Kód pojišťovny

Bojujete s únavou?

Ilustrační obrázek

Náš život někdy připomíná horskou dráhu. Jednou jsme nahoře, pak se zhoupneme dolů a tak se to v určitých časových intervalech postupně střídá. S tím také souvisí stav, kdy se nám nedostává mnoho sil a jsme vyčerpaní a bez energie. Únavou nebo nedostatkem energie trpí ve vyspělých zemích každý druhý člověk, podstatné však je, jak četné a intenzivní tyto potíže vlastně jsou. Dále je potřeba rozlišit mezi tím, zda převažuje únava fyzická nebo spíše psychická.  Při tělesném vyčerpání máme menší sílu, můžeme se cítit zimomřiví a mít svalové bolesti. Organismus si však s tímto stavem poradí paradoxně lépe než při únavě psychické, kdy je obnova vlastních zdrojů daleko obtížnější.

Věk

Únava pochopitelně úzce souvisí s našim věkem a je zcela přirozené, že po čtyřicátém roce začínáme stíhat méně než jsme byli doposud zvyklí a jsme více unavenější. Je to také dáno tím, že máme daleko více povinností a starostí. Při potížích s vyčerpáním máme vždycky nedostatek endorfinů a ty nám celkem snadno dodá jakákoliv fyzická aktivita. Pokud se však dostaneme do příliš hluboké únavy, je potřeba spíš regenerovat odpočinkem a spánkem a především se nepřepínáme.

Varovné signály

Únava představuje varovný obranný signál organismu před přetížením. Běžná únava je v pořádku a je zcela normální. Pokud však únava trvá delší dobu nebo je spojená s nemocí, jedná se o únavu patologickou. Při únavovém syndromu dochází k selhání imunitního systému, a proto je potřeba vědět o tom, jak imunitní systém funguje a posilovat ho. Jestliže imunitní systém funguje normálně, imunitní buňky se aktivují pouze, když tělo ohrožují cizorodé látky.  Při tzv. autoimunitních onemocněních bojuje však i proti vlastním buňkám a reaguje chybně. 

Imunita souvisí zejména se stavem našich střev, v nichž se nachází tři čtvrtiny veškerých imunitních buněk a permanentně se tu odehrává boj mezi bakteriemi, a dále se slezinou a brzlíkem. Chronický únavový syndrom postihuje zejména ženy ve věku od 25 do 45 let.

Charakteristika běžné únavy

Únava nás velice limituje při vykonávání jakékoli činnosti. Organismus tak dává na vědomí potřebu doplnění energie a načerpání nové energie. Běžná únava se dostavuje po vyčerpání a námaze, avšak je pouze přechodná. Po doplnění energie z jídla nebo po odpočinku odeznívá. Běžná únava netrvá déle než několik hodin, nejdéle však dva dny. Běžná únava většinou odezní po změně činnosti.

Trošku jiný typ únavy se dostavuje zhruba tři dny před vypuknutím chřipky, anebo nepříjemné stavy doprovázející vážné nemoci. U běžné únavy nedochází k žádným stavům ohrožujícím běžný život.

Chronická únava

Chronická únava neustupuje ani po odpočinku a může trvat delší dobu. Často je spojena také s psychickými výkyvy a může vést k sebevraždám. Potíže s chronickou únavou se objevuje zpravidla ve vlnách. Někteří lidé se zcela uzdraví, u jiných může mít stav progredující charakter. Léčba je dlouhodobá a zcela individuální. Chronická únava se často dostavuje v důsledku kombinace chronické infekce a stresu, což vyvolává narušení imunitního a endokrinního systému. Bývá často spojena s hlubokým vyčerpáním, poklesem výkonnosti a ztrátou životní energie. Nemocné trpící únavou postihují také jiné zdravotní potíže. Např. zvýšená teplota, dlouhodobé škrábání v krku, různé bolesti nebo poruchy spánku. Na vzniku onemocnění se podílí celá řada faktorů, ale jednoznačná příčina není doposud určena.

Jaké mohou být příčiny únavy?

Příčiny chronické únavy mohou souviset s pocitem vyhoření. Rychlý životní styl, orientace na výkon, ztráta vnitřního přesvědčení. Nejčastěji postihuje syndrom vyhoření ty, kteří ve své práci pomáhají druhým a vydávají velké množství vlastní energie pro ostatní. Týká se to zejména zdravotníků, sociálních pracovníků, učitelů, psychologů apod.

Nezapomínejte na sebe

Abychom se pokud možno nedostali do stavu dlouhodobé únavy a depresí, musíme myslet také na své zdraví.  To znamená dbát na dostatečné množství spánku, pít méně káv a stravovat se pravidelně a vyváženě. Zvláštní pozornost vyžaduje naše psychická stránka a emoce. Na rozvoji chronické únavy se podstatnou měrou podílí nahromaděné osobní problémy, které neřešíme včas a dusíme v sobě. Také nezvládnuté emoce a doutnající hněv situaci ještě více zhoršuje. Současná honba za výkonem, úspěchem a penězi nás mnohdy žene tam, kde ani nechceme být a navíc nelze, abychom byli ve všech oblastech stejně výkonní. Nadměrná pečlivost a perfekcionismus bývá častým pomalým spouštěčem chronické únavy.

Naučte se správně dýchat

Správné dýchání je břišní, avšak ve stresu dýcháme pouze povrchně hrudníkem. Tomuto stavu se říká hypoventilace. Ta vede k chemickým změnám v krvi a bohužel také k chronické únavě. Z těchto důvodů bychom se měli naučit dýchat pomaleji a zhluboka.

Regenerace

Regenerace je důležitá nejen pro vrcholové sportovce, ale také pro všechny, kteří mají náročnou práci a potřebují zvládat běžný režim. Mezi velmi oblíbenou oblast regeneraci patří vodoléčba, plavání v bazénu nebo různé typy koupelí. Můžeme si vybrat také z několika druhů saun a vířivek. Možností je celá řada, ale je podstatné je najít si v tom každodenním shonu na sebe čas a zařadit odpočinek do našeho životního stylu v intervalech, které jsou pro nás schůdné. 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.