Kód pojišťovny

Narkolepsie

Ilustrační obrázek

Jedná se o vzácnou neurologickou poruchou, která se projevuje náhlým usínáním, kataplexiií (náhlá ztráta napětí kosterního svalstva). U osoby s narkolepsií se může projevit jeden nebo více těchto příznaků. Mezi nejznámější symptom narkolepsie patří náhlé usínání. Osoba trpící touto poruchou může do spánku upadnout okamžitě a bez předchozích známek usínání a ospalosti. Spánek ji může přepadnout takřka kdykoliv, dokonce i během rozhovoru, a to i desetkrát denně nebo častěji. Tyto spánkové periody obvykle trvají pouhých několik minut, ale v některých případech může postižený spát hodinu i déle. Po procitnutí se může cítit svěží, ale i tak může po několika minutách usnout znovu.

Spánek při narkolepsii

Spánek vyvolaný narkolepsií vypadá jako normální spánek, vědci zjistili přinejmenším jeden zásadní rozdíl. Normální spánek je cyklický proces, který se pohybuje od period rychlých očních pohybů (REM) k periodám normálních očních pohybů (NREM). Během části cyklu NREM tělo sice spí, ale mozek začíná být výrazně aktivnější a mozkové vlny zaznamenané pomocí EEG připomínají mozek osoby bdící. Během spánku REM se objevuje většina snů. U zdravého jedince začíná spánek fází NREM. Po asi šedesáti minutách spánku NREM začíná fáze REM. Krátce nato se celý cyklus opět opakuje. V případě narkoleptického spánkového záchvatu naopak vědci zjistili, že téměř okamžitě dochází k započetí fáze REM, aniž by došlo k úvodní fázi NREM.

Kataplexie

Jedná se o typ ochrnutí, který se objevuje v reakci na určitou zvýšenou emoci, například zlost, strach nebo vzrušení. Postižená osoba neztrácí vědomí, jen náhle dočasně ztrácí veškeré svalové napětí. Často bývají postiženy pouze končetiny. Tyto epizody netrvají déle než minutu, a mnohem pravděpodobnější jsou v případech, kdy je jedinec v určitých případech překvapen.

Spánkové ochrnutí

Spánkové ochrnutí je třetím klasickým projevem narkolepsie. Když usínáme, nebo procitáme, může se stát, že se snažíme něco říct nebo pohnout, ale nedaří se to, ačkoliv jsme plně při vědomí. Tento stav trvá sekundu nebo dvě, ale může být velice děsivý zvláště při prvním projevu. Tento stav obvykle odezní buďto samovolně, nebo poté, co se nás jiná osoba dotkne nebo na nás promluví.

Spánkové halucinace

Podobně jako spánkové ochrnutí, i spánkové halucinace – lékařsky označované jako hypnagogický jev – se obvykle dostavují těšně před usnutím nebo po procitnutí. Postižená osoba může zaslechnout zvuky, které neexistují, nebo může mít halucinace zrakové. Tyto vjemy jsou velmi živé. Tento jev se může vyskytovat také u lidí, kteří narkolepsií netrpí, zvláště u dětí.

Diagnostika

Vzhledem k tomu, že symptomy narkolepsie se navzájem liší, je tato porucha velmi často chybně diagnostikována. Další skutečnost uvádí, že delší spánkové poruchy, například spánkové apnoe, mohou rovněž vyvolávat záchvaty ospalosti v průběhu dne. Narkolepsie postiženého dost omezuje a ubírá mu energii.

Nepravidelné spánkové návyky a životospráva

Nepravidelné spánkové návyky způsobí ospalost stejně pravděpodobně jako deficit spánku. Práce na směny, nepravidelné uléhání k odpočinku a víkendové ponocování mohou narušit přirozený cyklus spánku a procitání.  Existují určité důkazy, že imunitní systém lidí s narkolepsií může abnormálně reagovat na chemické procesy, které probíhají v mozku a navozují spánek. Odborníci doporučují sestavení bohaté a pestré stravy s dostatkem vitaminů, zejména vitaminu B. V jídelníčku by také neměly chybět potraviny bohaté na aminokyselinu tyrosin. Mezi vhodné zdroje patří vejce, oves, drůbež a pšeničné klíčky. Potraviny s vysokým obsahem bílkovin zvyšují bdělost, kdežto uhlohydráty mají zklidňující účinky a pomáhají navodit spánek. Alkoholu a cukru je lepší se vyhnout, protože mohou mít v počátku zdánlivě stimulační účinky, později však způsobují únavu.

Pomoc bylinek

Třezalka podporuje energii a má antioxidační účinky. Jinan dvoulaločný podporuje krevní oběh v mozku a je také účinným antioxidantem, který chrání buňky. 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.