Kód pojišťovny

Umíte poskytnout první pomoc?

Ilustrační obrázek

Základy první pomoci by měli znát nejen žáci školou povinní, ale každý z nás. Skutečnost je však taková, že jen málokdo opravdu ví, jak se má v případě poranění nebo havárie chovat.

Hlavní zásadou je poskytování první pomoci podle svých vědomostí, dovedností a schopností abychom: zachránili život postiženého, eliminovali zhoršení stavu postiženého, zajistili postiženému co nejvhodnější prostředí, aby došlo ke zlepšení stavu a zajistili co největší bezpečnost zraněné osobě, sobě a také ostatním přihlížejícím.

Klid a rozvaha

Řešit bezhlavě nebezpečnou situaci a ohrozit sám sebe situaci neprospěje, ale naopak velice zhorší. Proto je důležité jednat klidně a s rozvahou. První důležitá zásada je proto zachování klidu, a to jak našeho, tak i zraněného a všech, kteří jsou nablízku. Měli bychom si také zodpovědně uvědomit hranice svých možností a nepouštět se do nemožného. Tyto základní zásady bychom měli dodržet také v případě nehod na silnicích nebo v případě úrazů doma nebo v pracovním prostředí.

Předlékařská první pomoc

Jedná se o pomoc, která je poskytnuta laikem nebo zdravotníkem, který je u postiženého dříve, než se dostaví Zdravotnická záchranná služba (ZZS). V případě, že jsme účastníci nebo svědci dopravní nehody bychom měli upozornit vozidla jedoucí za vámi, včasný zapnutím výstražných světel. Pak bychom měli zastavit na bezpečném místě a zapnout výstražné blinkry a oblečeme si reflexní vestu a vezmeme výstražný trojúhelník, lékárničku a telefon. Dále je nutné neprodleně zavolat linku 155 a komunikovat s operátorem této linky, kdy uvedeme své jméno, místo, kde se nacházíme, popíšeme mechanismus úrazu a sdělíme počet zraněných.

Popálení

V případě hořící osoby je nutné, ji ihned uhasit vodou, dekou nebo hasicím přístrojem a co nejrychleji a nejopatrněji odstraníme oděv. Abychom postiženému ulevili od bolesti, poléváme postižená místa vodou. Malé děti mohou být vystaveny riziku podchlazení, proto trup opláchneme pouze jednou a ne déle než 10 vteřin. Pokud je popálení závažné, voláme ihned tísňovou linku. Při drobných popáleninách aplikujeme po zchlazení panthenol a pak hydrogelovou sterilní náplast. Při zásahu elektrickým proudem musíme nejprve oddělit postiženého od zdroje proudu pomocí izolujících předmětů. Dále zjistíme, zda je postižený při vědomí a podle situace přistoupíme k umělému dýchání, masáži srdce apod. Za takových okolností mají tato opatření přednost před ošetřením popálenin.

Poleptání

U poleptání platí zásada odstranění oděvů spolu s důkladným omytím tekoucí vodou. Musíme však být opatrní, aby kontaminovaná voda nepřišla do kontaktu s dalšími částmi těla, které by mohly být rovněž poleptány. Následně ránu sterilně ovážeme a přivoláme záchrannou službu.

Krvácení a masáž srdce

U dospělého člověka je ztráta jednoho a půl litru krve smrtelná, a proto je nutné masivní krvácení ihned zastavit. Je nutné použít ochranné rukavice nebo v případě nouze igelitový sáček a vyvineme silný tlak přímo v ráně. V případě masáže srdce položíme postiženého na záda na pevnou podložku a své spojené ruce přiložíme na střed hrudního koše. Ruce propnuté v loktech udržujeme kolmo k hrudníku koši a stlačujeme hrudník do hloubky jedné třetiny rychlostí 100 stlačení za jednu minutu.

Postup při ošetřování

  • Rozdělujeme raněné dle naléhavosti ošetření.
  • Zavoláme pomoc.
  • Poskytujeme první pomoc.
  • Kontrola ošetřených a příprava k transportu.
  • Odborní pracovníci provádí transport dle aktuálního stavu.

Vybavení domácí lékárničky

V naší domácí lékárničce by určitě neměly chybět dostupné léky bez receptu (analgetika a antypiretika), léky proti průjmům, prostředky k dezinfekci ran, 3% peroxid vodíku, sterilní obinadlo, sterilní gázové čtverce, náplasti, pinzeta, malé nůžky, teploměr, trojcípý šátek, gel na spáleniny a poštípání.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.