Kód pojišťovny

Pánevní dno a inkontinence

Ilustrační obrázek

Z anatomického hlediska je pánevní dno tvořeno kostí kyčelní, sedací a stydkou a jsou spojeny kostí křížovou. Pánevní dno se nachází na dně naší pánve. Mezi důležitou funkci pánevního dna patří funkce svěrací, zvedací a nese tíhu orgánů dutiny břišní. Správné postavení pánve současně stimuluje optimální držení těla. Mezi hlavní příčiny poklesu pánevního dna patří vyšší věk, nadváha, časté gynekologické záněty, operace dělohy, apod. Důsledkem poklesu pánevního dna mohou bát bolesti v křížích, prolaps dělohy, sexuální potíže, bolestmi v oblasti kostrče nebo močová inkontinence.

Postavení chodidel

Pánevní dno je ovlivněno také postavením chodidel a velmi intenzivně na něj působí obuv, kterou nosíme. V případě nošení botů na vysokém podpatku, dochází k  přesunu těžiště pánevního dna. Pánevní dno úzce souvisí s funkcí plosky nohy. Pánevní dno tedy zásadně ovlivňuje držení našeho těla, hovoříme o centru našeho těla.

Inkontinence

Jedná se o neschopnost kontrolovat odchod moči a stolice. Tento problém se týká zejména nejmenších dětí a seniorů. Inkontinence stolice je způsobena celou řadou příčin, nejčastěji se jedná o nepravý průjem ve starším věku nebo při vyčerpávajícím onemocnění. Mnoho starších lidí trpí zácpou, která je vyvolána nedostatkem vlákniny nebo tekutin. Průjem mohou také vyvolat silná projímadla, která vedou ke zkapalnění stolice.

Inkontinence u dětí

Bývá často způsobena citovými problémy a objevuje se často také u dětí s těžkým mentálním postižením. A u pacientů trpících demencí. Inkontinence moči může mít mnoho příčin, které vyplývají z poruchy jednoho nebo více mechanismů, které udržují moč v močovém měchýři. K nim patří svalový svěrač na spodině měchýře, svaly pánevního dna, které se skládají se zvedače konečníku a dalších svalů a také svalstvo močového měchýře.

Enuréza u dětí

Děti se navzájem velmi liší, jakou rychlostí probíhá jejich vývoj. Určitě bychom neměli podléhat názoru, že naše dítě je jediné, které se ještě počurává, nebo že je v tomto věku (a je jedno, zda jsou mu tři, pět nebo více let) nenormální. V dětském věku probíhají změny rychle a překotně, leckdy ve skocích. Co tedy má rodič udělat, když se dítě stále nemůže naučit chodit na nočník nebo se občas počurá?

Nebuďte nervózní

Berte v úvahu, že část toho, co dítě dokáže, je ovlivněno přístupem rodičů, ale podstatná část je dána zráním nenervového systému, které nemůžeme příliš změnit. Určitě není na místě nervozita a stres. Dítě si určitě i tuto dovednost osvojí a zvládne. Zda to bude o měsíc nebo o rok později, nehraje v životě dítěte vůbec žádnou roli. Výchova není soutěž v běhu. I díky jednorázovým plenám jsou postoje rodičů v současnosti mnohem tolerantnější. S nácvikem udržování čistoty se v současné době začínám později, než tomu bylo v éře textilních plenek. Rozhodně na dítě nekřičte ani mu nehubujte.

Vychovávejte kladným působením

Léčit enurézu strachem a hubováním by dítěti vůbec neprospělo. Vychovávat dítě pomocí kladného působení můžeme po celý život, ale výchova pomocí strachu působí pouze někdy a jen dočasně a navíc dítě velice stresuje. Raději dítě chvalte za úsilí i za snahu. Jestliže dítě nevydrží být suché neomezeně a ani si samo neřekne, dávejte najevo radost z každého dílčího úspěchu. Dítě posazujte na nočník ve chvíli, kdy je pravděpodobné, že se vyčurá, ale nenechávejte ho tam příliš dlouhou dobu. S ostatními dětmi srovnávejte své dítě pouze orientačně. Důležité je vést dítě k tomu, aby si umělo poradit, když se mu nepříjemná událost přihodí.

Kdy problém řešit s pediatrem?

V případě, že se dítě počurává pravidelně také přes den po třetím roce věku a v tomto směru vůbec nereaguje na naše výchovné působení, je na čase konzultovat situaci s pediatrem. Neměli bychom také zapomínat na rozdíly mezi pohlavími. Chlapci mají s nácvikem této dovednosti větší problémy než dívky a také jim trvá delší dobu, než si tuto dovednost osvojí.

