Kód pojišťovny

Co je to narkolepsie?

Ilustrační obrázek

Narkolepsie je vzácná neurologická porucha, která má čtyři klasické projevy: náhlé usínání, kataplexie (náhlá ztráta kosterního svalstva), spánkové ochrnutí a spánkové halucinace. U osoby postižené narkolepsií se může projevit jeden nebo více těchto příznaků. Mezi nejznámější symptom narkolepsie patří náhlé usínání. Jedinec trpící touto poruchou může do spánku upadnout takřka okamžitě a bez předchozích známek usínání a ospalosti. Spánek může přijít téměř okamžitě, dokonce i během rozhovoru, a to i desetkrát denně (v některých případech dokonce i častěji).

Tyto spánkové periody obvykle trvají pouhých několik minut i déle. Po procitnutí se jedinec může cítit svěží, přesto však může po několika minutách do spánku opět upadnout.

Cyklický proces

I když spánek, který je vyvolán narkolepsií vypadá jako normální spánek, vědci zjistili malý rozdíl. Normální spánek je cyklický proces, který se pohybuje od period rychlých očních pohybů (REM) k periodám normálních očních pohybů (NREM). V průběhu části cyklu NREM se celý chod organismu zpomaluje – tep, dýchání, krevní tlak i aktivita mozku klesají. Při započetí cyklu REM tělo sice spí, ale mozek začíná být výrazně aktivnější a mozkové vlny zaznamenané elektroencefalografem připomínají mozek osoby, která bdí. Během spánku REM se objevuje většina snů.

Narkoleptický spánkový záchvat

U zdravého jedince začíná spánek fází NREM. Zhruba po hodině spánku NREM začíná fáze REM. Krátce nato se celý cyklus opět opakuje.  V případě narkoleptického spánkového záchvatu naopak vědci zjistili , že téměř okamžitě dochází k započetí fáze REM, aniž by došlo k úvodní fázi NREM. Přesný význam této skutečnosti není dosud znám, ale jedná se o užitečnou diagnostickou pomůcku a současně vodítko pro výzkum této záhadné poruchy.

Kataplexie

Dalším klasickým projevem narkolepsie je kataplexie. Jedná se typ ochrnutí, který se zpravidla projevuje v reakci na určitou zvýšenou emoci, například zlost, strach nebo vzrušení. Postižená osoba neztrácí vědomí, jen náhle dočasně ztratí veškeré svalové napětí. Často jsou postiženy pouze končetiny. Tyto epizody normálně netrvají déle než minutu, a mnohem pravděpodobnější jsou v případech, kdy je jedinec určitým způsobem překvapen.

Spánkové ochrnutí

Je třetím klasickým projevem narkolepsie. Když usínáme, nebo procitáme, může se stát, že se snažíme něco říct nebo se pohnout, ale nedaří se nám to, když jsme plně při vědomí. Tento stav trvá sekundu nebo dvě, ale může bát velice děsivý, zejména při prvním projevu. Projev odezní buďto samovolně, nebo poté, co se nás jiná osoba dotkne nebo na nás promluví. Mnozí lékaři jsou přesvědčeni, že spánkové ochrnutí se podobá kataplexii a stavu, který provázíí spánek REM, při němž je motorická aktivita blokována, přestože je mozek aktivní. Tento jev se neomezuje pouze na jedince s narkolepsií. Mnozí jinak zdraví lidé se s ním mohou setkat také.

Spánkové halucinace

Spánkové halucinace jsou lékařsky označovány jako hypnagogický jev  se zpravidla dostavuje těšně před usnutím nebo  po procitnutí. Postižená osoba může zaslechnout zvuky, které existují, nebo může mít halucinace zrakové. Tyto vjemy jsou velmi živé.  Tento jev se může vyskytnout i u jedinců, kteří narkolepsií netrpí, zvláště u dětí.

Příčiny narkolepsie

Příčiny narkolepsie nejsou doposud objasněny, avšak v pozadí problému může být mozková infekce, úraz hlavy, nebo mozkové nádory. Je známá skutečnost, že se téměř nikdy nejedná o důsledek nespavosti nebo nedostatku spánku. Také lék na tuto poruchu není znám a v rámci léčby je nutné zaměřit se na odstranění jejich symptomů.

Imunitní systém

Podle odborných studií existují důkazy o tom, že imunitní systém jedinců s narkolepsií může abnormálně reagovat na chemické procesy probíhající v mozku a navozující spánek.

Nepravidelné spánkové návyky způsobují ospalost stejně pravděpodobně jako nedostatek spánku. Práce na směnný provoz, nepravidelné uléhání k odpočinku a víkendové ponocování mohou narušit přirozený cyklus spánku a procitání.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.