Kód pojišťovny

Srdeční infarkt

Ilustrační obrázek

Srdeční infarkt většinou přichází zcela nečekaně a v některých případech je útok tak silný, že ho postižený nepřežije. Infarkt vzniká proto, že dojde k ucpání srdeční tepny, která se vine po povrchu srdce a vyživuje odtud srdeční sval. Přerušení toku krve v tomto místě znamená také přerušení výživy části svalu, který začne brzy odumírat. Je naprosto zásadní, aby se člověk dostal k potřebnému léčebnému zásahu zcela neprodleně.

Odborníci dodávají, že 40 procent lidí, kteří jsou postiženy akutním srdečním infarktem, bohužel umírá dříve, než se na ně podívá zdravotník. Důvodem bývá podceňování bolesti ze strany samotných postižených.

Jak můžeme poznat infarkt?

Svíravá bolest se objevuje v oblasti za hrudní kostí. Tyto příznaky se zpravidla šíří do krku, mandlí popřípadě do levé horní části ruky. Bolest vznikne zcela nečekaně a náhle a trvá nepřerušovaně pět nebo více minut. Postižený se cítí stísněně a strachuje se o život. Objevuje se dušnost, pocení a pocit nedostatku vzduchu. Infarkt však může proběhnout také bez jakýchkoli příznaků.

Následky infarktu

Závažnost následků infarktu se odvíjí od rychlosti, za jak dlouho se kardiologům podaří katétrem otevřít uzavřenou tepnu. Čas je zásadním faktorem, který ovlivňuje úspěch léčby. Z těchto důvodů je při jakémkoliv podezření na akutní infarkt třeba neprodleně zavolat záchrannou službu. Člověk musí být mezitím v absolutním fyzickém i psychickém klidu. Doporučuje se rozkousat a rozpustit v ústech tabletu acylpyrinu, který svým působením v krvi může rozpustit krevní sraženinu v ucpané tepně. Další možnost je zkusit efekt nitroglycerinu a požít lék na uklidnění. Při sebemenším podezření na infarkt se rozhodně nevyplácí na nic čekat. Jestliže není postižený včas léčen, tak může vzniknout výduť srdeční komory, což následně zhoršuje srdeční funkci a srdce začíná selhávat.

Dá se infarktu předejít?

  • Kouření – riziko infarktu se zvyšuje kouřením, u jedinců mladších 50 let je riziko vyšší a nezávisí na množství vykouřených cigaret
  • Strava – nebezpečí představuje nadměrný příjem živočišných tuků a soli
  • Nadváha -  důvodem ke snižování tělesné hmotnosti je objem pasu nad 102cm u mužů a nad 88 cm u žen
  • Pravidelný pohyb – doporučuje se středně náročná aerobní aktivita
  • Konzumace alkoholu – zdraví prospívá maximálně jedna sklenka denně u žen a dvě sklenky u mužů
  • Zvládání stresových situací – souvisí se sebeovládáním

U žen je tomu jinak

Infarkt zdaleka není pouze mužskou záležitostí. Nemoci oběhového systému patří mezi nejčastější příčinu úmrtí u žen. Ženy často příznaky infarktu přehlížejí, a pokud nemají výrazné potíže, nevěnují hrozícím signálům (dušnost, malátnost) pozornost.

Nové krevní testy

Při odhalení možných kardiovasculárních rizik se nově používá tzv. PLAC test. Tento test vyšetřuje množství enzymu a dává lepší příležitost odhalit zvýšené riziko infarktu a mozkové mrtvice.

Genetické predispozice

Některé z rizikových faktorů vzniku srdečního infarktu můžeme jen stěží ovlivnit. Nic nenaděláme s věkem, pohlavím ani rodinnými predispozicemi. Právě v případě dědičnosti, kdy se komplikace aterosklerózy vyskytují již v mladém věku, je potřeba začít včas řešit své zdraví a nečekat na padesáté narozeniny, neboť statisticky je v tomto období nejvyšší riziko infarktu.

Jaká strava škodí srdci?

Zcela právem se upozorňuje na množství a složení tuků, které konzumujeme. Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat jednoduchým cukrům, které negativně ovlivňují energetický metabolismus. Doporučuje se nahrazovat tuky méně vhodné  - nasycené a trans  - za vhodnější – nenasycené. Živočišné tuky bohaté na nasycené mastné kyseliny zvyšují hladiny krevního cholesterolu a urychlují proces poškozování cévních stěn aterosklerózou. Zhoršují využití inzulinu v organismu a zásadně zvyšují riziko cukrovky i cévních onemocnění. Odborníci zjistili, že ve srovnání s hroznovým cukrem – glukózou – zvyšuje fruktóza necitlivost tkání inzulinu dvojnásobně. 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.