Kód pojišťovny

Hormonální regulace

Ilustrační obrázek

Hormony jsou látky, které si naše tělo vytváří v různých žlázách a orgánech, odkud jsou uvolňovány do krevního oběhu. Jejich hlavní funkce spočívá v regulaci fyziologických a biochemických procesů v našem organismu, růst, vývoj a také ovlivňují průběh stárnutí v organismu. V případě, že dojde k poruše v činnosti jednotlivých hormonů, dochází k různým onemocněním jakými jsou např. diabetes nebo kretenismus. Také při obezitě, vypadávání vlasů apod. uvažujeme o správné činnosti hormonální sféry. Činnost hormonů se s postupujícím věkem zhoršuje.

Oxytocin

Tento hormon je spojován se zdárným průběhem porodu a je složen z devíti aminokyselin. Oxytocin vzniká v mozku, v hypotalamu a odtud je transportován do zadního laloku hypofýzy. Z fyziologického hlediska vyvolává stahy dělohy a hladkých svalů v mléčných žlázách a také umožňuje vystřikování mléka při kojení. Bylo také prokázáno, že oxytocin ovlivňuje procesy učení a paměti, sociální a rodičovské chování, odpovědi na zátěžové situace a léčení zhoubných nádorů.

Oxytocin a pocit důvěrnosti

Důvěra je základním kamenem pro vytváření důvěrných vztahů, jak v lásce, tak i v rodinném životě. Hraje také významnou roli v oblasti obchodu a při řízení zaměstnanců.  Podle dosavadních průzkumů se také ukázalo, že ženy, které jsou spokojeny se svým partnerským životem, mají také vyšší hladinu oxytocinu než ženy bez partnerů nebo s problémovými vztahy.

Melatonin

Melatonin je hormon, který  koordinuje rytmus  bdění a spánku. Jeho hladina v krvi se za zcela běžných okolností zvyšuje po nástupu tmy a vrcholí uprostřed noci, aby byl opět podpořen spánek. Deficit tohoto hormonu způsobuje nespavost a porucha spánkového rytmu.  Z fyziologického hlediska ovlivňuje krevní oběh, krevní tlak, tělesnou teplotu, metabolismus cukrů, tuků i bílkovin. Dále ovlivňuje produkci pohlavních hormonů, imunologické reakce organismu, průběh stárnutí, chování i psychologické reakce.

Porucha spánku

Melatonin je považován za hormon tmy a vzhledem k tomu, že velmi efektivně reguluje spánkový rytmus, je považován za výborný lék pro léčbu nespavosti. Melatonin se tvoří pouze ve tmě, a proto nadbytečné osvětlení v noci formou různých lampiček a osvětlení může být také jednou z příčin nespavosti. Především děti by měly spát v dostatečně zatemněných místnostech. Vystavení organismu světlu v průběhu noci, kdy se má vytvářet melatonin, zvyšuje riziko rakoviny prostaty, dělohy a prsu. Melatonin totiž výrazně ovlivňuje vývoj a hormonální produkci vaječníků i varlat.

Ženské pohlavní hormony

Ženské pohlavní hormony se začínají vytvářet v období puberty. Produkce hormonů probíhá v pravidelných menstruačních cyklech. Hlavním představitelem hormonů ze skupiny estrogenů je estradiol. Estrogeny vyvolávají změny v děložní sliznici, kdy se zvětšuje její tloušťka a také dochází ke zvětšení děložní žlázy s vnější sekrecí. Rostoucí folikul se v této fázi nazývá Graafův folikul. Vlivem vylučování estradiolu roste a zraje vaječná buňka. Produkce estrogenů se zvyšuje až do fáze ovulace. Stěny Graafova folikulu prasknou a zralá vaječná buňka se uvolní do břišní stěny. Vylučovaný luteinizační hormon vyvolá přeměnu Graafova folikulu na žluté tělísko. Žluté tělísko produkuje estrogeny a také gestageny. Mezi gestageny patří progesteron.

Progesteron

Vlivem progesteronu nastává produkce hlenu děložními žlázami a děloha přechází do sekreční fáze. Pro udržování žlutého tělíska a jeho hormonální produkce má svůj regulační význam hormon z předního laloku hypofýzy prolaktin. Na konci menstruačního cyklu dojde k poklesu hormonů z předního laloku hypofýzy. Jestliže nenastalo oplození vajíčka, děložní sliznice se odlupuje v podobě menstruačního krvácení a žluté tělísko zaniká. Vajíčko, které se uvolní při ovulaci si zachová schopnost být oplozeno do 24 hodin. Spermie, které jsou uvolněny do ženských pohlavních hormonů, se do vejcovodů dostanou velice rychle, a to během několika minut. Další vývoj zárodku po zahnízdění v děložní sliznici je zajišťován a regulován estrogeny a progesteronem ze žlutého tělíska.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.