Kód pojišťovny

Anorexie a bulimie

Ilustrační obrázek

Termín „anorexie“ je lékařsky znám po staletí. Představuje úplnou ztrátu nebo snížení chuti k jídlu, která je doprovázena poklesem tělesné hmotnosti. Mentální anorexie je v mnoha případech známá jako onemocnění lidí, kteří chtějí úporně zhubnout. Příčiny však bývají mnohem složitější než pouhé přání snížit tělesnou hmotnost. Jedná se o mnohem nutkavější a úpornější stav, než obyčejné dodržování diety. Rizikovou skupinou, která bývá tímto onemocněním postižena jsou mladí lidé mezi 10 až 35 lety a častěji se jedná o dívky. Z toho také vyplývá, že mentální anorexie je z velké většiny problémem rozvinutých zemí. Jasným signálem onemocnění je dramatické snížení tělesné hmotnosti, a jestliže se postižený dostane do závažného stadia, je nezbytně nutné zahájit nemocniční léčbu.

Jaké jsou příčiny mentální anorexie?

Mentální anorexie se vyskytuje stále častěji v souvislosti s touhou po štíhlém těle, v souvislosti s extrémními výživovými směry nebo psychickými problémy. Problémy se také často vyskytují v rodině samotné, a proto je ze všeho nejdůležitější nalézt správnou příčinu, aby bylo možno dosáhnout zvýšení tělesné hmotnosti a udržet zdraví jedince. Problémy mohou nastat i u tzv. dlouhodobě neproblémových dětí, které se naopak snaží ve všem svým rodičům vyhovět. Odborníci se domnívají, že mladé dívky mohou mít v sobě hluboko uložený strach z odpovědnosti a ze sexuality, ta jak jejich těla začínají vykazovat známky pohlavní dospělosti a puberty. Jejich snahou může být podvědomý únik ze světa dospělých a vrátit se zpět k neutrální a asexuální dětské postavě. Podsouvání populární štíhlosti a tělesné krásy, která je prosazována pomocí médií může v dívkách vyvolat přesně ten úsudek, který ji přivede k odmítání potravy, i když ve skutečnosti žádné nadbytečné kilogramy nemá. Jiným dívkám zvyšují drastické diety sebedůvěru. Taková děvčata zcela umíněně lpí na scestné představě, že jejich extrémní vychrtlost je něco nádherného a ignorují důkazy, že opak je pravdou.

Závislost

Jestliže začne s drastickou dietou zdravě myslící člověk, může jí přerušit, kdykoli si řekne. Většina lidí zjistí, že odpírání jídla je jim nepříjemné aspolečně s dalšími problémy záhy zjistí, že je dietu obtížné dodržet. Jestliže však začne dietu držet anorektička, nemůže již přestat a stane se postupně obětí návyku podobného alkoholu nebo drogám, a to s podobnými následky.

Komplikace

Podle zkušeností odborníků platí, že čím jsou představy postižených anorexií o sobě zkreslenější, tím obtížnější je následná léčba. Čím déle také trvá doba neléčení onemocnění, tím nejistější je léčebný výsledek.  Mentální anorexie nevymizí ze dne na den a případy spontánního vyléčení jsou spíše ojedinělé. V postižené osobě se stále více prohlubuje iluze, že vyhublost je to, co vytváří její výjimečnost a jedinečnost.

Jaké jsou příznaky anorexie?

Velmi důležité je identifikovat onemocnění co nejdříve a zahájit včasnou léčbu ihned, jak je to možné. To není jednoduché především v počátečních fázích, dokud není ztráta hmotnosti příliš patrná, dokud není zcela zřejmé, že je situace v nepořádku a je nutné vyhledat lékařskou pomoc.  Mezi nejvýznamnější příznak je ztráta tělesné hmotnosti o 12 kg pod normální hmotnost  a ztráta menstruačního cyklu.  Nemoc lze odhalit také zjištěním, že dívka po jídle vyvolá zvracivý reflex a zvrátí to, co po dlouhém přemlouvání snědla. Někdy nemocní užívají léky, které vyvolávají zvracení, průjem, zvýšené močení, nebo používají dokonce klyzmata. Po určité době může dojít k vážnému narušení vnitřního prostředí. Dlouhodobé hladovění způsobuje celkové oslabení organismu, ztrátu důležitých vitaminů a minerálů v organismu, vypadávání vlasů, nehtů, změnu barvy kůže, vyšší náchylnost k infekcím, zhoršení komunikace s okolím a psychické a emocionální rozladění.

Léčba

Všímaví rodiče mohou vyhledat lékařskou pomoc ještě dlouho předtím, než se příznaky stanou akutními. Důležité je prolomení silné duševní izolace vyvolané hladověním a dále pro dosažení reálné komunikace s postiženým. Váhový přírůstek u anorektiků často vyžaduje déletrvající pobyt v nemoci, v časné fázi i s infuzní výživou. Součástí léčby je také nezbytná psychoterapeutická podpora nemocného a podpora blízkého okolí. Podstatné je také přesvědčit nemocného, že mentální anorexie není pouze záležitost ztráty tělesné hmotnosti. Za podpory psychoterapeuta je nutné pomoci k nalezení identity a přijetí zodpovědnosti za své zdraví svůj život.

Bulimie

Bulimie spočívá v nezvládnutelné konzumaci velkého množství jídla během krátké doby. Po těchto jídelních orgiích následuje zpravidla období striktní diety. Lidé trpící bulimií mohou také usilovně cvičit nebo používat velké množství projímadel nebo močopudných léčiv (diuretik), aby oslabili vliv přejídání a udrželi svou tělesnou hmotnost pod kontrolou.

Neukojitelný hlad

Bulimie se vyskytuje častěji než anorexie, i když obojí spočívá v nutkavých představách o jídle a tělesné hmotnosti. Mnoho lidí s anorexií čas od času nezřízeně jí, neboli oba dva problémy se u nich kombinují, většina pacientů  s bulimií naproti tomu nechutenstvím netrpí. Bulimici většinou mají tendenci udržovat si normální váhu nebo mírnou nadváhu. Z toho také bohužel vyplývá, že může trvat delší dobu než se na onemocnění přijde.

Riziková skupina

Bulimií jsou nejčastěji ohroženy ženy ve věku 15 až 24 let a často následuje po období přísné redukční diety. Většina žen postižených bulimií udává, že před začátkem epizody bývá úzkostná a také, že nud a osamělost přispívají k tomu, že nutkání opravdu podlehnou. Během typické epizody bulimie kolísá množství  požité potravy od trojnásobku až k třicetinásobku běžného množství jídla zkonzumovaného za den. Obsahuje také více sladkých a tučných jídel, které zpravidla normální dieta neobsahuje. Při excesivním jídle se úzkost zdánlivě oslabuje, ale po jejím překonání se bulimie opět vrací zpět. Bulimici si své potíže dlouho nechtějí přiznat, vše úzkostlivě tají, používají diuretika a projímadla, což negativně ovlivňuje jejich zdraví.

Léčba

Úspěch léčby závisí na zájmu spolupráce nemocného a jeho motivací k léčbě. Nemocný se potřebuje naučit sladit konzumaci vyvážené stravy společně s vyhovující hmotností a vyvarovat se přehnaných diet a extrémních metod snižování váhy. 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.