Kód pojišťovny

Nemoci páteře

Ilustrační obrázek

Degenerace ploténky

Páteř je jednou z nejdůležitějších a nejsložitějších částí lidské kostry. Při pohledu z boku má tvar písmene S. Na páteři rozeznáváme lordózu (zakřivení v oblasti krční a bederní páteře) a kyfózu v oblasti hrudní. Vazy a svaly dodávají páteři pevnost a tvoří dohromady funkční celek. Bez vazů a svalů by se tlak na meziobratlové ploténky zvětšil daleko za fyziologickou hranici.

Vzpřímené držení páteře se odvíjí na stavbě, statickém a dynamickém zatížení a také n a psychice jedince.

Příčiny bolesti v zádech

Existuje mnoho příčin bolesti v zádech. Mezi nejčastější příčiny patří: degenerativní změny ploténky a jejich následky, vrozené nepravidelnosti páteře, nádory, poranění, prochladnutí, metabolické poruchy, revmatoidní onemocnění, záněty, psychogenní faktory apod. Výčet onemocnění je poměrně široký a má charakteristiku různých povah.

Jaká je příčina degenerace ploténky?

Za hlavní příčinu celkové degenerace ploténky se udává předčasné stárnutí a její špatná výživa. Po narození je ploténka velmi dobře prokrvena. U kojenců obstarávají výměnu látek cévy. Kojenec má polohu většinou vodorovnou, a proto tlak na cévy nepůsobí škodlivě. Postupným vzpřimováním páteře se přenáší tlak v želatinózní mase meziobratlové tkáně přímo na cévy. Žilní a tepenný tlak je nižší než tlak na ploténku, krev se v podstatě vytlačuje a odtéká z ploténky. Dojde ke stlačení, ucpání nebo vymizení cév. V krátkém čase se výživa ploténky velice zhoršuje. Anatomické a rané klinické příznaky ukazují na to, že v době puberty, ne li dříve dochází k opotřebení ploténky. Po třicátém roce života pouze málokterá páteř neprojevuje známky stárnutí.

Lokalizace poškození ploténky

Poškození ploténky může vzniknout na kterémkoli místě páteře, aniž by způsobilo nějaké potíže. Potíže se nejčastěji vyskytují v oblasti bederní a krční páteře. Ploténka je v těchto oblastech tvarovaná jako klín a poškození v bederní páteři nastupuje v průměru 10 let dříve než v krční páteři. Největší počet operovaných pacientů je ve věku 30. - 50. rokem, tedy v aktivním věku.

Výhřez ploténky

Když degenerace ploténky dosáhne určité hranice, dochází ke klinickému obrazu výhřezu ploténky. Ve většině případů, díky staticko – dynamickým a strukturálním zvláštnostem se objeví výhřez ploténky nejčastěji v zadní části ploténky. S ohledem na vztahy k nervovým strukturám výhřez ve střední čáře, nebo mírně k jedné či druhé straně. V případě, že se plně přetrhne vazivový prstenec ploténky, dojde ke vzniku prolapsu (výhřezu).

Osteochondróza

Jedná se o opotřebování ploténky s krycími chrupavčitými plochami a plochami obratlových těl. Tedy degenerativní kostí a chrupavek a tomu odpovídající změny. Jestliže dochází k rozpadu ploténky, přebírají funkci tlumiče tlaků chrupavčité plochy, které pro tuto funkci nevyhovují. Osteochondróza páteře se vyskytuje v souvislosti s degenerací ploténky, a to nejčastěji na dolní bederní páteři, teprve potom v krční. Dochází ke snížení pružnosti a pohyblivosti páteře.

Spondylóza

Spondylóza patří mezi další změnu na tělech obratlů, která je způsobena stárnutím ploténky. Jedná se o degenerativní změny krycích chrupavčitých ploten těl obratlů, které vedou k tvorbě zobákovitých výrůstků po stranách obratlových těl. Kostní výrůstky v konečném stadiu spojí dva sousední obratle mezi sebou. Nejčastěji je můžeme vidět na předních částech těl obratlů.

Spondylartróza

Každé poškození, které vede k osteochondróze, spodylóze, vede také dříve nebo později ke zvýšeným nárokům na páteř. Také při ztrátě stability, při zvýšené chorobné pohyblivosti v meziobratlovém prostoru musí obratlové klouby převzít na sebe zátěž, a to zejména pasivně, aktivně ji přejímají zejména s valy.

Ústřel

U většiny postižených vzniká ústřel v krční páteři při větším nebo menším pohybu. Postižení nejčastěji uvádějí tyto příčiny: otočení v posteli, pohyb hlavy při česání, skok po hlavě do vody, rychlý pohyb při sportu atd. V bederní oblasti dochází k podobnému obrazu nejčastěji při sklonění a zvedání předmětů ze skloněné polohy při současně stočené páteři. Další příčinou může být déletrvající poloha držení těla, při určité práci v nefyziologické poloze, při jízdě autem atd.

Bolesti hlavy a migréna

Pouze výjimečně vzniká bolest hlavy poškozením ploténky. Podle nových výzkumů jsou některé bolesti hlavy způsobeny poškozením nervových kořenů, tlakem v oblasti horní krční páteře od prvního do čtvrtého krčního obratle. Důležitou úlohu hraje také porucha prokrvení mozku a překážky v průběhu krční tepny. Hlavním příznakem migrény je náhlá, nejčastěji jednostranná bolest hlavy. Bolest, která vystřeluje do týlu nebo z týlu a zvýšená citlivost páteře ukazují na spojení s krční páteří. Také se často vyskytují závratě nebo porucha spánku. Pomoci může fyzioterapie, masáže, klidový režim nebo termoterapie.

Psychika a bolest páteře

Psychická zátěž se projevuje četnými potížemi, např. bolestmi hlavy, tlakem u srdce apod. V takových případech je nutno konfliktní situace řešit, protože tablety pomáhají jen zřídka. Na onemocnění bychom nikdy neměli pohlížet izolovaně. Depresivní stavy vedou k déletrvajícímu svalovému napětí bez možnosti úlevy. Následkem vzniká svalové ztuhnutí, které působí nepravidelné zatížení obratlů. Tělesná zátěž, kterou tělo kompenzuje, vede spolu se zvýšeným psychickým napětím k onemocnění. Mnozí nemocní, kteří mají pocit neúspěchu v životě, se schovávají za svou nemoc, ve které také hledají příčiny svého nezdaru.

Úrazy

Úrazy bývají také častou příčinou bolestí v kříži. Úrazy také souvisí se slabou kondicí lidí. Většině natažení svalů by se dalo předejít pravidelnou pohybovou aktivitou, správným zvedáním břemen, denním cvičením a to vše musí být v souladu s tělesnou stavbou a věkem.

Zejména po třicátém roce věku dochází k úbytku tělesné aktivity a lidé velice zpohodlní. Je proto důležité pečovat o své zdraví a věnovat se pravidelnému pohybu, který kompenzuje naše jednostranné zatížení nebo nečinnost.

Jen tak si můžeme udržet zdraví a můžeme žít aktivní život.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.