vám, že jste k ničemu a překrucuje pravdu? Jestliže žijete s manipulátorem a neumíte-li se mu bránit, utečte. Dřív než vás partner zdeptá psychicky a možná též fyzicky. Přestaňte doufat v zázračný obrat. Manipulátor potřebuje odbornou pomoc. Někdy se ale dokonce může stát, že manipulovaný se sám stane manipulátorem, a to větším, než byl jeho původní „utlačovatel“!

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.