Kód pojišťovny

Skolióza

Ilustrační obrázek

Skolióza patří mezi poměrně častá a stále se množící onemocnění. Skoliózou jsou ohrožena zejména děvčata. Typ držení těla je dán vrozeným tvarem páteře, dědičným typem držení těla, duševním a tělesním stavem dítěte, jeho fyzickou zdatností a trénovaností, přičemž neplatí přímá úměra, že čím více je dítě svalově vyvinuté, tím lepší má držení těla. Naopak některé typy sportů, jejichž trénink je nadmíru intenzivní, jednostranný a nekompenzovaný celkovým cvičením, vedou k vadnému držení těla nebo přímo k poškození jednotlivých funkcí celého skeletu, nejen páteře.

Jaká je prevence vad držení těla

Prevence spočívá ve správné pohybové výchově dítěte již od kojeneckého věku a nejlepší formou je pravidelné cvičení a sportování celé rodiny nebo alespoň jednoho člena rodiny. Ve školním věku jsou školní aktovky dost těžké. Je vhodné, aby oslabené dítě mělo možnost mít jedny učebnice doma a druhé ve škole. Dále je podstatné dbát na nošení tvarované školní tašky a správné nošení, aby nedošlo k prohlubování hyperlordózy.  Stejně důležité je dbát na správné sezení a s tím související volba sedacího nábytku. Výška sedacího nábytku musí odpovídat zhruba délce dolní končetiny od kolene dolů, mezi sedadlem a pracovním stolkem musí být dost místa k volnému pohybu, opěradlo by mělo sledovat fyziologické zakřivení páteře a musí podpírat záda až pod lopatky a současně umožovat volný pohyb. Výška pracovní desky musí být taková, aby se dítě při ohnutých loktech mohlo pohodlně opřít. Musíme vzít na vědomí, že proporce dítěte se vlivem růstu mění.

Jak si vybrat

Při výběru školní tašky bychom měli vycházet z těchto hledisek : musí mít pevně vyztužená záda, být lehká a omyvatelná. Pásky k upevnění na záda musí být nastavitelná, aby nebyla školní taška ani příliš volná, ani příliš utažená , tzn. že dítě musí mít pocit volnosti  pro pohyb v chůzi. 

Jaká je terapie vad držení těla?

Léčebný postup se odvíjí od stupně vady. U nižších stupňů postačí zvýšený dohled a co nejvíce pohybu, hlavně v rámci zdravotně tělesné výchovy nebo rekreačního sportu, ne však závodního sportu. Doporučené cviky by měly být cvičeny podle návodu a vysvětlení fyzioterapeuta. Chybou je zcela omezit pohyb. V případě těžších poruch držení těla se doporučuje nácvik a korekce správného držení těla.

Držení těla a páteře

Páteř se skládá ze sedmi krčních, dvanácti hrudních a pěti bederních obratů a je esovitě zakřivena. Fyziologické zakřivení zabezpečují páteři pružnost a chrání centrální nervstvo – mozek spolu s míchou před hrubými nárazy. Drobné nárazy se tlumí v meziobratlových spojeních plotének a meziobratlovými klouby.

Jak posuzujeme vady páteře?

Skolióza je definována jako vbočení páteře v čelné rovině. Jedná se o jednu z nejsložitějších postižení v ortopedii a má rozmanité příčiny. Skolióza má vždy dva oblouky. Jeden oblouk vychyluje páteř do strany a druhý oblouk ji v jiném úseku páteře vrací zpět, aby byla zachována rovnováha. Nejvýraznější rozdíl je v oblasti hrudní páteře, protože rotované obratle stahují žebra na jedné straně dopředu a na druhé straně je naopak vytlačují dozadu. Pokud jsou oblouky u skoliózy více zakřivené, znamená to, že dochází ke zkrácení trupu a deformují se hrudní a břišní dutiny a současně se utlačují orgány, které jsou v nich uložené. Dítě s výrazným typem skoliózy má zkrácený trup a dva hrby. Jeden vzadu a druhý na opačné straně vpředu. Okolo páteře jsou po obou stranách uloženy symetricky svaly v několika vrstvách. U zdravého jedince je páteř rovná a jestliže na ni nejsou blokády, jsou svaly po jejích stranách v pořádku a nenacházíme v nich žádné provázkovitě stažené spasmy (svalové snopce). V případě skoliózy je skutečnost zcela jiná. Po obou stranách páteře nacházíme spasmy, které jsou střídavě rozložené a je možné je při lehu dítěte nahmatat.

Kdy se vyskytuje nejčastěji skolióza?

Skolióza se objevuje zejména u dětí ve školním věku. Mírnější poruchu můžeme nalézt u velkého počtu dětí, zejména u dívek. Dívky jsou však ohroženou skupinou po celý život, nejen v dětském věku. Např. v zaměstnání – nošení těžkých břemen, dlouhé stání na nohou, a také v těhotenství. Při zkrácení jedné dolní končetiny nestojí již základna rovně a začne vybočovat (vlivem zkrácené dolní končetiny již od půl centimetru vzniká dobrý základ pro vývoj skoliózy). Podle doby vzniku dělíme skoliózy na: infantilní (do 3 let věku dítěte), juvenilní  (mezi 3 a 10 lety) a adolescentní (nad 10 let věku).

