Kód pojišťovny

Onemocnění meziobratlových plotének

Ilustrační obrázek

Toto onemocnění patří k velmi častým příčinám bolesti zad a pracovní neschopnosti.

Bolesti zad mohou mít celou řadu příčin, výhřez meziobratlové ploténky je jednou z nich. Meziobratlové ploténky jsou vazivové podložky mezi těly jednotlivých obratlů, které dohromady vytvářejí páteř. Jednotlivé ploténky jsou složeny ze zevního prstence, který je tvořen pevnou vazivovou tkání a z vnitřní části, která se nazývá jádro. Jádro je v podstatě kulička rosolovité hmoty, která je ze všech stran pevně sevřena zevní vazivovou vrstvou. Funguje na principu pružného kuličkového ložiska.

Co je vlastně výhřez?

K výhřezu ploténky dochází v podstatě při nepřiměřené námaze nebo zatížení praskne část ploténky a vzniklou trhlinou může dojít k protlačení části vnitřního rosolovitého jádra. Tento stav je spíše nazýván výhřez jádra ploténky. Jádro je nejměkčí a velice se podobá gelu v době dětství. Vlivem stárnutí dochází ke změnám, kdy postupně vysychá jádro a ve středním věku má konzistenci krabího masa. Ve stáří pak vypadá jako okrsek zjizvené tkáně. Z těchto důvodů se výhřez jádra ploténky týká lidí mladšího nebo staršího věku.

Rizikové místo

K výhřezu ploténky dochází v místě, kde je zevní prstenec nejslabší, což je právě před nervovými kořeny, přesně v místě, kde u každého obratle opouští míchu míšní nerv. Jestliže má postižená osoba míšní kanál navíc spíše užší, vyhřezávající jádro snadno vyvolá tlak na nervový kořen a způsobí tak potíže. Nejčastěji k tomuto jevu dochází v dolní části bederního úseku páteře, protože tato část patří k nejvíce zatěžovaným, ale k výhřezu ploténky může dojít v kterémkoli úseku páteře.

Jaké jsou příznaky?

V případě výhřezu ploténky na nervový kořen se objevují bolesti v zádech, které vystřelují do místa, který příslušný nerv zásobuje. Maximální bolest se objevuje především u pohybu nebo pokusu o pohyb. Úlevu zpravidla přináší poloha na zádech. Silnější tlak na nerv může mít za následek narušení jeho funkce. Oblasti zásobované příslušným nervem ztratí citlivost, takže postižený někdy necítí ani dotyk ani bolest. V některých případech může dojít k narušení nervového zásobení například močového měchýře, pohlavních orgánů nebo konečníku a tím k narušení nebo dokonce ztráty jejich funkce. Za takových okolností je nutné zvážit odstranění tlačící nerv.

Jaká je terapie?

Velké procento lidí s akutním výhřezem meziobratlové ploténky se uzdraví přirozenou cestou, po odpočinku a zklidnění postiženého úseku páteře. Vyhřezlý gelovitý materiál jádra ploténky postupně vyschne a změní se, takže se zmírní také tlak na nervový kořen.

Podstatnou částí terapie je odpočinek. Dalšími podpůrnými prostředky především na začátku potíží jsou léky tišící bolest, které zmírní bolest a některé z léků mají také spasmolytický účinek. V případě, že nedojde ke zlepšení stavu postiženého a v úvahu připadají známky vážnějšího postižení nervových kořenů nebo jsou zasaženy nervy, které ovládají močový měchýř, konečník nebo pohlavní orgány, pak připadá v úvahu operativní zákrok, aby se odstranil tlak na nervový kořen.

Laminektomie

Při operativním zákroku – laminektomii se vytvoří malý otvor v oblouku obratle nebo obratlů v postiženém místě páteře a odstraní se materiál, který tlačí na nervové kořeny. Nemocný vstává zpravidla do dvou týdnů po operaci. Jiný druh operativního zákroku se provádí v celkové anestezii a chirurg při ní pod kontrolou rentgenu zavede jehlu do postižené meziobratlové ploténky. Následně je do nemocného místa vstříknuta látka, která rozpustí jádro ploténky.

Fyzikální terapie

Fyzikální terapie představuje soubor různých léčebných metod, které využívají nejrůznější druhy energií. Fyzikální terapie využívá například aplikaci tepla, která dočasně zmírní bolesti. Rehabilitační cvičení napomáhá ke stabilizaci zádového svalstva a posílení oslabený svalových skupin.

Prevence

Lidé, kteří prodělali výhřez meziobratlové ploténky by měli věnovat dostatečnou péči nácviku správného držení těla a ergonomií práce. Důležité je také udržení optimální tělesné hmotnosti.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.