Kód pojišťovny

Jak na křečové žíly

Ilustrační obrázek

Křečové žíly představují závažný zdravotní a estetický problém. Patří mezi nejčastější žilní onemocnění, které má viditelný projev nesymetrického zvětšení a vakovitého vychlípení povrchových žil a bývá také spojeno s otokem dolních končetin. Rizikovou skupinou jsou zejména ženy po čtyřicátém roce života. Ve většině případů hrají roli také genetické dispozice, absence pohybu a obezita. Dále mezi rizikové faktory patří také dlouhodobé stání a extrémní fyzická zátěž. Postižení mají pocit těžkých nohou a mohou se také objevit křeče nebo mravenčení, otoky, zvýšená svalová únava nebo bolest. Postižené žíly bývají na dotek bolestivé a citlivé.

Těhotenství

V době těhotenství dochází ke zhoršení stavu křečových žil a žilní stěny ztrácejí elasticitu a také ochabuje činnost hladkého žilního svalstva. Významnou roli při vzniku křečových žil hraje také chronická žilní insuficience, což znamená vrozenou poruchu funkce žil a žilních chlopní. V důsledku takového stavu vzniká městnání krve z hlubokého žilního systému do povrchového.

Svalová pumpa

Odtok krve z dolních končetin směrem k srdci jde proti působení gravitace. Žíly dolních končetin čelí hydrostatickému tlaku, který odpovídá výš e vodního sloupce mezi momentální pozicí žíly a vyústěním dolní duté žíly do pravé srdeční předsíně. Aktivita a činnost svalů dolních končetin u zdravých jedinců napomáhá pumpovat krev z dolních končetin a snižovat nitrožilní tlak. Tento mechanismus se nazývá žilní nebo svalová pumpa.

Kde se mohou vyskytovat varixy?

Varixy se mohou vyskytovat v oblasti jícnu, malé pánvi, v konečníku nebo žaludku. Ženy trpí potížemi s křečovými žilami daleko více než muži a jedním z důvodů jsou ženské hormony a zátěž v období těhotenství. Existují dva typy křečových žil. Jedná se křečové žíly primární a sekundární.

Primární varixy

Jsou typické městkovitým rozšířením povrchových žil dolních končetin z důvodu oslabení žilní stěny. Postupně se na základě rozšířené žíly vyvíjí nedomykavost žilních chlopní, což se podílí na celkovém zhoršení cévního průtoku.

Sekundární varixy

Vznikají až n základě jiného onemocnění, které má svou podstatu v v hlubokém žilním systému. Jestliže je hluboký žilní systém ucpán například důsledkem žilní trombózy., dochází k vytlačení do povrchového systému, kde opět vytvoří městskou žíly.

Prevence žilní nedostatečnosti

Jedním z doporučení je věnovat se aktivnímu pohybu, kdy v rámci opakované práce svalů dochází k podpoře správného toku krve v žilách. Mezi doporučené aktivity patří chůze, běh, cyklistika a gymnastika. Doporučuje se dávat nohy do zvýšené polohy, protože tato poloha napomáhá žilnímu návratu z dolních končetin, což přináší rychlou úlevu při pocitu těžkých nohou. Sprchování pomocí studené vody pomáhá podpořit žilní systém. V rámci prevence se také doporučuje neužívat tabákové výrobky, protože ty stimulují tvorbu varixů.

Komplikace

Vznik křečových žil doprovázíí celá řada komplikací a při nedostatečném léčení dochází ke zhoršování potíží. Jestliže krev v žilách neproudí, hovoříme o stagnaci a postupnému vzniku žilní trombózy, která postupně vede k ucpání žíly a vzniku vmetku neboli utrženého trombu, který byl usazený na vnitřní stěně žíly. Pokud k této situaci dochází v povrchovém žilním systému, dojde k zánětu žíly. Pokud je zánět povrchový, křečová žíla bolestivě zduří a zarudne. Zánět se také může rozšířit do hlubokého žilního systému. Při dlouhodobém zanedbání dochází ke vzniku bércových vředů, což je v podstatě otevření křečové žíly na povrch kůže. Příčinou může být také drobné poranění.

Léčba křečových žil

Léčbu křečových žil rozhodně nesmíme podceňovat. Dělíme ji na konzervativní a chirurgickou. V případě lehčích a nebo počátečních stadií varixů se přistupuje spíše ke konzervativní léčbě. Důležitá je správná a včasná diagnostika, která by se rozhodně především v počátcích potíží neměla podceňovat.

