Kód pojišťovny

Kardiovasculární choroby

Ilustrační obrázek

Kardiovasculární choroby jsou poruchy srdce a cév. Například infarkt myokardu je onemocnění srdečních tepen, které jsou známy jako koronární arterie. Koronární srdeční onemocnění způsobuje bolesti na hrudi (angina pectoris) a srdeční slabost. Krev přináší srdci kyslík a živiny. Jestliže proudí do srdce malé množství krve, vzniká v důsledku právě angina pectoris. V případě, že je proudění krve omezeno na kritickou mez, dojde k infarktu myokardu. K podobnému stavu může dojít také v mozku. Nedostatek krve v mozku nebo v některých případech krvácení do mozku způsobuje mozkovou mrtvici. Dalším kardiovaskulárním onemocněním je vysoký krevní tlak (hypertenze).

Hypertenze (vysoký krevní tlak)

Krev putuje tělem v tepnách, které se nazývají arterie a přenáší kyslík ze srdce do ostatních tkání a orgánů. Jakmile je kyslík dopraven k tkáním a orgánům, odkysličená krev proudí žilami zpět do srdce. Srdce pak tuto krev pumpuje do plic, kde je znovu okysličena. Po návratu do srdce je krev opět pumpována do tepen. Krevní tlak je síla, kterou působí krev na stěny tepen. Tělo zaznamenává a přizpůsobuje tlak krve prostřednictvím komplexních interakcí mezi srdcem, cévami, nervovým systémem, ledvinami a některými hormony v závislosti na různých stimulech.

Měření krevního tlaku

S každým úderem, což znamená za normálních okolností 60 až 70krát za minutu, srdce pumpuje krev do tepen. Krevní tlak je nejvyšší, když se srdce stáhne, aby pumpovalo krev. Tomuto silnějšímu tlaku se říká systolický tlak. Jakmile srdce mezi údery odpočívá, krevní tlak klesne. Tomuto nízkému tlaku se říká diastolický tlak. Krevní tlak se měří na zlomky milimetrů rtuti (mm Hg) speciálním přístrojem tonometrem. Hodnota krevního tlaku je vyjádřena pomocí dvou čísel ve formě zlomku, například 120/80 mm Hg. První číslo je systolický tlak (když se srdce stahuje , aby pumpovalo krev do tepen), druhé číslo vyjadřuje diastolický tlak (když se srdce uvolňuje a naplňuje se krví před dalším stahem). Krevní tlak nižší než 140/90 mm Hg se považuje za normální.

Příčiny

Mezi rizikové faktory vysokého krevního tlaku patří například nadváha, výživa, životní styl. Tyto faktory můžeme zcela jistě ovlivnit. Další faktory, jako například věk, dědičnost, rasu, pohlaví, změnit nelze. Některé z výkyvů v krevním tlaku jsou normální a jejich příčinou jsou různé činnosti. Když jsou lidé například fyzicky aktivní, krevní tlak se přirozeně zvyšuje. Během spánku dochází ke snížení krevního tlaku. Takové změny jsou zcela normální. Stálé zvýšení krevního tlaku však vede k vážným zdravotním komplikacím.

Symptomy

Hypertenze nemá typicky žádné symptomy, dokud se neobjeví komplikace. Potom se mezi symptomy řadí závratě, návaly krve, bolesti hlavy, únava, krvácení z nosu nebo nervozita. Pomocí lékařského vyšetření lze pozorovat změny v cévách a na sítnici.

Vážné komplikace

Jestliže se zvýšený krevní tlak neléčí a nesníží, může dojít k těmto komplikacím:

  • Arterioskleróza – dochází ke změnám tepenné stěny, které se stávají silné a neohebné, což urychluje hromadění cholesterolu a tuků v cévách a následně se zabraňuje cirkulaci krve v těle a zvyšuje riziko infarktu.

  • Infarkt – krev roznáší po těle kyslík, když se tepny přivádějící krev k srdci zablokují, srdce nedostane dostatečné množství kyslíku. Omezený průtok krve působí bolest v oblasti hrudi (angina pectoris). Někdy může dojít k zástavě toku krve zcela, což způsobuje srdeční záchvat (srdeční infarkt).

  • Poškození ledvin- ledviny fungují jako filtr, který odstraňuje z těla odpad. Vysoký krevní tlak za dobu mnoha let způsobí, že se ledvinové cévy zúží. Ledviny potom filtrují menší množství tekutin a odpadní látky se kumulují v krvi. Výsledkem může být to, že ledviny zastaví svou činnost zcela.

  • Mozková mrtvice – vysoký krevní tlak způsobí zúžení tepen a tím pádem a snížení menšího množství krve. Jestliže krevní sraženina zablokuje takto zúženou tepnu, dojde k mrtvici. K tomuto stavu může dojít, když velmi vysoký krevní tlak způsobí natržení zeslabené cévy v mozku.

Musíme rozlišovat vysoký krevní tlak bez zřejmé zdravotní příčiny a a zvýšený krevní tlak, který je způsoben souběžnou abnormalitou (např. ledvinové, endokrinologické, mozkové nemocnění).

Působení léčivých bylin při hypertenzi

Bylinky mají mnoho blahodárných účinků a lze je také s úspěchem použít při léčbě hypertenze, avšak nemohou být jen pouhou náhražkou komplexního programu, který bere v úvahu potřeby a dispozice konkrétního jednotlivce. Mezi bylinné léčiva patří:

Hypotenziva – používají se ke snížení vysokého krevního tlaku a fungují odlišnými způsoby, včetně většiny dalších účinků. Můžeme zde zařadit např. : česnek nebo hloh.

