Kód pojišťovny

Šumí vám v uchu

Ilustrační obrázek

Jestliže trpíte šuměním, pískáním nebo hučením v uších, může se jednat o tzv. tinitus. Jedná s e o zvuky, které nemají žádný zdroj v okolním prostředí a postižený je přesto vnímá. Zajímavostí těchto potíží může být skutečnost, že tinitus se může týkat i neslyšících jedinců. Přesná příčina onemocnění není zcela známa a odborníci uvádějí pouze příklady různých predispozic, kde patří např.: přetížení a zablokování krční páteře, vysoký krevní tlak, srdeční onemocnění apod.

Jedná se o civilizační onemocnění?

Lékaři uvádějí, že tinitus se týká v poslední době stále většího počtu jedinců a nevyhýbá se také mladším ročníkům. Postižení tingem by měli být komplexně vyšetřeni v rámci ORL a je nutné vzít v úvahu také životní styl, užívané léky a komplexní interní vyšetření.

Péče o uši

Péče o uši by měla být prováděna jednou za 14 dní po koupání, avšak je to zcela individuální vzhledem k množství mazových žlázek. Uši jsou také citliví na hluk a s ohledem na životní styl, který převládá u mladých lidí (rokové koncerty, hlučné bary apod.)se nelze divit, že počet nemocných tingem narůstá.

Co naznačuje psychosomatika

Tinitus může zhoršovat nadměrné psychické vypětí, nadměrná fyzická námaha nebo  pobyt v hlučném prostředí. Z oblasti psychosomatiky se můžeme dovědět, že jestliže trpíme potížemi se sluchem, nechceme něco poslouchat. Je také potřeba zdůraznit, že tinitus je něco zcela odlišného než zvukové halucinace, kdy jedinec slyší hlasy, hudbu nebo zvuky.

Léčebné postupy

V případě tinitu se léčebné postupy mohou různit a je potřeba počítat s tím, že zmírnění potíží bude trvat delší dobu. Při terapii se používají různé přístupy, a to podle toho, zda se jedná o akutní nebo plíživý tinitus. V případě akutního tinitu lékař doporučuje užívání kortikoidů a léky podporující cévní zásobení sluchového orgánu. Pokud není příčinou potíží aneurysma (výduť) cévy nebo nádor mozku je tinitus převážně obtěžující, ale ne vážné onemocnění. Při léčbě je také využíván laser a léčebná rehabilitace, která je zaměřena na uvolnění krční páteře. Pozitivní výsledky vykazuje také hyperbarická  oxygenoterapie, což je inhalace přetlakového kyslíku v barokomoře. Mezi další možnosti terapie patří také tzv. noiser – elektronická pomůcka vkládající se do ucha a vytvářející měkký příjemný šum. Tento šum překryje zvuky, které postižený slýchává v uchu. Lze konstatovat, že místo toho, aby jedinec vnímal, zda slyší nebo neslyší ony nepříjemné zvuky, vnímá zvuk noiseru, který j podobný jako mořské šumění vln. V souvislosti s čínskou medicínou se terapie zaměřuje na dráhu ledvin. Nelze tedy říct, která z metod je nejlepší a žádná z nich se nedá použít plošně. Všichni jsme jedineční a je nutné také volit individuální přístup.

Ušní infekce

Ušní infekce se nejčastěji vyskytují v dětském věku a existuje několik typů těchto poruch. Zánět vnějšího ucha, je infekce, která se také nazývá „plavecký zánět“. Jedná se o akutní stav, kterému zpravidla předchází zánět horních cest dýchacích nebo alergie. Ušní kanálek, táhnoucí se od bubínku ven, je zanícen a otéká. K příznakům patří mírně zvýšení teplota, výtok z ucha, a často prudká pulzující bolest, která se zhoršuje při doteku ušního boltce. Častou příčinou je ušní maz nahromaděný v ušním kanálku a zadržující vodu.

Zánět středního ucha

Vyskytuje se velice často u malých dětí a vzniká za ušním bubínkem, kde jsou umístěny drobné kůstky. Mezi typické příznaky patří nepříjemná bolest ucha, pocit plnosti a tlaku v uchu a zvýšená teplota. Děti se často ve snaze ulevit si od nepříjemného tlaku, tahají za ucho. Nepříjemné pocity zvyšuje pobyt ve vyšších nadmořských výškách a na chladném vzduchu.  Prudký zánět středního ucha může způsobit prasknutí ušního bubínku. Jestliže k takovému stavu dojde, může nastat náhlé zmírnění bolestí. Příčinou je skutečnost, že bolest při ušní infekci vzniká tlakem v omezeném prostoru. Tento tlak, působící na citlivá nervová zakončení, vyvolává bolest. Prasklý ušní bubínek se projevuje ztrátou sluchu a krvavým výtokem. Děti, které trpí častými ušními infekcemi, by měly být vyšetřeny s ohledem na případnou potravinovou alergii. Úloha alergií jako hlavní příčiny chronického zánětu již byla prokázána.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.