Chirurgická léčba

Princip chirurgické léčby spočívá v odstranění povrchových patologických žil a poté dojde ke zvýšení průtoku krve hlubokým systémem. Tento zákrok hraje také důležitou roli v rámci prevence, kdy se omezí riziko budoucích případných tromboembolických komplikací. Před daným chirurgickým výkonem se doporučuje provést tzv. Patersův test, který pomůže odhalit průchodnost hlubokého žilního systému. Operativní zákrok se provádí v celkové anestezii.

Operace pomocí laseru

Princip operativního zákroku spočívá v zavedení tenkého vodiče se zdrojem laserového záření do postižených žil a jejich zničením zevnitř. Předností metody je snížení bolesti a pooperačních modřin. Cena zákroku se pohybuje od 15 do 20 tisíc korun.

Konzervativní léčba

Konzervativní neboli neoperační postup se provádí v případě, kdy není onemocnění ještě plně rozvinuto nebo v případě, kdy nemocní operativní postupy odmítají a jejich zdravotní stav to neumožňuje. Princip léčby spočívá v nošení stahujících kompresních punčoch, užívání léků a mastí. Tyto léky podporují napětí cévních stěn a zvyšují jejich pevnost. Dále se doporučuje chůze, pohyb a tzv. cévní gymnastika. Veškerá tato opatření pomohou zabránit tvorbě křečových žil a ulevit od bolesti, ale neupravují již vzniklé varixy.

Komprese

Napomáhá stimulovat návrat krve z dolních končetin směrem k srdci. Podstatou je tlak na žilní a lymfatický systém končetin a tím dochází k jeho stlačení, vyprázdnění a přesměrování krve do hlubokého žilního systému. Komprese zlepšuje činnost svalově- žilní pumpy a posiluje funkci chlopní.

Elastická obinadla

Tento prostředek patří k základním pravidlům kompresivní léčby, avšak je nutné, aby byl proveden zcela správně, jinak by postrádal svůj význam. Působení tlaku na noze musí být největší vždy v oblasti nártu, kolem kotníku a na bérci a směrem vzhůru by měl klesat. Na noc se obinadla sundávají, protože v opačném případě by došlo ke zhoršení potíží.

Kompresivní punčochy

Tento typ punčoch je pevnější a pomocí působení svých vláken aktivují jednotlivé části končetiny. Kromě své délky – lýtkové, polostehenní nebo stehenní nebo punčochové kalhoty se tyto pomůcky navzájem odlišují podle vyvíjeného tlaku, pomocí kterého na končetinu působí. Podle tohoto měřítka rozlišujeme kompresní třídy. Punčochy zásadně navlékáme na odkrvenou končetinu a před jejich navlečením dáme obě dolní končetiny do výšky pupku (nejméně po dobu pěti minut) a až potom punčochy navlékáme.

Farmakologická léčba

Farmakologická léčba se snaží zabránit postupujícímu poškozování žilního systému a zmírnit průvodní potíže, jakými jsou otoky, pocit těžkých nohou a bolesti. Je nutno podotknout, že již vzniklé varixy nelze pomocí tablet a mastí odstranit.

Sklerotizace varixů

Sklerotizace varixů je prováděna v oblasti menších povrchových žil zejména z estetických důvodů. Metličky a drobné žilky můžeme léčit tzv. sklerotizací, což znamená vpravování látky pomocí jehly a injekční stříkačky, která vyvolává místní a chemické poškození a zánět. V důsledku tohoto zákroku dochází ke slepení žilních stěn a uzavření varixu.

Radiofrekvenční ablace

Jedná se o nový typ chirurgické léčby, která se odborně říká flebotomie. Tyto moderní chirurgické postupy jsou užívány zejména v ambulantních zařízeních. Výkon doplňuje také ošetření vedlejších větví, které vstupují do kmene povrchové žíly před jeho vstupem do žíly hluboké.

Pomoc hledejme i v přírodě

V rámci léčby a prevence křečových žil je také vhodným doplňkem vodoléčba. Zejména se doporučuje aplikovat střídavé nožní koupele pomocí teplé a studené vody. Na snížení tlaku v žilách můžeme použít vhodný bylinkový čaj. Mezi doporučovaný čaj patří například kombinace pampelišky a řebříčku. O vhodném typu čaje se můžeme poradit s fytoterapeutem, který zvolí vhodný čaj s ohledem na individuální zdravotní stav pacienta.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.