Inkontinence u žen

Je častá zejména u žen po opakovaných porodech, kdy dojde k oslabení pánevního dna. Pánevní dno musí odolávat obrovskému tlaku dělohy s miminkem. Velkou roli hrají také aktivní hormony, které rozvolňují vazivo a měkké tkáně, aby byl porod jednodušší. Takovéto uvolnění však klade vyšší nároky na svalovou práci. Jestliže dojde k uvolnění vaziva, aktivitu musí převzít svaly, ale jestliže ty nefungují tak, jak mají, jde jim to pouze ztěžka. S menopauzou a narůstajícím věkem dochází zpravila ke zhoršení stavu. Tento stav je znám jako výhřez močového měchýře. Slabost svalů dna pánve umožňuje močovému měchýři vyboulit se směrem dolů do pochvy, čímž se sníží účinnost svalového svěrače. Ve výsledku vzniká tzv. stresová inkontinence, kdy únik moči provází zvýšení nitrobřišního tlaku při kašli, smíchu, napětí apod. Bezděčný únik moči, její odkapávání nebo časté nucení na močení způsobují také těžké infekce močového ústrojí, zejména u starších lidí. Probíhající zánět narušuje schopnost kontrolovat svaly.

Posilování pánevního dna

Velkému množství žen, které trpí inkontinencí, pomáhá posilování pánevního dna. Nejlepší je však začít včas. Jestliže pánevní dno není v pořádku již před těhotenstvím, je načase s tím něco dělat a nenechat to jenom tak. V žádném případě se nevyplatí tento problém odsouvat a podceňovat. S cíleným cvičením pánevního dna nám může pomoci vyškolený fyzioterapeut. Pánevní dno je nezbytné cvičit opravdu denně a jeho práci propojit s prací bránice a dalších svalů.

Velké oslabení

Při velkých oslabeních vyvstává ovšem riziko, že si žena zafixuje spíše souhyby než vlastní aktivaci svalů pánevního dna. Jestliže žena patří k této skupině, může použít různé cvičební pomůcky, se kterými se dá problém zvládnout. Mezi jednu z nich patří elektrostimulace, pomocí které dojde k aktivaci svalů a pak je snadnější pocítit, jak se má pánevní dno správně zapojit. Mezi další možnost patří cvičení s biofeedbackem. Tento přístroj zaznamenává svalovou aktivitu a podle ní také podává světelné nebo zvukové signály, jak sou svaly aktivovány nebo relaxovány.

Stud není na místě

V případě potíží s pánevním dnem se rozhodně nesmíme nechat ukolébat, že je to běžný projev stárnutí nebo následek porodu. Potíže s pánevním dnem jsou velice časté a potížím je potřeba se postavit čelem. O svých potížích mluvte se svým lékařem nebo fyzioterapeutem.

Inkontinence u mužů

U mužů vede k inkontinenci zvětšení předstojné žlázy (prostaty) k zadržování moči v močovém měchýři a při jeho přeplnění k odkapávání nadbytečné moči. Naproti tomu se v některých případech krátkodobá inkontinence vyskytuje i po operacích zvětšené prostaty. V posledních letech zaznamenáváme výskyt vzniku rakoviny prostaty zhruba o polovinu, což se také přičítá včasnější diagnostice. Vždy je při včasné diagnostice větší předpoklad pro lepší prognózu i léčbu onemocnění. Každý muž po dovršení padesátého roku svého života by měl zvážit návštěvu urologa a preventivní vyšetření na přítomnost rakoviny prostaty. Vyšetření zahrnuje zejména v první fázi testování na tzv. prostatický specifický antigen v krvi. Onemocnění prostaty patří do skupiny onemocnění, u kterých není příčina vzniku onemocnění zcela známa. Z tohoto důvodu jsou málo známé okolnosti primární prevence a klade se důraz na prevenci sekundární, což zahrnuje preventivní kontroly a včasný záchyt onemocnění. Preventivní programy se snaží zdůraznit význam takovýchto opatření a také probíhá celá řada osvětových kampaní v rámci této problematiky.

Léčba

Inkontinence stolice lze takřka vždy léčit a trvalou zůstává zejména u pacientů s neurologickým onemocněním. Operace výhřezu konečníku nebo nádorů, které způsobují inkontinenci, jsou zpravidla velmi úspěšné. Tam, kde je příčinou změna stolice během zácpy, napomáhá odstranění ztvrdlé stolice spolu s dietou bohatou na hrubou vlákninu. Inkontinence po léčbě antibiotiky nebo železem odezní zpravidla sama od sebe do několika dnů po ukončení podávání těchto přípravků.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.