Paralytická a vrozená skolióza

Tento typ skoliózy se vyvíjí zejména po dětské obrně (poliomyelitidě) a vzniká v důsledku svalové nerovnováhy. Převážná část křivek u této skoliózy je v oblasti hrudní krajiny. Její prognóza je vždy nejistá, její stav se odvíjí od věku dítěte, kdy k onemocnění došlo. Vrozená skolióza se objevuje na druhém místě v počtu typu skolióz a je různého stupně, od klinicky těžko zjistitelných až po velmi těžké deformity celé páteře. Klasifikují se podle zjištěných anatomických změn obratlů a embryonálního vývoje. Čím dříve se skolióza diagnostikuje, tím příznivější je šance na její zlepšení.

Idiopatická skolióza

Vzniká z neznámých příčin a její diagnóza se určuje vylučovacím způsobem, tzn. je-li zcela negativní vyšetření pro ostatní typy skolióz, máme za skutečnost, že se jedná o idiopatickou skoliózu. Začátek tohoto typu skoliózy může nastat v kterémkoliv věku od narození až po skončení kosterního růstu. Vznik u dětí jinak zcela zdravých. Začíná zejména ve třech věkových obdobích: v 1.roce života, mezi 5. a 6. rokem, mezi 11. rokem a skončením kosterního růstu.

Lumbální skolióza

Postihuje nejčastěji dívky v období dospívání. Dochází zde k vyklenutí hřebenu kyčelní kosti na jedné straně. Nejvíce je postižena bederní krajina, vrcholovým obratlem bývá L1 nebo L2 a téměř vždy je doprovázena kompenzační křivkou.  Převážná část lumbálních skolióz nepřesahuje 70°. Jedná se o skoliózu relativně neškodnou, která má však pozdní následky ve formě lumbalgií, začínajících okolo 30. roku.

Skolióza s dvojitou křivkou

Má dvě zakřivení, jedno je v hrudní a druhé v bederní krajině. Tento typ skoliózy začíná mezi 5.-7. rokem, hrudní zakřivení bývá levostranné , kdežto bederní pravostranné. Klinicky není celkový stav příliš změněn, protože jedna křivka vyrovnává druhou.  Trup bývá zkrácen, ale ramena a kyčle jsou změněny pouze málo. Léčení se odvíjí od progrese skoliózy.

Skoliózy a fyziologické změny

Skolióza není pouze onemocnění nosného a pohybového ústrojí, ale ovlivňuje také orgány, které jsou uložené v hrudníku. Těžšími formami skoliózy je negativně ovlivněn zejména kardiorespirační systém. Do skončení kosterního růstu je hrudník dítěte poměrně měkký a z rychle zhoršující skoliózou se může zejména plicní funkce podstatně zhoršovat. Velikost křivky není přímo úměrná kardiopulmonálním obtížím dítěte. U každé větší skoliózy je nezbytné i vyšetření plic spirometricky, kterým zjišťujeme vitální kapacitu plic.

Jak správně cvičit u skoliózy?

Při cvičení je nutné uplatňovat individuální přístup, dbáme na to, aby děti prováděly cviky přesně, pravidelně pomalu, symetricky a se správným dýcháním. V žádném případě musíme vyeliminovat trhavé, nepřesné a kmitavé pohyby. Obecně platí pravidlo., že zkrácené svalové skupiny je nutné protahovat a oslabené musíme posilovat. Děti cvičí na podložce a cvičí cviky, které jsou doporučeny rehabilitačním lékařem.

Pohled reflexologie

Jednou z mnoha příčin vzniku skoliózy je nedostatek jódu a narušení funkce štítné žlázy. Z těchto důvodů reflexologie doporučuje při léčbě skoliózy reflexní masáže plošek štítné žlázy. Dále jsou doporučeny deponace páteře. Samozřejmě vždy záleží na stupni skoliózy a velikosti odchylky, stavu nemocného a také na tom, zda se provádějí ostatní doporučení. Skoliózu lze do jisté míry mechanicky ovlivnit pouze v oblasti hrudní páteře, ale již ne v části bederní, nebo pouze jen v malé míře. Z těchto důvodů je potřeba začínat s opatřeními co nejdříve. Mnozí bohužel chápou skoliózu pouze jako estetickou vadu, což je ovšem hluboký omyl. Kratší dolní končetina není příliš vzácným jevem u našich dětí, zejména v průběhu puberty, spíše k jejímu konci. Tato vada se opět vyskytuje především u děvčat, avšak tentokrát není nepoměr tak velký, takže i chlapců s touto vadou je dost. Je zajímavé, že tato vada se vyskytuje takřka výhradně na levé dolní končetině. 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.