Kardiotonika – jsou důležité pro posilování a italizaci celého kardiovaskulárního systému. Jestliže se používají správně, působí pozitivně pro srdeční činnost.

Vazodilatátory – snižují vysoký odpor v cévách periferního oběhového systému, zvyšují celkový průtok krve a snižují vnitřní tlak v těchto cévách.

Diuretika – pomáhají odstranit přebytečnou vodu v organismu a překonat snížení průtoku krve ledvinami, které může být doprovázeno vysokým krevním tlakem. Diuretika mají také mírný tonizující účinek (řebříček, hloh obecný, lípa).

Cévní tonika – posilují pletiva tepen a žil.

Relaxační nervová sedativa – podílejí se na odstraňování napětí a úzkosti, které doprovázejí stres způsobený vysokým krevním tlakem. Snižují také napětí ve svalech způsobené hypertenzí.

Spazmolytika – zmírňují odpor cév periferního systému vůči průtoku krve tím, že lehce uvolňují svalstvo a vnitřní vrstvu cév.

Stimulanty oběhové soustavy – mohou přispět ke zvýšení periferní cirkulace.

Působení ostatních faktorů

K pochopení příčiny hypertenze si musíme uvědomit, že na jejím vzniku se  podílí více faktorů a že uvedení pouze jednoho z nich, jako je například alkoholu nebo vápníku, by bylo příliš zjednodušené a opomněli bychom další související faktory.

Sodík

Průměrná spotřeba soli v zemích západního světa je zhruba patnáctkrát vyšší, než je skutečná potřeba těla. Z těchto důvodů se doporučuje konzumace potravin s nízkým obsahem soli. Jestliže jedinci s hypertenzí sníží spotřebu soli, krevní tlak se zpravidla sníží. Na každého však působí sodík odlišně. Lidé s hypertenzí by neměli konzumovat více než šest gramů soli denně (asi 2400 mg sodíku nebo jedna čajová lžička kuchyňské soli).

Draslík

Poměrná rovnováha mezi sodíkem a draslíkem je pro mnoho lidí rozhodující. Vedle omezeného příjmu soli pomůže zvýšení příjmu draslíku, čehož lze dosáhnout konzumací s potravin bohatých na draslík, jako jsou například banány. Pomohou také ty metody při vaření, jejichž prostřednictvím se o tento důležitý prvek nepřipravíme.

Vápník a hořčík

Doplnění stravy o tyto prvky má za následek výrazné snížení krevního tlaku. Doporučuje se obohatit svůj jídelníček o hořčík (800 až 1200 mg denně), vitamin C (500 až 1000 mg třikrát denně), vitamin E (400 až 800 m.j. – mezinárodních jednotek denně), koenzym Q10, (50 mg dvakrát až třikrát denně) a česnek.

Obezita

Vztah mezi obezitou a hypertenzí je obecně znám. Obezita se podílí také na vzniku infarktu, cukrovky, žlučových kamenů, osteoartritidy a ledvinových onemocnění. Snížit nadváhu je pro obézní lidi nezbytné a často se tím sníží vysoký krevní tlak efektivněji než použitím léků. Rozhodně bychom neměli podceňovat vliv výživy na naše zdraví.

Cukr

U některých jedinců vede konzumace velkého množství cukru ke zvýšení

krevního tlaku, což se pravděpodobně děje prostřednictvím zadržování sodíku nebo ovlivněním hormonálního systému odpovědného reagování těla na stres.

Alkohol

Mezi konzumací alkoholu a hypertenzí existuje vztah, který však není jednoznačný. Podle výzkumů lidé konzumující malé množství alkoholu mají nižší krevní tlak než abstinenti nebo silní konzumenti alkoholu. Nicméně vynechání alkoholu dočasně zvýší krevní tlak. Z důvodu bezpečí je třeba konstatovat, že jedinci, jimž hrozí hypertenze, by se měli alkoholu vyhýbat.

Kofein a tabák

Čaj, Káva, Coca – cola kvůli stimulujícímu účinku kofeinu a jiných alkaloidů, které obsahují, zhoršují hypertenzi. Odborníci nejsou jednotní v otázce působení tabáku na hypertenzi. Jisté však je, že kouření negativně působí na zdraví, a proto lidé, kteří kouří, by se měli pokusit tohoto zlozvyku zbavit.

Nasycené tuky

Existuje přímý vztah mezi vysokým obsahem nasycených tuků v jídelníčku a hypertenzí, přičemž tento vztah je oddělen od účinku, jenž mají nasycené tuky na hladinu cholesterolu v krvi. Stejně jako u všech kardiovaskulárních poruch zvýšení podílu polynenasycených tuků oproti nasyceným pomůže v léčebném procesu.

Perorální antikoncepce

Dodnes přetrvává polemika, která se týká vedlejších účinků antikoncepčních pilulek. Jednou z oblasti polemiky je právě jejich hypertenzní účinek. V případě nejasností je vhodné vhodnější vedlejší účinky prodiskutovat s lékařem.

Léky

Mnoho užívaných léků zvyšuje krevní tlak v rámci nechtěného vedlejšího účinku. Z těchto důvodů bychom měli užívané léky vždy zkontrolovat a uvědomit si, že i běžně prodávané léky, mohou způsobit lehké zadržení moči, což může zvýšit krevní tlak.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.