Kód pojišťovny

Když pravá kříží levou…

Ilustrační obrázek

Pojem lateralita popisuje to, že si z párových orgánů volíme ten „šikovnější“. Nazýváme jej dominantní. Většina z nás má takzvanou shodnou lateralitu, tedy například dítě píše pravou rukou, zároveň upřednostňuje pravé oko, ucho a nohu. Naopak člověk se zkříženou lateralitou preferuje opačnou ruku a oko, pravou rukou píše, ale dalekohled přiloží k oku levému. V takovém případě je dráha od viděného ke zpracovanému o něco složitější, což může způsobovat potíže ve škole nebo v prostorové orientaci.

Pravák s dominantním levým okem čte text. Informace, které vidí, putují přes nervové vzruchy do centra zraku pravé půlky mozku. Ovšem ta není tak dobře vyvinutá pro verbální informace, a tak si to „přehodí“ do levé, kde dochází k jejímu pochopení. Při přehozu z pravé neřečové do levé řečové však dochází k chybám v dekódování. A to je ten moment, kdy dítě zamění B a D, při opisu si nevšimne háčku, při čtení vynechá písmena. U zkřížené laterality opačného typu, kdy vedoucí ruka je levá, kdežto oko pravé, jsou praktické činnosti ještě mnohem těžší.

Ve školce poznáte dítě se zkříženou lateralitou poměrně snadno. Takové dítě nerado kreslí, jeho grafické projevy jsou nevyspělé. V této době ještě nemusíte propadat beznaději. Jde o to, jestli se problém s křížením nějak zásadně projeví. Zkřížená lateralita může a nemusí být komplikujícím faktorem výkonu.

U někoho se na ni za celý život nepřijde, protože mu nezpůsobuje žádné obtíže. Nejčastější oblastí, kde se může projevit, je psaní a čtení. Dítě může mít potíže ve zrakovém rozlišování písmen, která vypadají stejně, ale jsou zrcadlově otočená (b/d, s/z), může psát zprava doleva a opět zrcadlově opačně. Může být ve čtení a psaní celkově pomalejší, může mu dělat obtíže práce s předlohou (nezvládne přepis textu bez chyb) a také orientace v prostoru (těžko rozlišuje vpravo a vlevo).

Dobrou zprávou je, že je možné se naučit se zkříženou lateralitou zacházet a vytrénovat ty oblasti, kde způsobuje komplikace. Například poznávat dobře pravou a levou stranu se dítě může naučit díky nějaké mnemotechnické pomůcce, třeba: na které straně máš srdce, na které ruce nosíš hodinky.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.